Vragen uit het juiste blokje

Gisteren had ik een energie gevende trainingsdag met teamcoaches en docenten, die de training progressiegericht werken met groepen volgen. We oefenden met een uitgeschreven dialoog. In die dialoog was een teamcoach in gesprek met een leidinggevende, die een opdracht wilde geven voor team coaching van een van haar teams. Een intakegesprek. Vervolgens ging de teamcoach in gesprek met de teamleden. De dialoog was echter niet in zijn geheel opgeschreven, want alles wat de teamcoach zei was weggehaald. Click here to read more »

Progressiegericht sturen: autonomie binnen kaders

Iedereen zit wel eens in een stuurrol. Leidinggevenden, docenten en ouders, maar ook HR-adviseurs, collega’s en medewerkers. Bij sturen gaat het – in tegenstelling tot bij coachen – niet primair om het doel van de ander, maar om je eigen doel. Je wilt dat de ander iets gaat bereiken of zich op een bepaalde manier gaat gedragen. In alle situaties waarin het de bedoeling is dat de ander een doel bereikt, gaat het om sturen. Hoe stuur je progressiegericht? Click here to read more »

Wanneer schakel je door?

In gesprekssituaties waarin je je gesprekspartner wilt helpen om een helder beeld te krijgen welke progressie hij zoekt en wat voor hem werkt om die progressie te bereiken, is de zeven stappen aanpak van NOAM-CPW bruikbaar. Hier kun je meer lezen over de zeven stappen. Click here to read more »

Meta-analyse geeft ondersteuning voor theorie van geconstrueerde emoties

Er is een nieuwe studie die de theorie van geconstrueerde emoties ondersteunt. Lisa Feldman-Barett beschreef in haar boek How emotions are made de theorie van de geconstrueerde emoties. Haar theorie zegt onder andere het volgende.

Emoties zijn het product van menselijke consensus

Click here to read more »

Nieuw boek van Hambrick: the science of expertise

Momenteel lees ik het boek The Science of Expertise van Hambrick et al. Dat doe ik omdat ik mezelf wil blijven uitdagen boeken te bestuderen van mensen die andere overtuigingen hebben dan ik heb. In dit geval verschillen mijn overtuigingen van die van Hambrick op het gebied van de beslissende rol die aangeboren talent speelt in het bereiken van een expertniveau in een bepaald domein.
Click here to read more »

Tweedaagse training Mindset

De mindsettheorie van Carol Dweck is velen al bekend, maar vaak vragen mensen zich af wat ze nog meer kunnen doen dan complimenteren op inspanning. Ben jij geïnteresseerd hoe je een groeimindset kunt stimuleren bij jezelf, anderen en in je team of organisatie? Wil je graag praktisch aan de slag met de groeimindset in je eigen werk? Ben je geïnteresseerd een evenwichtig beeld te krijgen van wat de diverse onderzoeken zeggen dat het effect is van mindset op leren en presteren? Dan is deze tweedaagse training Mindset geschikt voor je.
Er is een prettige afwisseling in werkvormen in de training, waarbij de deelnemers steeds concreet aan de slag zijn met onderwerpen die voor hen relevant zijn. Geen saaie theoretische presentaties, maar telkens uitleg die aansluit bij de ervaringen van de deelnemers. Via deliberate practice, een wetenschappelijk onderbouwde manier van doelbewust oefenen, kun je de groeimindsetinterventies echt goed in de vingers leren krijgen.
Hier kun je meer lezen en je aanmelden

Werkboek progressiegericht lesgeven

Hoe kun je als docent de progressiegerichte principes praktisch toepassen in je werk? Hoe zorg je voor een lesopzet en -uitvoering waarin een groeimindset wordt gestimuleerd en hoe creëer je condities waarin leerlingen autonoom gemotiveerd raken voor de les? Hoe bereid je je les progressiegericht voor? Hoe voer je je les progressiegericht uit? Hoe reflecteer je progressiegericht op je lessen, op klassen, op individuele leerlingen en met collega-docenten?
Om praktisch aan de slag te kunnen met progressiegericht lesgeven, ben ik momenteel een werkboek aan het ontwikkelen. Aan de hand van wat werkboek kunnen docenten stapsgewijs aan de slag met progressiegericht lesgeven. In deze ontwikkelfase van het werkboek, zou ik het leerzaam vinden om feedback te krijgen vanuit de praktijk. Ik stel het concept werkboek daarom graag ter beschikking van een paar docenten die het graag eens willen uitproberen en me feedback willen geven.
Vind jij het interessant om het werkboek progressiegericht lesgeven uit te proberen? Mail dan naar gwendaschlundtbodien@kpnmail.nl dan overleggen we even.

Deliberate practice: praktisch vooruitkomen door doelbewust te oefenen

Wat onze trainingen absoluut speciaal maakt is dat we intensief werken met deliberate practice. Het is een term die misschien niet bij iedereen bekend is. Dus daarom in dit stukje: wat is deliberate practice, wat levert het op en hoe ziet het eruit in onze trainingen. Click here to read more »

Progressiegerichte leercontext creëren

Deze week was ik in gesprek met een organisatie die een progressiegerichte leercontext wil creëren. Er zijn in deze organisatie veel leeractiviteiten en doorlopend leren staat hoog in het vaandel, maar er heerste een gevoel dat het goed zou zijn om bepaalde verbeteringen aan te brengen in het leerklimaat. Om te expliciteren op welk gebied de organisatie de progressie zoekt, maakte ik een checklist aan de hand waarvan we in gesprek kwamen. Dit is die checklist, die je kunt gebruiken wanneer je wilt reflecteren op het leerklimaat in jouw organisatie.

Globale checklist progressiegerichte leeromgeving creëren
Progressiegerichte mindset
Groeimindset stimuleren o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Condities creëren waarbinnen autonome motivatie ontstaat o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Progressieprincipe benutten o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Wat wordt geleerd
Eigen interesses kunnen volgen o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Leren wat belangrijk en waardevol is o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Ontwikkelen van onderscheidende expertise (kennis, vaardigheden) o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Waartoe wordt geleerd
Rationale (goede reden) voor de leeractiviteit is aanwezig o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Rationale (goede reden) voor de leeractiviteit wordt onderschreven o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Focus op intrinsieke doelen (ipv extrinsieke doelen) o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Waar en wanneer wordt geleerd
Onderscheid tussen leerzone en presteerzone is helder o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Variatie in leervormen wordt benut (training, intervisie, buddykoppels, on the job, zelfstudie, coaching) o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Onderscheid in drie fasen is automatisme: voorbereiden, uitvoeren, reflecteren o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Hoe wordt geleerd
Leerdoelen aanreiken (ipv prestatiedoelen) o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Deliberate practice vormgeven o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Effectieve leerstrategieën kennen, aanreiken en benutten o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Progressiegerichte opbouw en aanpak van leersessies o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Congruentie leeractiviteiten met overig werkcontextbeleid
Progressiegesprekken voeren o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Overleg focust op bereikte en te bereiken progressie o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Interdependentie tijdens het werk creëren o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Overig: o    Ja, doen we al o   Willen we progressie in boeken

Trainingen progressiegericht werken

Deep learning

Momenteel lees ik het boek Deep Learning, engage the world change the world van Fullan, Quinn en McEachen (2018). Het boek stelt dat ‘Deep Learning’ het nieuwe doel moet worden van educatie. Click here to read more »