Top 5 boeken 2016

Dit jaar heb ik weer heel veel goede boeken bestudeerd en ik stelde me zelf de vraag wat mijn top vijf is. Best moeilijk om te kiezen, maar uiteindelijk is dit de top vijf geworden omdat deze boeken mijn denken het meest in een nieuwe richting hebben gestimuleerd:

 1. Human motivation and interpersonal relationships: theory, research and applications.Dit boek is ge-edit door Netta Weinstein en alle bekende namen uit de zelfdeterminatietheorie hebben bijdragen geleverd. Deel 1 gaat over de kwaliteit van motivatie in relaties. Deel 2 gaat over autonomie en de vervulling van psychologische basisbehoeften in intieme relaties. Deel 3 gaat in op toepassingsgebieden, zoals in de opvoeding, in sport, op het werk, op het gebied van gezondheid, in therapie en in de artsenpraktijk. Een pareltje van een boek, waaruit weer overduidelijk blijkt dat robuuste wetenschap diepgaande praktische implicaties heeft. Een boek vol kennis die eigenlijk voor iedereen relevant is. Hier en hier zie je twee kleine voorbeelden van dingen die ik van dit boek heb geleerd.
 1. Building autonomous learners, perspectives from research and practice using self-determination theory, ge-edit door Woon Chia Liu, John Chee Keng Wang en Richard Ryan. In dit boek staat leren centraal. Het boek bestaat uit 15 hoofdstukken, waarin steeds een andere invalshoek van leren wordt belicht vanuit de zelfdeterminatie theorie. Hier en hier vind je twee kleine voorbeelden van wat ik van dit boek heb geleerd.
 1. Psychology of change, life contexts, experiences and identities, door Katherine RReynolds en Nyla Branscombe. Dit is bij mijn weten het eerste boek dat de psychologie van verandering zo compleet beschrijft. Het boek onderbouwde mijn overtuiging dat zelfs persoonlijkheid sterk veranderbaar is, en niet iets dat je bij je geboorte hebt meegekregen en dat onveranderbaar is. Hier en hier kun je twee kleine voorbeelden vinden van wat ik van dit boek heb geleerd.
 1. Radical, my journey from islamist extremism to a democratic awakening van Maaijd Nawaz. Een leerzaam boek en een belangrijk geluid in een tijd van angst en polarisatie. Maajid geeft een eerlijk en moedig verslag van zijn extremistische verleden en geeft duidelijke handvatten hoe mensen van hun extremistische pad naar een democratisch pad kunnen komen. In plaats van deze man weg te zetten als racistisch (sinds wanneer is een religie aanhangen hetzelfde als tot een ras behoren?), zouden veel meer mensen zijn inspanningen om te komen tot een vreedzame democratische samenleving waarin mensen met verschillende overtuigingen naast elkaar te leven op waarde moeten schatten. Hier kun je iets meer lezen.
 1. Re-wire your anxious brain, how to use the neuroscience of fear to end anxiety, panic and worry, van Catherine Pittman en Elizabeth Karle staat op vrijwel gelijk niveau in deze top vijf met het boek van Michael Merzenich, getiteld Soft-wired, how the new science of brain plasticity van change your life. Beide boeken zijn goed te lezen voor mensen die weinig weten over de werking van onze hersenen en beide boeken geven een groot aantal praktische aanknopingspunten om vitaal (en zonder angsten) oud te worden. Hier en hier kun je twee kleine voorbeelden vinden van wat ik leerde van deze twee boeken.

 

Mijn groeimindsetexperiment van 2016

Hoewel je de progressiegerichte aanpak kunt zien als een setje technieken, is het net zo legitiem om haar te zien als levensfilosofie. Voor mij is ze het allebei. Een voorbeeld is dit groeimindsetexperiment dat ik het afgelopen jaar heb ondernomen. Click here to read more »

Deepity: het kan niet fout gaan, hooguit anders dan verwacht

In conferentieoorden hangen op het toilet vaak uitspraken. Sommige van die uitspraken zijn in mijn ogen ‘nepwijs’. Zoals deze: ‘Het kan niet fout gaan, hooguit anders dan verwacht’. Deze uitspraak deed me grinniken, ik vind hem namelijk fout. Vier redenen waarom ik denk dat deze uitspraak niet klopt:

 1. Soms gaat er wel iets fout. De definitie van een fout is ‘zoals het niet moet’. Bijvoorbeeld als je tijdens je rijexamen door rood licht rijdt en een voetganger aanrijdt. Dat is zoals het niet moet, oftewel fout. Het schrappen van het woord fout is dus onjuist, want er bestaat wel zoiets als fouten. De definitie van een menselijke fout is het handelen dat faalt een gewenst resultaat te behalen met soms ongewenste negatieve gevolgen.
 1. Er gaat positiviteitsdruk uit van deze uitspraak. Je moet de dingen positief bekijken. Cheer up! Je bent wel net totaal onverwacht ontslagen en nu moet je je huis verkopen, maar dat komt niet doordat er iets fout ging, maar hooguit een beetje anders dan verwacht. Zie ook hier en hier waarom positiviteitsdruk niet werkt en waarom negatieve emoties nuttig zijn.
 1. Er is sprake van de relativismefout in deze uitspraak. Door te stellen dat er niet zoiets bestaat als ‘fout gaan’, suggereer je dat er geen waar en onwaar bestaat. Geen juist en onjuist. Dat is onzin, er bestaat wel degelijk waarheid. Als ik mij snij met een aardappelschilmesje dan bloed ik. Of ik bloed hangt niet af van hoe ik naar mijn vingers kijk, het is dus geen kwestie van perspectief. Dat het flink pijn doet is ook een feit.
 1. Fout en onverwacht zijn niet twee elkaar uitsluitende begrippen, zoals deze uitspraak suggereert. De dingen kunnen onverwacht fout gaan, verwacht fout gaan, fout onverwacht zijn en fout verwacht zijn.

Sommige van de uitspraken in conferentieoorden zijn zowel fout als onverwacht. In het Engels noemt men een nepdiepzinnige uitspraak een “Deepity”,  een prachtig woord dat de lading goed dekt. Ik kan er geen goede Nederlandse vertaling voor vinden.
 
 
 

Tien reflectievragen aan het einde van 2016

We zitten weer vlak voor de jaarwisseling, een mooi moment om onze gedachten te laten gaan over dingen die ertoe doen. En wat er toe doet, is wat je gelooft dat waar is. Welke overtuigingen je hebt. Waarvan je (vaak onbewust) uitgaat. Wat voor jou zo evident is, dat je er geen vraagtekens meer bij stelt.

 1. Wat zijn vijf dingen waarin ik geloof? Deze vraag gaat over je overtuigingen. Schrijf eens vijf dingen op waarin je gelooft. Probeer ze zo kort en bondig mogelijk op te schrijven. Bijvoorbeeld: Ik geloof in de goedheid/slechtheid van de mens. Of: Ik geloof dat zwarte piet niet racistisch/racistisch is. Of: Ik geloof dat een goede man/vrouw altijd klaar moet staan voor zijn echtgenoot/echtgenote et cetera. Denk niet al te lang na over de vijf dingen, schrijf redelijk vlot op wat er in je opkomt.
 1. Over welke van deze vijf onderwerpen zou ik als eerste willen doordenken? Kies nu één van deze vijf dingen die je hebt opgeschreven waarvan je het interessant of belangrijk vindt om als eerste over te gaan doordenken aan de hand van de vragen 3 tot en met 10. Je kunt kiezen voor de overtuiging waar je het sterkst in gelooft, maar je kunt ook kiezen voor een overtuiging die emotioneel iets minder zwaar voor je weegt.
 1. Hoe kunnen anderen in mijn gedrag merken dat ik die overtuiging heb? Je hebt een van de vijf overtuigingen gekozen. Stel je voor dat ik aan iemand in jouw omgeving zou vragen:”Waaraan kun jij merken dat hij/zij die overtuiging heeft?”, wat zou die persoon dan antwoorden? Welke keuzes maak je waaruit je overtuiging blijkt? Wat doe je wel omdat je die overtuiging hebt? Wat doe je niet omdat je die overtuiging hebt?
 1. Hoe zou ik aan iemand kunnen uitleggen waarom wat ik geloof waar is? Stel je voor dat je met iemand in gesprek bent die nog nooit heeft gehoord van jouw overtuiging, en die er nog niks van weet. Stel dat die persoon je vraagt:”Hoe ben jij tot je overtuiging gekomen?” en “Hoe weet je dat het waar is wat je gelooft?”, wat zou je dan antwoorden?
 1. Welke bewijzen heb ik dat het waar is wat ik geloof?Deze vraag draait om objectieve bewijzen voor je overtuiging. Welke feiten zijn er beschikbaar die bewijzen dat jouw overtuiging klopt? Schrijf eens op welke feiten je kent, die jouw overtuiging onderbouwen. Een feit is iets anders dan hoop. Hopen dat iets waar is, is geen bewijs dat het waar is. Feiten kun je vinden in gedegen wetenschappelijk onderzoek.
 1. Wat weet ik nog niet zo zeker over of het waar is wat ik geloof? Welke aspecten van je overtuiging zijn nog het minst duidelijk voor je? Welke vragen heb je nog ten aanzien van of je overtuiging klopt? Wat vind je nog lastig uit te leggen aan anderen over waarom je gelijk hebt dat je overtuiging klopt?
 1. Hoe zou ik erachter kunnen komen wat waar is ten aanzien van de aspecten waaraan ik twijfel? Welke bronnen zou je kunnen gaan opzoeken om meer informatie te verzamelen over je overtuiging? Welke boeken van experts of youtube filmpjes van experts zou je kunnen gaan lezen en bekijken om meer te weten te komen over de aspecten waar je nog niet zo zeker over bent?
 1. Stel dat ik er niet meer in zou geloven, wat zou ik dan anders doen? In het hypothetische geval dat je je overtuiging los zou laten, wat zouden anderen dan kunnen merken in jouw gedrag? Welke andere keuzes zou je dan maken? Wat zou je dan wel gaan doen en waarmee zou je stoppen? Hoe zou je je tijd dan besteden?
 1. Wat vond ik interessant en bruikbaar in mijn reflectie tot nu toe?Kijk eens terug op alle antwoorden die je hebt opgeschreven of bedacht tot nu toe. Zijn er aanvullingen die je te binnen schieten als je je gedachtegang zo overleest en overdenkt? Wat springt eruit voor je dat je met name interessant vindt? Hoe is dat bruikbaar voor je?
 1. Wat is het eerstvolgende waarover ik graag meer kennis zou willen hebben? Je bent aan het einde gekomen van de reflectievragen. Schrijf tenslotte eens één of een paar vragen op ten aanzien waarvan je je kennis zou willen vergroten. Welke vragen zou je in 2017 graag willen kunnen gaan beantwoorden, waarop je nu het antwoord nog niet weet?

Als deze manier van doordenken waardevol voor je is, dan kun je een andere overtuiging nemen en de reflectievragen opnieuw beantwoorden.
Hier kun je de eindejaarsreflectievragen vinden die ik schreef in 2014 en waarmee je kunt reflecteren op de kwaliteit van je motivatie.

Inschrijven vervolgtraining progressiegericht werken (start april 2017)

Pas jij de progressiegerichte aanpak toe en wil je er (nog) beter in worden? Wil jij graag een volgende stap zetten in het fijnslijpen en uitbreiden van je progressiegerichte interventies?
Het is een intensieve vijfdaagse training die speciaal bedoeld is voor professionals die al een NOAM training hebben gevolgd.

Coaches, trainers, leidinggevenden en andere professionals kunnen tijdens deze training veel oefenen met individuele en teamsituaties (met de nadruk op eigen casuïstiek), oefenen met de trainers, Gwenda Schlundt Bodien en Coert Visser, en hun kennis verdiepen en verbreden. Lees meer over deze training.
Data: 5 april, 10 mei, 7 juni, 28 juni en 13 september 2017.
De training vindt plaats in Conferentiecentrum Drakenburg in Baarn. Hebt u een vraag over deze training? Stuur ons dan gerust mailtje
De kosten voor de training bedragen € 1295,– excl. BTW (21%).

Wij verzoeken u de volgende twee boeken aan te schaffen voor bij de training: 1) Ontwikkel je mindset, 2) Kiezen voor progressie.

Inschrijven training progressiegericht werken met groepen (start 17 januari 2017)

In de vijfdaagse training progressiegericht werken met groepen leert u om te doen wat werkt in diverse groepssituaties. Denk hierbij aan het begeleiden van teams die een veranderproces doormaken, teambegeleiding bij conflicten, het geven van een training, effectief vergaderen en progressiegerichte intervisie. Tijdens de training zullen de deelnemers veel kunnen oefenen en uitproberen en wordt concrete hulp en feedback geboden. Na afloop van deze opleiding kunt u:

  • De progressiegerichte benadering toepassen in conflictsituaties en teambegeleidingen
  • De progressiegerichte interventies op microniveau analyseren en toepassen
  • Groepen en teams in beweging helpen naar een gewenste toekomst
  • Progressiegericht sturen, helpen, trainen en instrueren afwisselen en herkennen wanneer wat aan de orde is

De training wordt gegeven door Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien en vindt plaats in Conferentiecentrum Drakenburg te Baarn. De dagen duren van 10.00 uur tot 16.00 uur. Lees meer over deze training. Hebt u een vraag over deze opleiding? Stuur dan een mailtje naar noam.
Data: 17 januari, 8 februari, 1 maart, 30 maart en 19 april 2017. De kosten voor de opleiding bedragen € 1695,– excl. BTW.

Wij verzoeken u de volgende twee boeken aan te schaffen voor bij de training: 1) Ontwikkel je mindset, 2) Kiezen voor progressie.

Inschrijven training progressiegericht coachen (start 7 februari 2017)

De intensieve zesdaagse training progressiegericht coachen, die wordt verzorgd door Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien is bedoeld voor coaches die progressie willen bereiken met hun cliënten en die de progressiegerichte interventies (zoals groeimindsetinterventies, schaalvragen, de cirkeltechniek, indirecte procescomplimenten, vragen naar eerdere successen enzovoorts) en de progressiegerichte mindset steeds preciezer en grondiger in de vingers willen leren krijgen. De progressiegerichte aanpak is gestoeld op de groeimindset theorie, de zelfdeterminatietheorie, het progressieprincipe en de-zeven-stappen-aanpak van NOAM. Gedurende zes trainingsdagen gaat u aan de slag met de progressiegerichte technieken bij individuele coachingsvragen en teamcoachingsvragen. U krijgt veel gelegenheid om te oefenen met uw eigen cases en op de trainers.
Door de zes intensieve dagen wordt uw progressiegerichte repertoire steeds uitgebreider en gaan uw interventies steeds haarscherper en vloeiender worden. Deelnemers leren hoe ze de progressiegerichte interventies bij diverse interacties en in diverse contexten (een op een context, teams) soepel toe te passen. De training is bedoeld voor coaches en professionals die progressiegericht werken interessant vinden en er steeds beter in willen worden. De training vindt plaats in Conferentiecentrum Drakenburg in Baarn. Lees meer.
Hebt u een vraag over deze opleiding? Stuur ons dan gerust mailtje
Data: 7 februari, 8 maart, 29 maart, 12 april, 9 mei en 31 mei 2017. De kosten voor de training bedragen € 1895,– excl. BTW.

Wij verzoeken u de volgende twee boeken aan te schaffen voor bij de training: 1) Ontwikkel je mindset, 2) Kiezen voor progressie.

 

Inschrijven training progressiegericht leidinggeven (start 27 januari 2017)

In deze training progressiegericht leidinggeven van drie dagen, die gegeven wordt door Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien leert u als leidinggevende om sneller en prettiger resultaten te bereiken met uw team. In de training worden op uiterst praktische wijze actuele inzichten en technieken uit de progressiegerichte aanpak beschikbaar gemaakt voor u als deelnemer.
In de training leert u om het onderscheid tussen sturen en helpen te herkennen en benutten, medewerkers en collega’s constructief te bejegenen en feedback te geven, ook in lastige gesprekssituaties, effectief om te gaan met tegenwerpingen en steeds gericht te blijven op het realiseren van de gewenste resultaten. Als deelnemer krijgt u veel gelegenheid om te oefenen. Er wordt tevens veel gelegenheid geboden om te reflecteren en er wordt steeds concrete uitleg gegeven, hulp geboden en feedback gegeven. Lees meer.
De training vindt plaats in Conferentiecentrum Drakenburg in Baarn (10.00 uur – 16.00 uur). De dagen duren van 10.00 uur tot 16.00 uur. Hebt u een vraag over deze opleiding? Stuur dan een mailtje naar noam.
Data: 27 januari, 17 februari en 15 maart 2017. De kosten voor de training bedragen € 995,– excl. BTW.

Wij verzoeken u de volgende twee boeken aan te schaffen voor bij de training: 1) Ontwikkel je mindset, 2) Kiezen voor progressie.

 

Geen bewijs dat je attitude een effect heeft op het verloop van kanker

Dit artikel 10.1.1.354.1246 roept de wetenschappers in het gebied van de positieve psychologie op om eerlijker te zijn over de uitkomsten van studies, betere wetenschappelijke methoden te volgen en te stoppen met het uitrollen van psychologische interventies waarvoor geen bewijs bestaat dat ze werken. Het artikel focust specifiek op vier claims vanuit de positieve psychologie:
1. de rol van karaktersterktes zoals een vechtersmentaliteit voor een langer leven voor mensen met kanker
2. de effecten van interventies gericht op positieve psychologische states op het immuunsysteem van mensen met kanker, de progressie van de kanker en overlijden door kanker
3. een gedegen conceptueel framework voor de opbrengsten van positieve psychologie interventies
4. het bewijs voor post-traumatische groei na ernstige ziektes zoals kanker en levensbedreigende ervaringen
Het artikel geeft een overzicht van de claims en conclusies die onder de paparplu van positieve psychologie worden gedaan op de vier bovenstaande gebieden, maar die onbewezen zijn als je kijkt naar de wetenschappelijke onderzoeken.
Er is geen bewijs dat je houding ten opzichte van kanker ervoor zorgt dat je langer leeft. Voel dus geen druk om positief te moeten zijn als je kanker hebt, of om een bepaalde manier van omgaan met kanker te moeten hebben zodat je langer leeft. Voel je niet schuldig als je negatieve emoties ervaart en geen vechtersmentaliteit hebt. Er is geen duidelijkheid over hoe de opbrengsten van positieve psychologie interventies moeten worden geinterpreteerd, ondanks een oproep meer dan zeven jaar geleden voor gedegen studie designs en een goed conceptueel framework voor het kunnen bepalen van de objectieve opbrengsten.
Dit staat in contrast met het aantal uitingen in de media over de positieve opbrengsten van karaktersterktes als optimisme, wijsheid, moed, verantwoordelijkheid, spiritualiteit, positieve expressie van gevoelens en doorzettingsvermogen op het verloop van de ziekte kanker, op het immuumsysteem, op je herstel als je bent genezen van kanker. Positieve psychologie interventies die erop gerzicht zijn om je attitude ten aanzien van kanker positief te maken zijn niet gebaseerd op bewijs dat ze werken, zo stelt dit artikel.
Ik geloof dat het, ondanks dat het moeilijk kan zijn voor mensen die in hun attitude ten aanzien van kanker hun laatste strohalm zien om te overleven, toch belangrijk is om eerlijk te blijven over wetenschappelijke bewijzen voor wat werkt. Geld verdienen aan mensen die ziek zijn met interventies en middelen die niet helpen is niet goed voor het boeken van progressie.
Hier kun je iets lezen over een onderzoek dat is gedaan naar het effect van breinoefeningen op cognitieve vermogens van kankeroverlevers.

Breinoefeningen voor beter cognitief herstel na kanker

Er is laatst een nieuwe studie gepubliceerd in het Journal of Clinical Oncology, naar cognitief verval bij kankerpatiënten (chemobrein). Uit deze studie bleek dat de participanten (overlevers van kanker) symptomen van cognitief verval wisten om te draaien door gerichte brein oefeningen toe te voegen aan hun standaardverzorging. Er was een controlegroep van 121 personen en een experimentele groep van 121 personen. De controlegroep kreeg de normale verzorging die gebruikelijk is voor kankeroverlevers. Deze experimentele groep deed gedurende 15 weken in totaal 40 uur breintrainingsoefeningen, vooral breinoefeningen die de visuele reactiesnelheid en het visuele geheugen activeerden.De participanten die de breinoefeningen deden rapporteerden minder cognitieve klachten, stress, vermoeidheid en angst en depressieve klachten, direct nadat ze de training hadden gedaan en zes maanden later. De verbeterde cognitieve functies zijn zelfgerapporteerde verbeteringen en werden vooral gevonden na zes maanden en in mindere mate direct na afloop van de trainingsperiode. Er waren geen verschillen tussen de beide groepen qua objectief neurospychologisch functioneren. Het is de eerste studie die een indicatie geeft dat breinoefeningen een positief effect kunnen hebben voor kankeroverlevers. Hier kun je er meer over lezen.