Category Archive: progressiegericht werken

Consensus neutraliseert conflict

Consensus neutraliseert conflict. Het blijkt dat we optimistisch kunnen zijn over de kracht van wetenschappelijke consensus en de invloed ervan op de overtuigingen van mensen. Van der Linden et al (2018) publiceerden in het Journal of Environmental Psychology een grootschalige replicatie van het gateway belief model.

  Trainingen
Progressiegericht Werken
 
Klik hier om meer te lezen

Ontvankelijk voor feiten

Foto: Walter Schlundt Bodien

Ontvankelijk voor feiten. In het proefschrift van Aart van Stekelenburg gaat één hoofdstuk over de rol van gemotiveerd redeneren in de effectiviteit van het corrigeren van foute percepties van wetenschappelijke feiten. Zijn onderzoeksresultaten geven reden voor optimisme dat het goed mogelijk is om misconcepties te corrigeren.

Klik hier om meer te lezen

Progressiegerichte zelfcoaching

Foto: Walter Schlundt Bodien

Veel mensen die de progressiegerichte aanpak kennen benutten die in progressiegerichte zelfcoaching. Een mooi voorbeeld is de e-mail die ik een tijdje geleden ontving van iemand die de opleiding progressiegericht werken bij ons volgde.

Klik hier om meer te lezen

Experience-taking verandert je

Foto: Walter Schlundt Bodien

Experience-taking verandert je. In deze bijdrage kon je iets lezen over de eerste drie studies in het onderzoek van Kaufman en Libby naar experience-taking. Experience taking, ervaring-opdoen, houdt in dat een persoon de mindset en de persoonlijkheid van iemand anders ervaart als ware hij het zelf. Je kijkt naar een film of je leest een boek en je ervaart dat je zelf het fictieve karakter in het verhaal bent. Het is een spontaan en onbewust proces dat geen cognitieve inspanning kost.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

Klik hier om meer te lezen

Experience-taking: even iemand anders zijn

Experience-taking: even iemand anders zijn. Een onderzoek van Kaufman en Libby gaat over het fenomeen van experience taking (ervaring-opdoen). Wat is het? Hoe werkt het? Wat zijn de effecten van experience-taking op de overtuigingen en gedrag? In hun paper beschrijven Kaufman en Libby zes studies. De eerste drie studies laten zien dat de mate waarin iemand gefocust is op zichzelf een effect heeft op de mate waarin die persoon de subjectieve ervaring van een fictief karakter zelf ook ervaart.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

Klik hier om meer te lezen

Weggeef-actie: Handboek Progressiegericht Leidinggeven

Recent is ons Handboek Progressiegericht Leidinggeven verschenen. Wij geven drie exemplaren van dit Handboek Progressiegericht Leidinggeven cadeau! Vertel ons wie jij het boek gunt en waarom je het juist deze persoon gunt. Uit de inzendingen kiezen wij er drie en die personen zullen van ons het Handboek thuisgestuurd krijgen. Stuur je inzending in voor 14 oktober 2022. Wie gun jij een exemplaar?

Update

Afgelopen week hielden we de weggeefactie van ons Handboek Progressiegericht Leidinggeven. We vroegen mensen ons te vertellen wie zij het boek gunnen en waarom. We kregen veel goed gemotiveerde inzendingen en het was daarom niet zo eenvoudig de winnaars te kiezen. Maar het is gelukt! Uit de inzendingen die wij ontvingen hebben we op basis van de gegeven motivaties de volgende drie winnaars gekozen: 

  1. Joris Weller (gunde het boek aan zichzelf)
  2. Marina Heilbron (gunde het boek aan haar leidinggevende Elise)
  3. Franca Verstegen-Giesbers (gunde het boek aan haar teamleider)

Gefeliciteerd winnaars! Wij nemen contact op met de winnaars en zorgen voor de verzending van de boeken!

We worden niet wijzer van tegenslag

Foto: Walter Schlundt Bodien

We worden niet wijzer van tegenslag, wijst een longitudinaal onderzoek van Dorfman et al uit. Een volkswijsheid zegt dat tegenslag in het leven je sterker maakt en onze wijsheid erdoor groeit. Wat je niet kapot maakt, maakt je sterker. Dorfman et al vroegen zich af of wijsheid inderdaad toeneemt na het overwinnen van tegenslag.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

Klik hier om meer te lezen

Intrinsieke motivatie remmen?

Is het verstandig om de intrinsieke motivatie van mijn medewerkers te remmen, vroeg een leidinggevende in een training progressiegericht leidinggeven me deze week. Er waren medewerkers in zijn team die in zijn perceptie bepaalde werkzaamheden zo interessant en leuk vonden dat ze er veel te veel tijd in stopten (wat teveel geld kostte). In deze post een paar gedachten over deze vraag.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

Klik hier om meer te lezen

Autonome motivatie voor onhaalbare doelen

Autonome motivatie voor onhaalbare doelen, wat voor effecten zou dit kunnen hebben voor degene die het onhaalbare doel probeert te bereiken? Ntoumanis et al onderzochten de gedragsregulatie van mensen bij het nastreven van een onhaalbaar doel en de rol die de motivatie om het doel te bereiken daarin speelt.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

Klik hier om meer te lezen

Training progressiegerichte professionals

Deze eendaagse training is bedoeld voor ervaren progressiegerichte professionals die zich, in een groep mensen met een vergelijkbaar kennisniveau, graag willen onderdompelen in progressiegerichte technieken en theorieën.

De training is alleen toegankelijk voor mensen die in het verleden al twee of meer trainingen bij Centrum Progressiegericht Werken hebben gevolgd en de progressiegerichte aanpak benutten in hun dagelijks werk.

Ter ondersteuning bij de training krijgen de deelnemers toegang tot een online leeromgeving en we inventariseren voorafgaand aan de trainingsdag de leerbehoeften van de deelnemers. Op basis van deze inventarisatie ontwerpen we het programma van de dag.

De training vindt plaats bij Centrum Progressiegericht Werken, Lange Dreef 15 te Vianen. De tijd is van 10.00-16.00 uur en een lunch is inbegrepen.

Inschrijven kan hier.