Podcast: vervullen psychologische basisbehoeften. In de zelfdeterminatietheorie worden drie of vier psychologische basisbehoeften onderscheiden. In deze podcast ga ik in op de vraag hoe je de psychologische basisbehoeften van anderen kunt vervullen.

Ik behandel:

  1. wat zijn basisbehoeften en wat zijn psychologische basisbehoeften?
  2. welke psychologische basisbehoeften zijn er? wat is de vierde kandidaat?
  3. hoe kun je de behoefte aan competentie vervullen?
  4. hoe kun je de behoefte aan verbondenheid vervullen?
  5. hoe kun je de behoefte aan autonomie vervullen?
  6. wat zijn de effecten van de vervulling van psychologische basisbehoeften?