In deze aflevering van de Podcast: progressiegerichte feedback. Ik behandel de volgende onderwerpen:

  • drie principes bij progressiegerichte feedback
  • leidinggevende wil feedback geven aan een medewerker: sturen
  • medewerker wil feedback geven aan een leidinggevende: beïnvloeden naar boven
  • collega wil feedback geven aan een andere collega: progressiewens