De taal van je amygdala

Hier kun je iets lezen over angstaanvallen beheersen via je prefrontale cortex of via je amygdala. De functie van angst die ontstaat door activatie van de amygdala is om het lichaam op de overleefstand te zetten. Om alle rationele gedachten te overrulen. Om te gaan vechten of vluchten of bevriezen. Als je ongewenste angstreacties of angstaanvallen hebt die ingegeven worden door je amygdala, wat kun je dan doen?
Klik hier om meer te lezen

Kritisch nadenken over leerstijlen

Wat denk jij: levert het betere leerprestaties op als je weet welke leerstijl een student heeft en als je je manier van lesgeven afstemt op de leerstijl van de student?
Als je ‘ja’ zegt op die vraag, weet je dan ook waar je het bewijs voor je antwoord kunt vinden?
Feit is: we zijn ver van een duidelijke wetenschappelijke conclusie en een wetenschappelijk bewijs dat het identificeren van de leerstijl van een student en het afstemmen van je lesstijl (instructie) op de leerstijl van de student leidt tot betere leerprestaties.
Klik hier om meer te lezen

Kan een fMRI je vertellen welke persoonlijkheid je bent?

Eerder schreef ik over de cultus van persoonlijkheidstests, kanttekeningen bij de Big Five en verklaringen voor het effect dat onwetenschappelijke persoonlijkheidstests zoals de MBTI een gevoel kunnen opleveren dat je persoonlijkheid precies is zoals staat in het profiel dat je over jezelf leest.
In haar boek gaat Annie Murphy Paul ook in op een recente ontwikkeling in het bepalen van iemands persoonlijkheid: het gebruik van MRI technologie. Een scan van je brein zou iets kunnen zeggen over je persoonlijkheid. Zo zijn er onderzoeken gedaan waarbij de big five persoonlijkheidstests en fMRI technologie is gebruikt. Hoge activiteit in de rechter hemisfeer lijkt samen te hangen met optimisme en extroversie en meer activiteit in de ventromediale prefrontale cortex is geassocieerd met negativiteit en neuroticisme. Ook de aanwezigheid van chemicaliën in het brein lijkt iets te kunnen zeggen over hoe agressief, introvert, dominant et cetera iemand is.Klik hier om meer te lezen

Hersenvitaminen, meer succes met de groeimindsetmix

HersenvitaminenWe leven in een open samenleving die we koesteren. Maar we zijn bang voor het verlies van onze vrijheid en voor terroristische aanslagen. Aan ons de keus. Laten we moedeloos onze schouders hangen en concluderen we dat het onvermijdelijk is dat het de verkeerde kant op gaat? Of gaan we er vanuit dat verbetering mogelijk en zelfs waarschijnlijk is, als we ons gericht inspannen om progressie te boeken?
Mijn nieuwe boek, dat begin 2016 verschijnt, gaat over de groeimindset. Dat is de overtuiging dat iedereen, ongeacht waar die nu staat, kan verbeteren en dat inspanning en een goede aanpak nodig is om daadwerkelijk vooruit te komen. Het hebben van een groeimindset biedt in elke omstandigheid voordelen: beter leren, beter presteren, beter samenwerken en dat alles met positievere gevoelens. Maar wanneer is een groeimindset het allerbelangrijkst? Als de dingen tegen zitten. Als het lastig wordt. Als je merkt dat je je plafond hebt bereikt. Dus juist in deze tijden is het hebben van een groeimindset een voorwaarde om vooruit te komen. Individueel, als team, als organisatie, als samenleving en als wereldbevolking.
Een goed moment dus om kennis te maken met de groeimindsetmix. In vijf beknopte hoofdstukken kun je je eigen mindset leren herkennen, kun je een doel kiezen waarmee je groeit, kom je erachter wat je kunt doen om je hersenen te laten groeien, leer je hoe je zo kunt oefenen dat je groeit en maak je kennis met progressiegericht werken. Zo kun je op weg gaan met het ontwikkelen van je eigen groeimindset. Met als extraatje twee bijlagen. Een bijlage met do’s en don’ts voor het ontwikkelen van een groeimindsetcultuur in je organisatie, team, school of klas. En een bijlage waarin duidelijk wordt dat het waarschijnlijk is dat de mensheid progressie zal blijven boeken.

De cultus van persoonlijkheidstests

cult of personality testingAnnie Murphy Paul schreef het boek The Cult of Personality testing, how personality tests are leading us to miseducate our children, mismanage our companies and misunderstand ourselves. Een indrukwekkend goed onderbouwd boek, waarin een schokkend beeld van cultus van persoonlijkheidstests naar voren komt. Klik hier om meer te lezen

Twee psychologische effecten die het 'ah, ja, zo ben ik!'-effect verklaren

KatharineandIsabelZoals je hier en hier kunt lezen is het verstandig om vraagtekens te stellen bij de validiteit en en betrouwbaarheid van persoonlijkheidstests. Tests zoals MBTI zijn niet valide en niet betrouwbare beschrijvingen van een complex mens. De studies die zijn gedaan naar de validiteit en betrouwbaarheid van de MBTI zijn heel beperkt, en ze zijn veelal uitgevoerd door de CPP, dat is de distributeur van de MBTI zelf. De meeste studies naar de MBTI gaan alleen in op hoe je de test kunt inzetten en de meeste publicaties zijn in tijdschriften zoals Journal of Psychology Type, MBTI News.
Mensen zijn geen types. Ze zijn niet in 1 categorie te plaatsen. Meer dan de helft van de mensen die de MBTI invult, krijgt een korte tijd later als ze hem opnieuw invullen een andere persoonlijkheid toegekend. Klik hier om meer te lezen

Kanttekeningen bij de Big Five

annie_murphy_paul.head_shotIn haar boek behandelt Annie Murphy Paul ook de veel gebruikte Big Five.  Het is geen typologie, waarmee mensen in een hokje geplaatst worden, maar beschrijft mensen op basis van vijf dimensies. Dat maakt de Big Five stukken beter dan persoonlijkheidstests zoals de MBTI.
McCrea en Costa zijn de twee psychologen die sinds de jaren 70 intensief samen hebben gewerkt en de Big Five hebben geponeerd als het model om persoonlijkheid mee te kunnen beschrijven en mensen te kunnen categoriseren. De Big Five worden momenteel zelfs gebruikt om niet-menselijke soorten mee te beschrijven: ezels, hyena’s, ratten, guppies en inktvissen.
Maar niet iedereen is overtuigd van de Big Five. Hier zijn 11 kritiekpunten:Klik hier om meer te lezen

Nieuw boek over de groeimindset bijna klaar

Hersenvitaminen

Mensen zijn geen pinguïns

Een volkswijsheid is dat mensen aangeboren plafonds hebben waarvoorbij ze niet kunnen komen. En dat hun genen en aangeboren talenten bepalen waar die plafonds liggen. Het idee is dan dat je maar niet teveel moeite moet doen om beter te worden in je zwakte, omdat je dat toch niet gaat lukken en het heel demotiverend werkt om zo hard je best te doen zonder dat je verbetert. Werken aan je zwaktes zou dan net zoiets zijn als een poging van een pinguïn om te leren vliegen. Hoe hard een pinguïn ook met zijn vleugeltjes klapt, hij zal nooit als een roofvogel hoog in de lucht zweven. En inderdaad, als je deze redenering volgt is het bijna gemeen om van iemand te verwachten dat hij zich zal verbeteren in iets waar hij zwak in is. Hij kan dat immers niet, omdat hij er geen talent voor heeft?
Maar de situatie is: mensen zijn geen pinguïns. Mensen en pinguïns zijn verschillende diersoorten. Klik hier om meer te lezen

Het zal steeds beter gaan met de mensheid

Steven Pinker, Psychologist/Cognitive Scientist, Cold Spring Harbor, NY 6.1.09Steven Pinker stelt dat de beste dagen voor de mensheid voor ons liggen. Hij zegt dat de enige manier waarop we met zekerheid iets kunnen zeggen over of het waar is dat de beste dagen voor de mensheid voor ons liggen, is door naar de feiten te kijken. Kijk naar de trends, in welke richting gaan ze en welke krachten liggen aan die trends ten grondslag. Hij somt tien gebieden op waarin de wereld progressie heeft geboekt. Ik heb deze punten die hij opsomt hieronder samengevat:Klik hier om meer te lezen