Sociale invloed benutten als tegenwicht tegen equality bias

De equality bias is de menselijke neiging om aan ieders mening een gelijk gewicht toe te kennen ongeacht de expertiseverschillen tussen mensen. Click here to read more »

Rol van rationale bij placebo’s

Een experiment dat werd uitgevoerd door de onderzoekers Locher et al, werpt een interessant licht op de rol die de rationale kan spelen bij toediening van een placebo. Click here to read more »

Control-alt-delete

Vandaag las ik dat Bill Gates de control-alt-delete toetsencombinatie graag had willen terugdraaien. Of die toetsencombinatie voor onze computers beter niet in gebruik zou zijn genomen weet ik niet. Dat is niet mijn expertise. Maar een control-alt-delete knop voor onze onbruikbare gedachten en vooral voor gesprekken die de verkeerde kant op gaan zou misschien wel handig zijn.

Click here to read more »

Progressiesessie met een team van managers

Heidagen kunnen energie geven, maar vaak genoeg kosten ze alleen maar energie. Oeverloze discussies en onduidelijke opbrengsten, irritaties en babbelen over dingen die er eigenlijk niet toe doen. Een progressiesessie is een interessante en nuttige manier om positieve doelgerichtheid aan te brengen.

Click here to read more »

De zin van verwarring

Momenteel zit ik in een verwarrende fase van het schrijven van mijn nieuwe boek. Tussen ‘het is bijna klaar’ en ‘wordt het ooit wat?’ De ene dag sluit ik mijn computer af met een blij gevoel dat het hoofdstuk dat ik net vervolmaakte nu echt wel behoorlijk goed en interessant is geworden. De volgende dag zie ik in datzelfde hoofdstuk weer alle dingen die er nog aan toegevoegd zouden kunnen worden en zie ik zelfs nog kromme zinnen. Het is verwarrend. Ik stelde mezelf de volgende vragen om die verwarring te onderzoeken. Click here to read more »

Absoluut gehoor: onontwikkelbaar?

Twee vaardigheden waarvan mensen snel geneigd zijn te denken dat ze onontwikkelbaar zijn, zijn absoluut gehoor en wiskunde. Absoluut gehoor ‘heb’ je (of niet) en je wordt ermee geboren is dan de gedachte. Hetzelfde geldt voor wiskunde; je hebt wiskunde-genen of je niet.

Click here to read more »

Ervaringsafhankelijke structurele breinplasticiteit

Ervaringsafhankelijke structurele breinplasticiteit is een vorm van breinplasticiteit die veroorzaakt wordt door het verwerven van vaardigheden en het oefenen van vaardigheden. Click here to read more »

Kleinere klassen, betere resultaten

Vele correlationele onderzoeken geven aan dat de grootte van een klas niet gecorreleerd is met de prestaties van leerlingen. Maar een aantal experimentele onderzoeken laten een ander beeld zien.

 

Click here to read more »

Drie gebieden waarop ik progressie heb geboekt

Deze zomer heb ik een nieuw boek geschreven en momenteel zit ik de laatste fase van het schrijven ervan. Dit boek is de uitkristallisatie van mijn leerproces, dat 50 jaar geleden begon en hopelijk verder blijft gaan. In die tijd heb ik progressie geboekt op allerlei gebieden en drie cruciale daarvan hebben geleid tot dit nieuwe boek.

Eerste cruciale progressie: mindset

De eerste cruciale verbetering gaat over mijn mindset. Ik heb lange tijd meer met een statische mindset dan met een groeimindset gekeken naar mezelf en anderen. Zo was ik er vanaf mijn zesde levensjaar van overtuigd dat ik niet kon rekenen en geen talent had voor wiskunde. Die overtuiging begon te groeien toen mijn juf dat over mij dacht, vlak nadat we in de eerste klas van de lagere school waren begonnen met rekenen. Ze vond dat ik te lang naar het bord met de cijfers 1-100 staarde. Ik herinner me nog dat ik voelde dat ze me observeerde en ik maar bleef staren naar dat bord terwijl ik me bezorgd afvroeg of ze boos op me was en wat ik fout deed. Ze haalde me uit de les, liet me testen door een testpsycholoog, die bij mij op zesjarige leeftijd de diagnose stelde dat ik lerares talen zou kunnen worden maar nooit lerares wiskunde. Click here to read more »