Category Archive: progressiegericht werken

Podcast: CPW seven steps

Podcast: CPW seven steps approach to progress focused coaching. This is the first episode of the podcast in English and in this episode I explain something about the role of progress focused helping and about the simple structure of the CPW seven steps.

Podcast: 5 progressiegerichte principes om de feestdagen feestelijk te houden

Podcast: 5 progressiegerichte principes om de feestdagen feestelijk te houden. In deze podcast reik ik vijf progressiegerichte principes aan die wellicht van pas kunnen komen tijdens de feestdagen de komende tijd. Ik wens je mooie progressie toe in 2020!

Podcast: vooruitblikken op 2020

Podcast: vooruitblikken op 2020. In deze podcast reik ik vijf reflectievragen aan waarmee je kunt vooruitblikken op 2020.

Podcast: terugblikken op 2019

Podcast: terugblikken op 2019. In deze podcast reik ik vijf progressiegerichte reflectievragen aan waarmee je kunt terugblikken op 2019.

Nuttigheidsvraag

De nuttigheidsvraag is voor het eerst door ons (Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien) beschreven in 2005. Een progressiegerichte interactie is doelgericht. Daarom wordt het nut van de interactie in het oog gehouden en wordt er bijgestuurd als dat nodig is. Dat sturen op nut kan aan het begin van het gesprek plaatsvinden, maar ook halverwege en bij de afronding.

Click here to read more »

Progressiegerichte trainingsprincipes

Progressiegerichte trainingsprincipes die progressiegerichte trainers en teambegeleiders benutten staan in dit artikel kort samengevat. Er worden 11 progressiegerichte principes geschetst.

Click here to read more »

8 vragen bij seksegerelateerde waarheidsclaims

8 vragen bij seksegerelateerde waarheidsclaims; 8 dingen die je moet weten over gender en gedrag en die een gids vormen voor academici, journalisten, ouders, diversiteitsprofessionals, tweeters en alle anderen. Drie onderzoekers schreven deze 8 dingen in een artikel, waarmee je waarheidsclaims over sekse, gender, brein en gedrag kunt onderzoeken. De drie neurowetenschappers zijn Fine, Joel en Rippon.

Click here to read more »

Weerstand tegen werkvorm

Weerstand tegen de werkvorm, de werkvorm wordt saai en voorspelbaar, wat doe je nu als mensen de werkvorm al kennen? Dit soort vragen en opmerkingen getuigen volgens mij van een nuttigheidsprobleem. Teveel aandacht voor de werkvorm en te weinig voor wat interessant, belangrijk, nuttig is.

Click here to read more »

Mijn docent vindt mij aardig

Mijn docent vindt mij aardig, dat blijkt een van de belangrijkste bronnen van motivatie bij leerlingen te zijn. Dus niet, ‘ik vind mijn docent aardig’, maar ‘mijn docent vindt mij aardig’. Het klinkt zo simpel. Maar hoe benut je dit simpele principe wanneer je een leerling niet aardig vindt? Hier zijn vijf tips voor docenten die een bepaalde leerling niet aardig vinden en toch het motiverende effect van ‘mijn docent vindt mijn aardig’ belangrijk vinden. En oprecht willen zijn.

Click here to read more »

Podcast: vervullen psychologische basisbehoeften

Podcast: vervullen psychologische basisbehoeften. In de zelfdeterminatietheorie worden drie of vier psychologische basisbehoeften onderscheiden. In deze podcast ga ik in op de vraag hoe je de psychologische basisbehoeften van anderen kunt vervullen.

Ik behandel:

  1. wat zijn basisbehoeften en wat zijn psychologische basisbehoeften?
  2. welke psychologische basisbehoeften zijn er? wat is de vierde kandidaat?
  3. hoe kun je de behoefte aan competentie vervullen?
  4. hoe kun je de behoefte aan verbondenheid vervullen?
  5. hoe kun je de behoefte aan autonomie vervullen?
  6. wat zijn de effecten van de vervulling van psychologische basisbehoeften?