Respect en status in adolescentie

Respect en status in de adolescentie vormen de sleutel tot effectieve gedragsinterventies, zo leggen Yeager et al uit in dit onderzoeksartikel. Effectieve preventie van pestgedrag bij adolescenten is een belangrijk doel, maar traditionele anti-pest benaderingen blijken minder effectief te zijn naarmate adolescenten ouder worden. Sommige anti-pestbenaderingen die bij jongere kinderen wel goed werken blijken bij adolescenten het pesten juist te intensiveren. De afname in effectiviteit kan te wijten zijn aan een gebrek aan aandacht voor de veranderende behoeften van adolescenten, met name op het gebied van respect en status.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
  Klik hier om meer te lezen

De angel in geslijm

Gisteren hadden we een sessie in de opleiding progressiegericht werken. In de groep zaten twee adviseurs. Ze hadden geleerd dat ze ‘hard op de inhoud, zacht op de persoon’ moesten communiceren. Een voorbeeld van zo’n communicatie zou kunnen zijn: “Kees, ik mag je heel graag, maar jouw aanpak van de vergadering is echt enorm slecht.” Echter, de ervaringen met deze manier van communiceren waren niet positief. De ontvanger van deze ‘zacht op de persoon, hard op de inhoud’-boodschap vertoonde vaak drie reacties: defensief worden, dichtklappen of in een consumptiehouding belanden.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
  Klik hier om meer te lezen

De kracht van het coachperspectief

De kracht van het coachperspectief. Als progressiegerichte coach is het cruciaal om vragen te stellen die de cliënt helpen om helder voor ogen te krijgen wat hij wil bereiken en welke strategieën voor hem of haar werken. In de CPW-zeven stappen aanpak liggen deze vragen verscholen, waaruit de progressiegerichte coach put. Het zijn geen rigide structuren waarin de coach de cliënt perst, maar vormen een vraagsequentie die flexibel wordt benut, met de focus op het perspectief van de cliënt.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
  Klik hier om meer te lezen

Uitgebluste leerlingen

Bron: https://link.springer.com/article/10.1007/s11031-023-10019-0

Uitgebluste leerlingen. Waarom hebben leerlingen soms een gebrek aan energie en distantiëren ze zich van de les? Waarom sluiten ze zich soms af tijdens de les in plaats van energiek deel te nemen? Om de ups en downs van de betrokkenheid en het afhaken van leerlingen in de klas te verklaren, hebben onderzoeken binnen de zelfdeterminatietheorie aangetoond dat de omgeving en de leraar hierop sterke invloed hebben. De onderzoekers Reeve et al stellen in dit pas verschenen onderzoeksartikel voor om het duale process model uit te breiden naar een nieuw tripartiet model.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
  Klik hier om meer te lezen

Groeimindset dempt schade door pesten

Groeimindset dempt schade door pesten. Vaak proberen adolescenten hun sociale status te verhogen ten koste van hun peers. Ze gedragen zich dan op een bepaalde manier agressief, soms subtiel, soms minder subtiel. Iemand buitensluiten, geruchten over iemand verspreiden, intieme foto’s van iemand delen. Adolescenten zijn niet alleen slachtoffer van dergelijk pestgedrag, ze kunnen er zelf ook toe over gaan. Uit wraak en om hun sociale status in de groep te herwinnen.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
  Klik hier om meer te lezen

Persoonlijkheidshokjes-denken

Persoonlijkheidshokjes-denken. Regelmatig vertellen mensen in onze trainingen over hoe het persoonlijkheidshokjes-denken kritiekloos wordt geadopteerd in organisaties. Ook in organisaties die wetenschap bedrijven blijkt het regelmatig voor te komen dat ondeugdelijke persoonlijkheidstests worden ingezet.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
  Klik hier om meer te lezen

Win deelname aan een training progressiegericht werken

DEZE VERLOTING IS GESLOTEN EN DE WINNAARS HEBBEN BERICHT GEHAD.

We willen graag een trainingsplek verloten voor een van onze aankomende opleidingen:

Wil je een kans maken? Stuur ons dan vóór 17 mei 2023 (aanstaande woensdag) een e-mail naar info@progressiegerichtwerken.com.

Vertel ons welke training je graag zou willen volgen en waarom. Op 19 mei maken we bekend wie er deel mag/mogen nemen en aan welke training.

De belonging-interventie

De belonging-interventie blijkt een veelbelovende manier om kansenongelijkheid te verminderen. De interventie is erop gericht om onder studenten de ervaring mogelijk te maken dat ze erbij horen en zich thuis te kunnen voelen. Maar net zoals bij groeimindsetinterventies heterogeniteit wordt gevonden, is dat ook bij belonging-interventies het geval, zoals je hier kunt lezen. In deze bijdrage een samenvatting van de drie onderdelen in de belonging-interventie: kennis nemen van de resultaten van een survey onder studenten, lezen van verhalen van oudere jaarsstudenten en een reflectieschrijf-opdracht.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
  Klik hier om meer te lezen

Erbij horen: een kleine effectieve interventie

Bron: Walton et al., Science 380, 499–505 (2023)

Erbij horen: een kleine effectieve interventie. Het College Transition Collaborative (CTC) deed een grootschalig experimenteel onderzoek naar waar en voor wie een kortdurende belonging interventie leidde tot academische progressie. Een veelbelovende manier om kansenongelijkheid te verminderen is door de zorgen van studenten of ze er wel bij horen op school te adresseren. Maar net zoals bij groeimindsetinterventies heterogeniteit wordt gevonden, is dat ook bij belonging-interventies het geval. Dus waar en voor wie is een belonging-interventie effectief?

 
Trainingen Progressiegericht Werken
  Klik hier om meer te lezen

Voorkomen van oorlogsmisdaden

Foto: Walter Schlundt Bodien

Voorkomen van oorlogsmisdaden. Elk jaar herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers en de vraag komt al snel op: hoe is het mogelijk dat mensen zo wreed kunnen zijn om anderen te vergassen, vermoorden, martelen. Zou iedereen die in oorlogssituaties zit kunnen overgegaan tot gruweldaden? Kunnen jij en ik ook komen tot wreed en gewelddadig gedrag? Vaak wordt in de beantwoording van de vraag waarom mensen komen tot oorlogsmisdaden verwezen naar de Milgram experimenten en de Zimbardo experimenten.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
  Klik hier om meer te lezen