Category Archive: progressiegericht werken

Parent Check-in

Parent Check-in is een kortdurende interventie gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie. Grolnick et al beschrijven deze interventie in dit artikel.

Klik hier om meer te lezen

Animatie: de nuttigheidsvraag

Boos vanwege eigen gedachtenspinsels

Boos vanwege eigen gedachtenspinsels of verontwaardigd over je eigen interpretatie van wat iemand anders zegt. Veranderen wat je gesprekspartner zegt en de ander vervolgens aanvallen op die veranderde versie die je zelf hebt bedacht. Het overkomt iedereen wel eens.

Klik hier om meer te lezen

Welkom ongevraagd advies

Welkom ongevraagd advies is geen contradictio in terminis. Onderzoek van Kassirer et al geeft interessante denkstof voor adviseurs. In welke situaties is advies welkom en nuttig? Hoe ervaren de ontvangers van gevraagd of ongevraagd advies het advies en hoe kijken ze naar degene die hun het advies gaf?

Klik hier om meer te lezen

Animatie: 4 progressiegerichte rollen

Uitnodiging voor een online progressiespelletje

We nodigen je van harte uit voor een online progressiespelletje! Het spelletje duurt 1 uur en vindt plaats via zoom. Deelname is gratis.

Klik hier om meer te lezen

Dialoog in de klas

Dialoog in de klas is het onderwerp van een studie van Boheim et al (2020), waarin de progressie van leraren in het voeren van een dialoog in de klas werd onderzocht.

Klik hier om meer te lezen

Positieve kanten van online training

Positieve kanten van online training zijn er zeker, een beetje tegen de verwachting van velen in. Sinds de lock down van december zijn onze face-to-face trainingen allemaal in online vorm voortgezet. Het online trainen werkt goed en er zitten zelfs voordelen aan boven fysiek in dezelfde trainingsruimte zijn.

Klik hier om meer te lezen

Animatie: schop onder je kont

Growth mindset dialogue

Growth mindset dialogue. An international University student has a hard time finding his feet in the Netherlands. He has started to believe he’s not smart enough and not cut out for studying abroad. The progress focused coach has a conversation with him and instills a growth mindset in this student. Read the below dialogue and fill in which interventions the coach does: what does the coach say?

If you want to train yourself first fill in the missing parts and then email me to receive the complete dialogue. You can then compare what you wrote down with what happens in this conversation. It’s an effective way of learning to come up with progress focused formulations.