Hebben sommige mensen meer behoefte aan autonomie dan andere?

weegschaalDe zelfdeterminatie theorie kijkt op een specifieke manier naar basisbehoeften, als groei georiënteerde behoeften. Ik vroeg me af of de behoefte aan autonomie, verbondenheid en competentie verschilt tussen mensen. Dit is het antwoord dat ik vond.
De drie psychologische basisbehoeften (competentie, autonomie, verbondenheid) zijn op groei georiënteerde behoeften die aangeboren zijn. De drie basisbehoeften zijn alle drie even belangrijk voor psychologisch welbevinden. De belangrijke vraag is niet hoe sterk de behoeften zijn, maar de vraag is in hoeverre de behoeften worden vervuld.
In de zelfdeterminatie theorie wordt dit vergeleken met bijvoorbeeld honger. Het kan best zijn dat sommige mensen van nature meer honger hebben dan anderen, maar de interessante vraag is niet hoe sterk de fysieke basisbehoefte om te eten is en of die verschilt tussen mensen, de belangrijke vraag is in hoeverre de aanwezige honger van het organisme wordt gestild.
Het zou dus wel kunnen dat mensen van elkaar verschillen ten aanzien van hoe sterk hun behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid is, maar interessanter is het om te kijken naar de individuele verschillen in motivationele oriëntaties en het belang van de inhoud van de doelen die individuen nastreven. Click here to read more »

De relatie tussen psychologische basisbehoeften en psychologisch welbevinden

SDTMensen zijn actieve, groei georiënteerde organismen, die van nature geneigd zijn om een zelfconcept te ontwikkelen, dus een geïntegreerd idee te ontwikkelen over wie ze zelf zijn. Ook zijn mensen van nature geneigd om te integreren in een grotere sociale context. Daarom zijn mensen van nature geneigd om zich te verdiepen in activiteiten die ze interessant vinden, om hun capaciteiten te gebruiken en om verbinding te zoeken met anderen en om hun ervaringen te integreren tot een relatieve eenheid (het zelf). Dit proces strekt zich uit over hun hele levensspanne en kan worden gezien als een manier om effectief te worden en zijn, verbonden en coherent te worden en zijn.
Om deze natuurlijke groei te kunnen doorlopen, hebben mensen het nodig dat hun psychologische basisbehoeften worden vervuld. De psychologische basisbehoeften zijn de psychologische voedingsstoffen die het organisme nodig heeft voor psychologische groei, integriteit en welbevinden. De drie basisbehoeften zijn autonomie, verbondenheid en competentie. Menselijke organismen leggen dus een natuurlijk traject af naar vitaliteit, integratie en gezondheid en vervulling van de drie psychologische basisbehoeften zijn daarvoor nodig. Is er sprake van deprivatie of bedreiging dan wordt dit natuurlijke traject verstoord. De drie basisbehoeften zijn alle drie even belangrijk voor een ongestoord traject naar vitaliteit, integratie en gezondheid. Click here to read more »

Feuerstein Kenniscentrum wordt landelijk platform

liesbethMomenteel geven wij een incompany training progressiegericht leidinggeven bij Landstede. Een van de deelnemers aan die training is Liesbeth Ruinemans. In Doepark Nooterhof spreek ik haar, ze is projectleider van het Feuerstein Kenniscentrum, dat onderdeel is van de Landstede Groep. In september 2016 gaat het Feuerstein Kenniscentrum een nieuwe fase in.
Liesbeth is aan het woord:
“Binnen Landstede hebben we aandacht voor hoe mensen leren. Met de vraag: hoe kunnen we onze studenten zo optimaal en actief mogelijk laten leren? Hoe bevorderen we de motivatie om te leren? En ook met de vraag: hoe blijven we zelf als docenten en als onderwijsprofessionals leren? Bij het Feuerstein Kenniscentrum zijn we erop gericht om kennis over hoe mensen leren, het begeleiden van het leren, en hoe je zelf invloed hebt op hoe je leert ter beschikking te stellen. Met als doel dat studenten, ook al hebben ze nu misschien last van bepaalde cognitieve beperkingen, uiteindelijk kunnen worden wat ze willen worden. Omdat ze hun diploma hebben gehaald, dat past bij hun capaciteiten en leervermogen. Click here to read more »

Recensie van Hersenvitaminen

HersenvitaminenOp de site van managementboek is een recensie verschenen van Hersenvitaminen, die zo begint:
Na Ontwikkel je mindset en Progressie door zelfcoaching heeft Gwenda Schlundt Bodien onder de aansprekende titel Hersen Vitaminen nu een zeer toegankelijk en begrijpelijk boekje geschreven. Het werkje is verdeeld in vijf hoofdstukken met ‘ingrediënten’, toegevoegd zijn twee nuttige bijlagen. De inleiding geeft een duidelijke introductie van deze ingrediënten voor een groeimindsetmix en een aankondiging van de bijlagen, in feite een lijst van vijf do’s en don’ts voor het ontwikkelen van een groeimindsetcultuur (A) en een beschouwing Het zal steeds beter gaan met de mensheid’ (B). Bij de voorbespreking van de ingrediënten komt de rol van een groeimindset en een statische mindset uitvoerig ter sprake. Aan het slot van elk hoofdstuk geeft de auteur een glasheldere weergave van de kernpunten ervan.
lees verder

Dunning-Kruger: hoe competenter, hoe bescheidener

Moeilijk_bescheiden_te_blijven_bekerMensen zijn geneigd om overdreven positieve ideeën te hebben over hun eigen competentieniveau ten aanzien van veel intellectuele en sociale domeinen. En mensen die een laag competentieniveau hebben, nemen niet alleen veel vaker verkeerde beslissingen en maken niet alleen veel vaker fouten, ze missen ook nog eens de metacognitieve vermogens om hun foute beslissingen te herkennen. Mensen die bijvoorbeeld in het laagste kwartiel presteerden op tests in grammatica, humor en logica, overschatten hun eigen competentie overmatig. Zo dachten ze zelf dat ze op het 62ste percentiel scoorden, terwijl hun daadwerkelijke score op het 12e percentiel lag.
Paradoxaal genoeg is de beste manier voor mensen om realistischer te gaan kijken naar hun eigen competentie, dat ze competenter worden op het betreffende gebied. Als ze namelijk competenter worden op het betreffende gebied, dan nemen hun metacognitieve vermogens om hun eigen prestaties accuraat te beoordelen en hun fouten te herkennen toe. Ze worden beter en tegelijkertijd bescheidener. Het Dunning-Kruger effect is dat hoe minder competent je bent, des te meer je jezelf overschat en hoe competenter je bent, des te bescheidener je wordt. Het lijkt erop dat we onze eigen onkunde niet zo goed kunnen zien. Hoe competenter we worden, hoe meer we ons realiseren dat we eigenlijk weinig weten.
Als je competenter wordt kun je dus ook onzekerder worden over je competentie. Bescheidenheid is mooi, realistisch inschatten welk niveau je hebt is dat net zo goed. Het zou jammer zijn wanneer je je kennis niet naar voren durft te brengen omdat je je realiseert hoeveel je nog niet weet, terwijl iemand anders die veel minder weet dan jij zichzelf overschat en zijn beperkte kennis uitgebreid uit de doeken doet. Daarmee neemt de kwaliteit en diepgang van een gesprek immers juist af. Je houdt je mond, terwijl jij degene bent die er het meest van af weet. Dus, durven benutten en laten merken dat je kennis hebt, terwijl je tegelijkertijd je realiseert dat er nog veel meer te weten valt is belangrijk voor kwalitatief goede beslissingen.
Hier zijn een paar tips om effectief om te gaan met het Dunning-Kruger effect bij jezelf en bij anderen: Click here to read more »

Zelfvertrouwen ‘erin pompen’ verlaagt het zelfvertrouwen

kuil gravenEen kind dat weinig zelfvertrouwen heeft roept in ouders en docenten vaak op dat zij het kind zelfvertrouwen willen geven. Je bent geweldig, je ben echt heel slim, je bent zo’n goede tekenaar et cetera. Met dergelijke complimenten proberen de volwassenen rechtstreeks de onzekerheid van het kind te weerleggen.
Lange tijd is gedacht dat bij kinderen met een laag zelfvertrouwen elk compliment goed werkt om hun zelfvertrouwen op te krikken. Later werd duidelijk dat er een verschil moet worden gemaakt tussen procescomplimenten (goed getekend zeg!) en persoonsgerichte complimenten (jij bet een goede tekenaar!) en algemene complimenten (mooie tekening!). Uit onderzoek van o.a. Carol Dweck blijkt dat een procesgericht compliment, in tegenstelling tot een persoonsgericht compliment, een groeimindset opwekt. Meer lezen over groeimindset kan in dit boekje.
Het blijkt dat volwassenen meer geneigd zijn om kinderen met een laag zelfvertrouwen persoonsgerichte complimenten te geven. Dat zijn complimenten die gaan over de persoon zelf (diens intelligentie, persoonlijkheid, aangeboren talenten). Ze denken bewust of onbewust dat het prijzen van de persoonskenmerken een directe en precieze tegenhanger is voor het lage zelfbeeld van het kind.  Het kind voelt zich onzeker over zichzelf (ik ben niet zo slim), dus ik geef een compliment over het zelf (jij bent juist wel heel slim).
Uit onderzoek van Brummelman et al blijkt dat:

  1. Volwassenen meer geneigd zijn kinderen met een laag zelfbeeld persoonsgerichte complimenten te geven en minder algemene complimenten en procescomplimenten
  2. Volwassenen meer geneigd zijn kinderen met een hoog zelfbeeld procesgerichte complimenten en algemene complimenten te geven
  3. Kinderen met laag zelfvertrouwen, die een persoonsgericht compliment hebben gekregen (je bent geweldig!) en daarna falen op diezelfde taak, zich meer schamen voor hun faalprestatie dan kinderen met een laag zelfvertrouwen die een procescompliment hebben gekregen (je hebt het goed gedaan!) en daarna faalden op diezelfde taak

Kortom; persoonsgerichte complimenten dragen bij aan een zichzelf versterkende neerwaartse spiraal van zelfondermijning bij kinderen met een laag zelfbeeld. Volwassenen zijn juist geneigd om kinderen met een laag zelfbeeld meer persoonsgerichte complimenten te geven. Kinderen met een laag zelfbeeld zijn extra gevoelig voor persoonsgerichte feedback, ze focussen zich meer op zichzelf en op hun onzekerheden en zijn extra gevoelig voor de oordelen van belangrijke anderen. Het gevoel van conditionele waardering kan hier ook een rol bij spelen; ik word alleen gewaardeerd als mens wanneer ik goed presteer. Als kinderen met een laag zelfbeeld falen, dan zijn ze sterker geneigd dit toe te schrijven aan hun negatieve persoonskenmerken (ik ben te dom) in plaats van aan hun aanpak (ik heb niet de juiste strategie gevolgd).
Zelfvertrouwen ‘erin pompen’ via persoonsgerichte complimenten, verlaagt dus het zelfvertrouwen bij kinderen die er toch al weinig van hebben.  Voor alle kinderen geldt dat procesgerichte complimenten beter werken dan persoonsgerichte complimenten, maar voor kinderen met een laag zelfbeeld lijkt het negatieve effect van persoonsgerichte complimenten nog sterker te zijn.
Dus, volgende keer dat je merkt dat een kind een laag zelfbeeld heeft, volg dan niet je intuïtieve neiging om het kind gerust te stellen met een persoonsgericht compliment. In plaats  daarvan kun je beter een groeimindsetinterventie gebruiken.
Training groeimindset

De betekenis van feedback: een motivationeel perspectief

pianoles-onlineFeedback kan heel leerzaam zijn voor mensen. Ze leren meer van feedback ten aanzien van ongebruikelijk gedrag dan ten aanzien van gebruikelijk gedrag. Een voorbeeld: als je net begint met het leren bespelen van de piano, dan is de kans kleiner dat je het muziekstuk foutloos speelt dan wanneer je een ervaren pianist bent. Voor de beginnende pianospeler, die slechts zelden de juiste tonen aanslaat, is het informatiever om te horen dat hij een reeks noten goed heeft gespeeld, dan dat het informatief voor hem is dat hij de meeste andere noten niet goed heeft gespeeld. Maar voor een ervaren pianospeler is het informatiever om te horen dat hij bepaalde noten niet goed speelt, tussen alle noten die hij foutloos speelt.
Als je deze redenering volgt, dan is het logisch dat beginnende pianospelers liever willen horen wat ze al goed doen en ervaren pianisten liever willen horen wat ze nog fout doen. Echter, die redenering gaat alleen op wanneer je de ervaren en de onervaren pianist op dezelfde schaal beoordeelt. En dat is niet het geval. Een ervaren pianist verwacht van zichzelf iets anders dan een onervaren pianist. Bijvoorbeeld dat hij emotie in de muziek legt. Doordat de lat hoger ligt al naar gelang het ervaringsniveau van de persoon, is het niet logisch te denken dat negatieve feedbackbehoefte meer zou voorkomen bij ervaren individuen dan bij onervaren individuen, noch dat positieve feedbackbehoefte meer zou voorkomen bij ervaren individuen dan bij onervaren individuen.
Toch is het zo dat als mensen ervaren zijn in een bepaalde vaardigheid, zij geneigd zijn om negatieve feedback op te zoeken, terwijl wanneer mensen onervaren zijn in een vaardigheid, zij geneigd zijn om positieve feedback op te zoeken. Waarom is dat? Click here to read more »

Erkenning voor je werk, hoe belangrijk is dat eigenlijk?

papiervernietiger-rexel-auto-175xUit het onderzoek van Teresa Amabile en Steven Kramer naar positieve innerlijke werkbeleving kwam dat een beetje vooruitkomen met iets dat belangrijk voor je is, het meeste invloed heeft op een positieve innerlijke werkbeleving (dus positieve gedachten over je werk, positieve gevoelens over je werk en positieve motivatie voor je werk). Leidinggevenden kunnen medewerkers dus helpen om een positieve innerlijke werkbeleving te ervaren, door ervoor te zorgen dat ze progressie kunnen boeken ten aanzien van de werkzaamheden die belangrijk voor henzelf zijn. Door bijvoorbeeld ondersteuning te bieden waar nodig, door te zorgen dat de middelen en materialen die nodig zijn om het werk te kunnen doen, aanwezig zijn. Ook kunnen managers medewerkers duidelijke doelen aanreiken en goed onderbouwen waarom die doelen belangrijk zijn. Daarnaast is het geven van erkenning voor het werk dat medewerkers verzetten belangrijk.
Het demotiverende effect van een gebrek aan erkenning kwam ook in experimenten van Dan Ariely naar voren. Een reeks experimenten van hem draaide om het effect van erkenning op motivatie. Daartoe liet Ariely proefpersonen een tamelijk saaie taak uitvoeren (letters aankruizen op een vel papier vol letters). In de ene conditie moetsen de proefpersonen hun naam op hun velletje papier schrijven en als ze klaar waren met een velletje name de testpsycholoog het velletje van ze aan, keek er even naar, zei ‘Aha’ en legde het velletje dan op een stapel op zijn bureau. Ariely noemt dit de erkenningsconditie. In de tweede conditie hoefden de proefpersonen hun naam niet op te schrijven, de testpsycholoog keek niet naar wat ze inleverden maar legde hun velletje simpelweg boven op de stapel op zijn bureau. Dat noemt Ariely de ‘negeerconditie’. In de derde conditie hoefden de proefpersonen ook hun naam niet op te schrijven en als ze klaar waren en hun velletje aan de testpsycholoog gaven pakte die het velletje van ze aan en verscheurde het direct voor hun ogen en deed het in de prullenbak. Ariely noemt dit de verscheurconditie.
De vraag is: hoeveel velletjes zijn mensen bereid te maken in elk van die drie condities?
Het resultaat?
In de erkenningsconditie waren mensen bereid om veel meer velletjes te maken dan in de verscheurconditie. Dat is te verwachten nietwaar. Als je werk wordt erkend, dan is dat motiverender dan wanneer je werk wordt verscheurd. Maar nu de negeerconditie. Lijkt die op de erkenningsconditie? Lijkt die op de verscheurconditie? Het blijkt dat de negeerconditie er niet simpelweg tussen in zat. In plaats daarvan bleek dat in de negeerconditie mensen net zo gedemotiveerd raakten als ze in de verscheurconditie raakten!
Ariely concludeert droog: als je mensen wilt demotiveren dan helpt het heel goed om hun werk te verscheuren, maar het blijkt dat het simpelweg negeren van hun werk je ook een heel eind op streek helpt!

Zinnigheid van je werk

sysiphusDan Ariely was benieuwd wat het effect is van het ontbreken of juist aanwezig zijn van de zinnigheid van je werk. Hij deed een reeks experimenten om daar achter te komen. In een experiment dat draaide om het motiverende of demotiverende aspect van de (on-)zinnigheid van een taak, liet hij mensen bionicles bouwen. In de ene conditie bouwden proefpersonen net zoveel bionicles als ze zelf wilden. Elke bionicle die ze bouwden werd op tafel gezet en als men klaar was met bouwen dan kregen ze een bedankje. Pas als ze weg waren werden alle bionicles uit elkaar gehaald voor de volgende proefpersoon. Dat noemt Ariely de betekenisvolle conditie. In de tweede conditie mochten mensen ook net zoveel bionicles bouwen als ze zelf wilden, alleen telkens als ze er eentje gebouwd hadden en ze de tweede bouwden, dan werd de eerste voor hun ogen weer uit elkaar gehaald en zo bouwden ze dus telkens opnieuw dezelfde twee bionicles. Ariely noemt dit de Sysiphus conditie, naar Sysiphus die dezelfde rots telkens dezelfde berg om moest duwen.
Hij liet andere mensen voorspellen hoeveel bionicles zij dachten dat proefpersonen in beide condities zouden willen bouwen. Stel dat hij die vraag aan jou had gesteld, hoe groot denk jij dat het verschil zou zijn tussen de betekenisvolle conditie en de Sysiphus conditie?
Het resultaat? In de betekenisvolle conditie waren mensen bereid om 11 bionicles te bouwen en in de Sysiphus conditie 7. En dat was een veel groter verschil dan mensen die de verschillen moesten voorspellen hadden gedacht. Men voorspelde dat het verschil veel kleiner zou zijn: 8 in de betekenisvolle conditie en 7 in de Sysiphus conditie. Ariely stelt: we weten wel dat betekenisvolheid van wat je doet belangrijk is om gemotiveerd aan het werk te gaan, maar we onderschatten hoe belangrijk het voor mensen is dat wat ze doen betekenisvol is, zinnig is.
In de progressiegerichte stuuraanpak benadrukken we het belang van de rationale. De zinnigheid van wat er van een medewerker verwacht wordt. De betekenis ervan. Het doel ervan. Wat het voor goeds oplevert als de medewerker gaat doen wat er van hem verwacht wordt. De goede reden waarom het specifieke gedrag van de medewerker wordt gevraagd. Wanneer een leidinggevende goed kan verduidelijken waarom iets moet gebeuren, dan neemt de perceptie van de medewerker dat hij iets doet wat zinnig is, toe. Als een leidinggevende niet duidelijk kan maken waartoe een medewerker iets moet gaan doen, dan belemmert hij daarmee de internalisatie van dat doel door de medewerker. In plaats van autonoom gemotiveerd, raakt de medewerker dan gecontroleerd gemotiveerd. Hij gaat het misschien wel doen, maar met inwendige tegenzin en onder protest.
Mensen kunnen een doel dat van buitenaf komt, en niet uit henzelf komt, internaliseren. Dat wil zeggen dat ze het extern gegegeven doel gaan ervaren als een doel waarvoor ze zelf kiezen. Soms vinden mensen dit moeilijk te begrijpen. Ze gaan er dan van uit dat alles wat niet in eerste instantie uit jezelf is gekomen, nooit iets kan worden waar je zelf achter staat. Dat onbegrip heeft regelmatig te maken met het niet goed snappen wat autonome motivatie is. Autonome motivatie wordt dan verward met intrinsieke motivatie.
Een voorbeeld: veel kinderen vinden het opruimen van hun spullen niet leuk om te doen (geen intrinsieke motivatie), maar als ze zelf vader of moeder worden dan hechten ze er wel waarde aan om hun huis opgeruimd en schoon te houden. Wat is er in de tussenliggende jaren gebeurd dat ze het nu wel belangrijk vinden om op te ruimen? Het kan zo zijn dat ze de lol van schoonmaken zijn gaan ontdekken. In dat geval zijn ze intrinsiek gemotiveerd geraakt voor opruimen en schoonmaken. Het kan ook zijn dat ze in de loop der jaren de waarde van een (redelijk) opgeruimd huis hebben leren kennen. Hygienisch leven, dingen snel kunnen vinden, of wat ze dan ook maar belangrijk vinden aan een schoon en opgeruimd huis. In dat geval zijn ze niet zozeer intrinsiek gemotiveerd (ze vinden schoonmaken niet interessant), maar hebben ze opruimen en schoonmaken wel omarmd als een waardevolle of belangrijke activiteit (geinternaliseerde extrinsieke motivatie). In beide gevallen zijn ze autonoom gemotiveerd om schoon te maken en op te ruimen.
Als het niet mogelijk was dat iemand een extern doel ooit tot zijn eigen doel maakt, dan bestaan er dus geen volwassenen die opruimen en schoonmaken als kind vervelend vonden en het niet wilden doen, terwijl ze het als volwassene wel vanuit zichzelf willen doen. Gelukkig is dat niet het geval. Want als mensen niet in staat zijn om waarden en principes die niet in eerste instantie uit henzelf zijn gekomen maar hen door iemand anders zijn aangereikt te omarmen als belangrijke waarden en principes voor henzelf, dan zouden we nooit samenlevingen kunnen bouwen waarin de meeste mensen er vanuit zichzelf voor kiezen om niet te stelen, geen geweld te gebruiken, beleefd en vriendelijk te zijn, iets voor een ander over te hebben en ga zo maar door. Voor de meesten van ons geldt dat we in de loop van ons leven hebben geleerd om speeltjes en voedsel te delen en meningsverschillen met woorden op te lossen in plaats van met vuisten.
Dus, wil je dat iemand vanuit zichzelf gemotiveerd kan raken voor een activiteit, zorg dan dat wat je van hem vraagt zin heeft. En leg uit wat die zin is.

Het Ikea-effect

dan arielyIn de jaren 50 kwamen er cakemixen op de markt die, tot grote teleurstelling van de bedenkers ervan, bijzonder slecht verkochten. Allerlei andere kant- en-klaarmixen deden het prima, maar cakemixen niet. In een poging om te begrijpen wat daarvan de reden was, ontstond de ei-theorie. In de kern is dat het idee, dat wanneer mensen alleen maar wat water hoeven toe te voegen aan de kant en klaar mix, ze niet echt trots kunnen zijn op het eindproduct, ook al smaakt het nog zo lekker en ziet het er nog zo mooi uit. Dus, men haalde eieren uit de kant-en-klaarmix en mensen moesten nu zowel melk als ei toevoegen om de cake te kunnen maken. Het resultaat? De cakemixen werden veel populairder en werden veel beter verkocht.
Dit voorbeeld bracht Dan Ariely op een idee voor een experiment. Hij liet mensen origami maken onder twee condities. In de ene conditie waren er duidelijke instructies hoe de origami gebouwd moest worden en in de tweede conditie waren de instructies weggehaald en moesten mensen zelf bedenken hoe ze de origami figuren in elkaar moesten zetten. In beide condities werd aan de deelnemers gevraagd hoe mooi ze de origami zelf vonden en hoe mooi ze dachten dat anderen (die geen origami hadden gemaakt) de origami vonden. Het bleek dat de mensen die de origami hadden gemaakt zonder instructies, zowel zelf vonden dat hun eigen origami prachtig was als ook inschatten dat anderen (die de origami niet hadden gemaakt) het prachtig zouden vinden. De mensen die de origami hadden gemaakt met instructies, waren ook heel tevreden over hun product en schatten ook in dat anderen het net zo mooi zouden vinden, maar in mindere mate dan de mensen die de origami zonder instructies hadden gemaakt. In werkelijkheid vonden de mensen die de origami beoordeelden de producten helemaal niet zo mooi, en logischerwijze vonden ze de origami die was gemaakt zonder de instructies lelijker dan de origami die was gemaakt met instructies.
Dan Ariely noemt dit het Ikea-effect; als je iets zelf  hebt gebouwd en dat heeft je moeite gekost, heeft dat tot effect dat je er meer van gaat houden en het meer gaat waarderen. Als je een Ikea meubel aanschaft dan moet je je best doen om het zelf in elkaar te zetten en soms is dat ingewikkeld en moet je het weer uit elkaar halen en opnieuw beginnen. Het resultaat is dat je meer van je meubelstuk gaat houden. Je bent er trotser op dan wanneer iemand een kant-en-klaarmeubel simpelweg in je kamer zet.
Zowel in de onderwijssetting als in organisaties is het handig om het Ikea-effect te kennen en benutten: zorg dat mensen zelf iets kunnen produceren en zorg ervoor dat hun taken complex genoeg zijn om trots te kunnen zijn op hun product. Zelf iets kunnen ontwikkelen en maken dat je als moeilijk ervaart, zorgt voor werkvoldoening.