Groeimindset dempt schade door pesten. Vaak proberen adolescenten hun sociale status te verhogen ten koste van hun peers. Ze gedragen zich dan op een bepaalde manier agressief, soms subtiel, soms minder subtiel. Iemand buitensluiten, geruchten over iemand verspreiden, intieme foto’s van iemand delen. Adolescenten zijn niet alleen slachtoffer van dergelijk pestgedrag, ze kunnen er zelf ook toe over gaan. Uit wraak en om hun sociale status in de groep te herwinnen.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Persoonlijkheid staat vast

Adolescenten kunnen de overtuiging hebben dat degenen die pesten slechte mensen zijn. Dat degene die pest altijd een pester zal blijven en degene die het slachtoffer is altijd slachtoffer zal blijven. Degene die gepest wordt kan geloven dat er iets inherent mis is met hem/haarzelf. Ze hebben dan een statische mindset ten aanzien van persoonlijkheid. Deze overtuiging gaat samen met een bio psychosociale stressrespons. De sociale bedreigingen worden dan ervaren als onveranderbaar en dat gaat samen met een hoger niveau van cortisol, samenknijpen van de bloedvaten en een minder efficiente werking van het hart. Als dit gedurende langere tijd doorgaat kan de persoon depressief worden.

Persoonlijkheid is veranderbaar

De incrementele theorie over persoonlijkheid gaat zo: mensen kunnen zich naar en gemeen gedragen, niet omdat ze een bepaald soort persoon zijn maar omdat ze bepaalde gedachten en gevoelens hebben. Gedachten en gevoelens die zich afspelen in hun brein. Het brein kan veranderen en in de loop der tijd groeien, en gedachten en gevoelens kunnen ook veranderen, waardoor het gedrag en de gewoontes van mensen ook kunnen veranderen.

Interventie

Met deze boodschap wordt subtiel gesuggereerd dat ook in de omstandigheden waarin de persoon zich momenteel bevindt, verandering waarschijnlijk is. De boodschap claimt niet dat degenen die de persoon nu pesten zeker zullen veranderen, dat zou een te grote claim zijn die degene die gepest wordt waarschijnlijk niet zal kunnen geloven. De kortdurende interventie van een uur van Yeager et al bestaat uit de basiselementen van wijze interventies: wetenschappelijke informatie over de potentie van het brein en onze persoonlijkheid om te veranderen, verhalen van oudere jaarsleerlingen over hoe zij baat hebben gehad bij de wetenschap dat brein en persoonlijkheid veranderbaar zijn en een zelfovertuigingstechniek waarbij de leerling een brief schrijft aan een jongere leerling en om het belang van deze concepten uit te leggen. De interventie wordt op een autonomie-ondersteunende manier toegepast.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Voorbeeld

Een voorbeeld van een brief die een leerling in deze interventie kan schrijven is: ‘Alle mensen die gemeen en kwetsend tegen je doen lopen een goede vriendschap met jou mis. Maar dat gezegd hebbend, alle mensen kunnen veranderen en leren van wat ze fout deden en fout zeiden. Dat iemand zich nu op een bepaalde manier gedraagt wil niet zeggen dat die persoon niet kan veranderen. Want in werkelijkheid kan iedereen veranderen.’

Dempen van schade

Deze kortdurende interventie leidt tot vermindering van depressieve symptomen bij adolescenten die gepest worden. De cortisol niveaus waren lager bij deze adolescenten, hun lichaam stond in mindere mate in de stress-modus, dan de adolescenten die de groeimindsetinterventie niet hadden ondergaan en gepest werden. Hoewel de interventie niet bedoeld was om de schoolprestaties te verbeteren, blijkt dat er ook een positief effect daarop was. Een korte interventie die gericht is op het adolescenten helpen in hun complexe sociale leven, bleek ook een positief effect te hebben op hun schoolprestaties.

Mindset x context

Net als de groeimindsetinterventies gericht op intelligentie en capaciteiten heterogene effecten laten zien, is dit ook bij deze interventie het geval. De interventie laat de beste resultaten zien als die aansluit bij de doelgroep, gericht is op adolescenten die kwetsbaar zijn (wiens mentale gezondheid zou lijden zonder de interventie), en wanneer die toegepast wordt in een context die ondersteunend is (een context met voedingsstoffen). Dit is beschreven in het mindset x context framework.

 
Trainingen Progressiegericht Werken