Podcast: 5 progressiegerichte principes om de feestdagen feestelijk te houden

Podcast: 5 progressiegerichte principes om de feestdagen feestelijk te houden. In deze podcast reik ik vijf progressiegerichte principes aan die wellicht van pas kunnen komen tijdens de feestdagen de komende tijd. Ik wens je mooie progressie toe in 2020!

Podcast: vooruitblikken op 2020

Podcast: vooruitblikken op 2020. In deze podcast reik ik vijf reflectievragen aan waarmee je kunt vooruitblikken op 2020.

Podcast: terugblikken op 2019

Podcast: terugblikken op 2019. In deze podcast reik ik vijf progressiegerichte reflectievragen aan waarmee je kunt terugblikken op 2019.

Nuttigheidsvraag

De nuttigheidsvraag is voor het eerst door ons (Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien) beschreven in 2005. Een progressiegerichte interactie is doelgericht. Daarom wordt het nut van de interactie in het oog gehouden en wordt er bijgestuurd als dat nodig is. Dat sturen op nut kan aan het begin van het gesprek plaatsvinden, maar ook halverwege en bij de afronding.

Klik hier om meer te lezen

Progressiegerichte trainingsprincipes

Progressiegerichte trainingsprincipes die progressiegerichte trainers en teambegeleiders benutten staan in dit artikel kort samengevat. Er worden 11 progressiegerichte principes geschetst.

Klik hier om meer te lezen

8 vragen bij seksegerelateerde waarheidsclaims

8 vragen bij seksegerelateerde waarheidsclaims; 8 dingen die je moet weten over gender en gedrag en die een gids vormen voor academici, journalisten, ouders, diversiteitsprofessionals, tweeters en alle anderen. Drie onderzoekers schreven deze 8 dingen in een artikel, waarmee je waarheidsclaims over sekse, gender, brein en gedrag kunt onderzoeken. De drie neurowetenschappers zijn Fine, Joel en Rippon.

Klik hier om meer te lezen

Weerstand tegen werkvorm

Weerstand tegen de werkvorm, de werkvorm wordt saai en voorspelbaar, wat doe je nu als mensen de werkvorm al kennen? Dit soort vragen en opmerkingen getuigen volgens mij van een nuttigheidsprobleem. Teveel aandacht voor de werkvorm en te weinig voor wat interessant, belangrijk, nuttig is.

Klik hier om meer te lezen