Vakantie en perspectiefwisseling

image1Deze week, op vakantie in Californië, reed ik een stuk van de Pacific Ocean Highway. De prachtige vergezichten over bergen en zee en het samenspel van die twee, deed me denken aan progressiegerichte perspectiefwisseling.
De perspectiefwisselingsinterventies zijn een effectieve manier om je gesprekspartner in termen van zijn eigen positieve gedrag te laten antwoorden. Bij deze vraag nodig je je gesprekspartner uit om zijn eigen positieve gedrag te beschrijven zoals iemand dat zou kunnen waarnemen. Voorbeelden van formuleringen zijn: Click here to read more »

Het alternatief voor druk en controle

studeren jongenIn deze post schreef ik over de misvatting dat iemand onder druk zetten een effectieve manier is om die persoon op termijn autonoom gemotiveerd te laten raken. Als iemand al autonoom gemotiveerd wordt voor de activiteit, dan zal het ondanks de eerdere druk zijn en niet dankzij. Dus wat is een goed alternatief?

Click here to read more »

Dat ik je onder druk zet, is voor je eigen bestwil!

opwindvogeltje

 

 

 

 

 

 

 

Een jongen van 13 jaar heeft voor allerlei activiteiten aandacht, behalve voor zijn schoolwerk. Zijn ouders maken zich zorgen. Als de jongen niet aan het werk gaat dan haalt hij dit schooljaar niet. Ze zitten hem daarom achter zijn broek.

Click here to read more »

Russell’s theepot

theepotHoe kun je weten wat of het verstandig is om ergens in te geloven? Er zijn zoveel verhalen, zoveel beweringen, zoveel tegenstrijdige informatiebronnen. Dus hoe kies je wat je aanneemt als waar en wat je verwerpt als onwaarschijnlijk of waarschijnlijk onwaar?
Stel dat iemand iets beweert, wat jij niet gelooft. Bij wie ligt dan de bewijslast? Moet jij aantonen waarom je niet gelooft wat die ander beweert? Of moet degene die iets beweert bewijzen dat het waar is wat hij beweert?
Om het concreter te maken een voorbeeld. Click here to read more »

Tip om van Blue Monday een goede dag te maken

blauwe_maandag-150x150Blue Monday. Een bedenksel dat de maandag van de laatste volle week in januari de meeste mensen treurig en neerslachtig zouden zijn. Zo’n negatieve verwachting kan best eens werkelijkheid worden. Als je al niet neerslachtig was, dan zou je het kunnen worden omdat het nu eenmaal Blue Monday is. Stel dat je in een dip zit, wat kun je dan doen om jezelf te helpen? Ongeacht de trigger van je neerslachtigheid kan de volgende tip je wellicht helpen: Activeer je prefrontale cortex.
Hoe doe je dat? Click here to read more »

The talent game, een statische mindset trigger

HersenvitaminenCarol Dweck schreef in HBR van 13 janari 2016 over drie misvattingen over de groeimindset die ze veel tegenkomt. De eerste is dat de groeimindset wordt verward met open minded zijn en met positief zijn. Mensen die denken dat de groeimindset hetzelfde is als het hebben van een positieve kijk op de zaak, zijn ook geneigd om te zeggen “ik heb altijd al een groeimindset gehad, ik blijf altijd positief!”. De tweede misvatting is dat een groeimindset alleen maar draait om het complimenteren en belonen van inspanning. Dat is niet het geval. Goede resultaten zijn en blijven altijd belangrijk, zowel voor studenten als in organisaties. Waar gaat het wel om? Click here to read more »

De voordelen van staan terwijl je leert

standing-at-desk_360-200x220In onze trainingen staan mensen vaak even op, bijvoorbeeld als we naar korte filpmjes kijken. Ook wandelen mensen veel, terwijl ze bezig zijn met een oefening in progressiegericht werken. We hadden al indicaties dat dit een gunstig effect heeft: je blijft alerter, actiever, creatiever. Een nieuwe studie laat zien dat staan tijdens het leren wel eens een heel goed effect zou kunnen hebben op het functioneren van je hersenen, op langere termijn. Click here to read more »

Focus op sterktes kan je zwakker maken

talentOp dit blog heb ik al meerdere malen geschreven over de sterktegerichte benadering. Die heeft enorm aan populariteit gewonnen, maar ik vraag me af waar de wetenschappelijke basis voor dat enthousiasme is. In HBR stond begin januari een artikel waarin wordt gesteld dat de focus op sterktes mensen kan doen verzwakken. Hier kun je dat artikel vinden.
Meer lezen?

 1. de sterkteverwarring
 2. aangeboren sterktes begrenzen je?
 3. geen wetenschappelijk bewijs voor aangeboren talent?
 4. hoe zinnig is de focus op sterktes?
 5. kritiek op de positieve psychologie
 6. je plafond is het vertrekpunt
 7. doe eens wat niet werkt, daar leer je van
 8. alternatieven voor de talentenvraag

Hoe progressiegerichte interventies de drie psychologische basisbehoeften vervullen

factorenIeder mens blijkt drie psychologische basisbehoeften te hebben: de behoefte aan competentie, autonomie en verbondenheid. Als deze basisbehoeften worden vervuld, dan gaat dat samen met een hoge kwaliteit van motivatie bij de persoon. In progressiegerichte gespreksvoering worden deze drie psychologische basisbehoeften vervuld. Hoe?

 1. de perceptie van competentie wordt onder andere gestimuleerd door te focussen op de reeds bereikte progressie en de te bereiken progressie. Door in te zoomen op wat je gesprekspartner al heeft bereikt, krijgt hij zicht op alles wat er al lukt, goed gaat, werkt. Dat werkt stimulerend, geeft energie, kantelt het perspectief van ‘er zijn vooral problemen’ naar ‘ik ben toch al aardig onderweg en er gaan meer dingen goed dan waarvan ik me bewust was’. door te focussen op de te bereiken progressie en op hoe je gesprekspartner die gewenste progressie kan gaan bereiken, krijgt hij zicht op concrete kleine stappen voorwaarts.
 2. de perceptie van verbondenheid wordt onder andere gestimuleerd door a) erkenning te geven voor het perspectief van je gesprekspartner b) te verhelder wat er moet worden bereikt en waartoe dat belangrijk is (bij sturen) c) je gesprekspartner te betrekken bij de besluitvorming waar mogelijk (bij helpen).
 3. de perceptie van autonomie wordt gestimuleerd door a) de gewenste progressie van de ander centraal te stellen (bij helpen) en b) de ander zoveel mogelijk keuzevrijheid te geven ten aanzien van hoe hij de progressie die hij moet bereiken gaat bereiken (bij sturen).

Click here to read more »

21ste eeuwse vaardigheden en groeimindsetvaardigheden

HersenvitaminenJongeren van nu groeien op in een kennis- en netwerksamenleving. De wereld is complex en verandert voortdurend in rap tempo. Onderwijsinstellingen kunnen minder dan vroeger studenten opleiden voor een specifiek beroep. De inhoud van werk verandert immers snel, dus hoe leidt je iemand op voor een beroep dat er over een korte tijd al niet meer is? De 21ste eeuwse vaardigheden zijn in een snel veranderende werkelijkheid hard nodig om daar goed mee te kunnen omgaan met en op inspelen. Onderwijsinstellingen willen hun studenten helpen om deze zogenoemde 21ste eeuwse vaardigheden te verwerven gedurende hun studietijd. De vaardigheden waarom het gaat zijn vaardigheden zoals communiceren, samenwerken, problemen oplossen, creativiteit, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden. De overtuiging is dat het beheersen van deze vaardigheden steeds meer bepalend zal zijn voor goed kunnen functioneren op de veranderende arbeidsmarkt. Click here to read more »