Skip to content

21ste eeuwse vaardigheden en groeimindsetvaardigheden

HersenvitaminenJongeren van nu groeien op in een kennis- en netwerksamenleving. De wereld is complex en verandert voortdurend in rap tempo. Onderwijsinstellingen kunnen minder dan vroeger studenten opleiden voor een specifiek beroep. De inhoud van werk verandert immers snel, dus hoe leidt je iemand op voor een beroep dat er over een korte tijd al niet meer is? De 21ste eeuwse vaardigheden zijn in een snel veranderende werkelijkheid hard nodig om daar goed mee te kunnen omgaan met en op inspelen. Onderwijsinstellingen willen hun studenten helpen om deze zogenoemde 21ste eeuwse vaardigheden te verwerven gedurende hun studietijd. De vaardigheden waarom het gaat zijn vaardigheden zoals communiceren, samenwerken, problemen oplossen, creativiteit, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden. De overtuiging is dat het beheersen van deze vaardigheden steeds meer bepalend zal zijn voor goed kunnen functioneren op de veranderende arbeidsmarkt.

Twee grote onderwijsinstellingen waar ik de afgelopen weken trainingen in de groeimindset gaf, zeiden het volgende: 'Het hebben van een groeimindset en het kunnen stimuleren van een groeimindset in jezelf en anderen is een vaardigheid die toegevoegd zou moeten worden aan de 21ste eeuwse vaardigheden.”  Ik vind dat een logische gedachte. Een groeimindset is immers een voorwaarde om progressie te blijven boeken. Juist in complexe omstandigheden en als de dingen anders lopen dan je had gedacht of gewild.

De groeimindset is de overtuiging dat iedereen, ongeacht waar die nu staat, kan verbeteren en dat inspanning en een effectieve leerstrategie normaal en noodzakelijk zijn om daadwerkelijk te verbeteren. Mensen met een groeimindset staat open voor feedback, willen leren van fouten en raken daarvan niet van slag, hebben een lerende houding en vinden het normaal om steeds nieuwe strategieën te moeten bedenken om complexe situaties te doorgronden en erin vooruit te komen.

Tegenover de groeimindset staat de statische mindset. Dat is de overtuiging dat wat je bereikt in een bepaald domein afhankelijk is van aangeboren en onveranderbare aanleg en intelligentie.Iinspanning en effectieve leerstrategieen zullen je niet helpen als je geen aanleg hebt of niet slim genoeg bent.

Het blijkt dat een groeimindset leidt tot diepgaander leren, beter presteren, beter samenwerken en een beter gevoel tijdens het doen van moeilijke dingen. Een statische mindset leidt tot oppervlakkiger leren, slechter presteren als het moeilijk en complex wordt, competitie en faalangst en een slechter gevoel als de situatie lastig en uitdagend wordt.

Het gaat dus zowel om de overtuiging dat verbetering altijd mogelijk is, als om de vaardigheden om die verbetering daadwerkelijk te bereiken. Te stimuleren bij jezelf en bij anderen.

Binnenkort komt mijn boek uit: Hersenvitaminen, meer succes met de groeimindsetmix. Hierin is een bijlage opgenomen met do’s en don’ts voor het ontwikkelen van een groeimindsetcultuur in organisaties. Want sommige statische mindset triggers zijn niet zo makkelijk te herkennen. Het opheffen van dit soort triggers kan vaak vrij eenvoudig worden gedaan, met een groot effect. En groeimindsettriggers zitten hem ook vaak in relatief kleine dingen. Een groeimindsetcultuur ontwikkelen gaat over het achterwege laten van statische mindset triggers én het introduceren van groeimindsettriggers.

Wat denk jij, is het belangrijk om groeimindsetvaardigheden een onderdeel te laten zijn het onderwijs in 21ste eeuwse vaardigheden?

3 thoughts on “21ste eeuwse vaardigheden en groeimindsetvaardigheden

 1. Johan Roels

  Mevrouw,

  Een opmerkelijk blog! Het is alsof u a) enerzijds een gelijkheidsteken plaatst tussen 21ste eeuwse vaardigheden en groeimindset vaardigheden en b) anderzijds die groeimindsetvaardigen toevoegt aan de opgesomde lijst van 21ste eeuwse vaardigheden. In het laatste geval worden de groeimindsetvaardigen “het stimuleren van een groeimindset in jezelf en anderen” (en indien de groeimindset bestaat uit de verzameling van de 21ste eeuwse vaardigheden zitten we terug bij a).

  M’n eigenste Cruciale Dialoog Model omvat naast de door u in uw blog aangehaalde vaardigheden – zowel de 21ste eeuwse als de groeimindset vaardigheden - nog een paar andere (in totaal zestien) en bovendien nog een achttal basiscondities. Zoals u (hopelijk) weet is het Cruciaal Dialoog Model volledig gebaseerd op het creatief wisselwerkingsproces (Creative Interchange) en is er dus zwaar schatplichtig aan.

  Creatieve wisselwerking zorgt er nu voor dat onze Creatieve Zelf continu uitdijt (i.e. groeimindset). Wanneer we echter onze Creatieve Zelf inruilen voor onze Gecreëerde Zelf, blijven we steken in de dan bereikte mindset, die wordt dan statisch. Is heel logisch, toch?!?

  Creatively
  Johan Roels

  Indien u onbekend bent met zowel Creative Interchange als de toepassing Cruciale Dialogen, hoef je m’n boeken echt niet te kopen, surf dan ‘ns op het net, u vindt heel wat columns van m’n hand op http://www.innovatieforganiseren.nl en uiteraard op m’n eigen stek http://www.creativeinterchange.be

  Reply
  1. Gwenda

   Bedankt, Johan, ik ken je werk inderdaad niet, veel succes en creatief plezier gewenst! Ik ben nog aan het verkennen of/hoe de groeimindset en de 21ste eeuwse vaardigheden met elkaar samen gaan, bedankt voor je ideeen. Vriendelijke groet, Gwenda

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *