Podcast: 3 groeimindsetinterventies

In deze Podcast: 3 samenhangende groeimindsetinterventies ga ik in op:

 • de verklaringen die studenten kunnen geven voor tegenvallende studieresultaten
 • drie samenhangende groeimindsetinterventies
 • waarom de drie interventies in samenhang krachtig zijn
 • kleine sociaal-psychologische interventies: waarom werken ze?
 • het effect van een online groeimindsetinterventie van 2x 30 minuten in een nationaal onderzoek op middelbare scholen

Impossible conversations

How to have impossible conversations, is de titel van een nieuw boek van Peter Boghossian en James Lindsay. Het boek beslaat 8 hoofdstukken waarin allerlei gesprekstechnieken voor het voeren van onmogelijke gesprekken worden behandeld.

Klik hier om meer te lezen

Podcast: motivatie

Podcast: Motivatie. In deze podcast ga ik in op motivatie (de zelfdeterminatietheorie):

 • het onderscheid tussen de hoeveelheid en de kwaliteit van motivatie
 • zes verschillende kwaliteiten van motivatie
 • hoe kun je je eigen kwaliteit van motivatie verhogen
 • hoe kun je de kwaliteit van motivatie van iemand anders faciliteren
 • de motivatiemix

Zelfregulerend leren: een meta-analyse

Zelfregulerend leren: een meta-analyse. Jansen et al (2019) voerden een meta-analyse uit naar SLR-interventies (self regulated learning-interventions). Dat zijn interventies die erop gericht zijn de zelfregulerende leerstrategieën van leerlingen te verbeteren. Bijvoorbeeld door ze te helpen om te reflecteren op de manier waarop ze aan het leren zijn, of door ze effectieve leerstrategieën aan te reiken of door ze te vragen hardop te denken tijdens het leren.

Klik hier om meer te lezen

OR en MT komen tot overeenstemming via Jigsaw-aanpak

OR en MT komen tot overeenstemming via Jigsaw-aanpak, in een sessie die ik laatst begeleidde. Een goede manier om ieders input over een bepaald onderwerp te verkrijgen en tot consensus te komen is deze variant van de Jigsaw methode.

Klik hier om meer te lezen

Podcast: Complimenteren

Podcast: Complimenteren. In deze podcast vertel ik iets over de volgende onderwerpen:

 • positieve effecten van complimenteren
 • complimenten die de motivatie ondermijnen
 • complimenten die het zelfvertrouwen ondermijnen
 • het effect van inaccurate complimenten
 • drie soorten effectieve complimenten
 • wat werkt bij complimenteren

De Leer Mindset

De Leer Mindset, of the learning mindset, dat is de term die langzamerhand de parapluterm is geworden van onderzoekers zoals Carol Dweck, David Yeager en David Paunesku.

Klik hier om meer te lezen

Podcast: progressie boeken n.a.v. ontvangen feedback

Podcast: progressie boeken n.a.v. ontvangen feedback, dat is waar ik op in ga in deze aflevering van de podcast. Ik behandel:

 • factoren die leren naar aanleiding van feedback bemoeilijken
 • factoren die leren naar aanleiding van feedback vergemakkelijken
 • vier effectieve manieren om te reageren op feedback, zodat progressie wordt geboekt

Podcast: progressiegerichte feedback

In deze aflevering van de Podcast: progressiegerichte feedback. Ik behandel de volgende onderwerpen:

 • drie principes bij progressiegerichte feedback
 • leidinggevende wil feedback geven aan een medewerker: sturen
 • medewerker wil feedback geven aan een leidinggevende: beïnvloeden naar boven
 • collega wil feedback geven aan een andere collega: progressiewens

Podcast: Progressiegerichte Implementatie Intenties

Podcast: Progressiegerichte Implementatie Intenties. In deze aflevering van de Podcast ga ik in op:

 • De intention-behaviour gap
 • Wat zijn implementatie intenties?
 • Wat leveren implementatie-intenties op?
 • Aan welke voorwaarden moet worden voldaan willen implementatie intenties werken?
 • Voorbeelden van implementatie intenties: gewoontes veranderen, aan je studie gaan, gespreksvoering
 • Zelf ontwerpen van progressiegerichte implementatie intenties