Ontspannen de vakantie in

Ontspannen de vakantie in, dat kan ik nu! Dat zei een deelneemster aan onze incompany training progressiegerichte gespreksvoering vorige week. In de trainingssessie waren we begonnen met een startoefening, waarbij duo’s elkaar de onderstaande vragen stelden. Door een gesprekje van 20 minuten, ervoer deze deelneemster een kanteling van spanning naar ontspanning. Spanning omdat er nog zoveel niet gedaan was dit jaar en omdat ze nog zoveel wilde oplossen, zoveel dingen zag waar ze niet tevreden over was. Ontspanning omdat ze zich, naar aanleiding van het gesprekje, realiseerde dat er al veel was bereikt waar ze wel tevreden over was. Ze keek met optimisme naar het komende jaar. Dit waren de progressievragen (progressiereflectie):

Terugkijkend op 2023:

  1. Wat liep er (wel redelijk) goed voor je?
  2. Waarin ben je vooruit gekomen?
  3. Wat gaat je nu beter af dan in het begin van het jaar?
  4. Waar ben je met name tevreden over in hoe je bent omgegaan met tegenslagen?
  5. Welke activiteiten hebben je met name geboeid en geïnteresseerd?
  6. Wat vond je met name belangrijk en waardevol om te doen?

Vooruitblikkend op 2024

  1. Wat stemt je optimistisch dat je van 2024 een goed jaar zult maken?
  2. Wat hoeft er niet te veranderen de komende maanden, omdat het nu al goed loopt?
  3. Waar heb je met name zin in om je verder mee bezig te houden in 2024?
  4. Welke progressie zou je graag willen bereiken de komende periode?

Behoeftenondersteunende bevalling

Een behoeftenondersteunende bevalling gaat zeker niet alleen om de fysieke kant van de bevalling. De psychologische kant van de bevalling speelt een grote rol in hoe vrouwen hun bevalling ervaren en erop terugkijken. Bevallen is voor de meeste vrouwen een ingrijpende ervaring. De onderzoekers Brand et al (2023) suggereren de zelfdeterminatietheorie als uitgangspunt te nemen bij het doen van onderzoek naar het creëren van positieve bevallingservaringen. Zij stellen dat de mate waarin zorgverleners de behoeften van vrouwen aan verbondenheid, competentie en autonomie ondersteunen of frustreren, hun tevredenheid over de bevalling voorspelt.

Klik hier om meer te lezen

Motivatiemix van willen en moeten

Motivatiemix van willen en moeten. Soms associeren mensen ‘willen’ met ‘positief’ en ‘moeten’ met ‘negatief’. Ik denk dat het anders zit en dat die manier van denken verwarrend kan werken. Mensen doen dagelijks allerlei dingen waar ze in meerdere of mindere mate achter staan. Maar of je er al dan niet achter staat om iets te doen is niet hetzelfde als of je het wil of moet. En het is ook niet hetzelfde als, of je intrinsiek of extrinsiek gemotiveerd bent. Mensen kunnen namelijk dingen willen doen, die ze ook moeten doen.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
  Klik hier om meer te lezen

Positieve verwachting creëren

Positieve verwachting creëren. Heb je een positieve verwachting over de toekomst? Als je merkt dat je pessimistische gedachten hebt over de toekomst van jezelf, anderen of de samenleving dan is het raadzaam om te investeren in het bij jezelf creëren van positieve verwachtingen. Waarom positieve verwachtingen belangrijk zijn en hoe je ze kunt creëren beschrijf ik in deze post.

Klik hier om meer te lezen

Weggeefactie: reageer voor 15 december 2023

Winactie: Win een boek om weg te geven. Hier en hier kun je zien uit welke boeken je kunt kiezen.
Wil je kans maken? Stuur voor 15 december een e-mail en leg uit welk boek je graag zou winnen om weg te geven aan wie en waarom. We kiezen drie winnaars op 15 december.► Winnaar vorige week (Handboek Progressiegericht Leidinggeven): I. Koerselman