Ontspannen de vakantie in, dat kan ik nu! Dat zei een deelneemster aan onze incompany training progressiegerichte gespreksvoering vorige week. In de trainingssessie waren we begonnen met een startoefening, waarbij duo’s elkaar de onderstaande vragen stelden. Door een gesprekje van 20 minuten, ervoer deze deelneemster een kanteling van spanning naar ontspanning. Spanning omdat er nog zoveel niet gedaan was dit jaar en omdat ze nog zoveel wilde oplossen, zoveel dingen zag waar ze niet tevreden over was. Ontspanning omdat ze zich, naar aanleiding van het gesprekje, realiseerde dat er al veel was bereikt waar ze wel tevreden over was. Ze keek met optimisme naar het komende jaar. Dit waren de progressievragen (progressiereflectie):

Terugkijkend op 2023:

  1. Wat liep er (wel redelijk) goed voor je?
  2. Waarin ben je vooruit gekomen?
  3. Wat gaat je nu beter af dan in het begin van het jaar?
  4. Waar ben je met name tevreden over in hoe je bent omgegaan met tegenslagen?
  5. Welke activiteiten hebben je met name geboeid en geïnteresseerd?
  6. Wat vond je met name belangrijk en waardevol om te doen?

Vooruitblikkend op 2024

  1. Wat stemt je optimistisch dat je van 2024 een goed jaar zult maken?
  2. Wat hoeft er niet te veranderen de komende maanden, omdat het nu al goed loopt?
  3. Waar heb je met name zin in om je verder mee bezig te houden in 2024?
  4. Welke progressie zou je graag willen bereiken de komende periode?