Steven Pinker, Psychologist/Cognitive Scientist, Cold Spring Harbor, NY 6.1.09Steven Pinker stelt dat de beste dagen voor de mensheid voor ons liggen. Hij zegt dat de enige manier waarop we met zekerheid iets kunnen zeggen over of het waar is dat de beste dagen voor de mensheid voor ons liggen, is door naar de feiten te kijken. Kijk naar de trends, in welke richting gaan ze en welke krachten liggen aan die trends ten grondslag. Hij somt tien gebieden op waarin de wereld progressie heeft geboekt. Ik heb deze punten die hij opsomt hieronder samengevat:

  1. Het leven zelf. Anderhalve halve eeuw geleden was de gemiddelde levensverwachting 30 jaar, vandaag is het 70 en er zijn geen signalen dat deze trend afvlakt.
  2. Gezondheid. Zoek eens op pokken en veepest in wikipedia en je zult zien dat alle referenties naar deze twee ziekten in de verleden tijd zijn geformuleerd. Dit geeft duidelijk aan dat de twee ziektes die de mensheid voor hele lange tijd hebben geteisterd voor goed zijn verslagen. Op korte termijn zal hetzelfde gelden voor wormen en polio. We zijn momenteel bezig haakworm een kopje kleiner te maken, evenals malaria, filariasis, mazelen, rode hond etcetera
  3. Welvaart. Twee eeuwen geleden leefde 85% van de wereldpopulatie in extreme armoede, vandaag is dat 10% en volgens de UN zal in het jaar 2030 dat percentage 0 zijn. Op elk continent werken mensen minder uren, ze kunnen zich meer voedsel veroorloven, kleding, verlichting, vermaak, reizen, telefoongesprekken, informatie verzameling en ga zo maar door.
  4. Vrede. De meest destructieve menselijke activiteit, oorlog tussen machtige naties, verdwijnt langzaam. Ontwikkelde landen hebben de afgelopen 70 jaar geen oorlog gevoerd, grote mogendheden hebben dat de afgelopen 60 jaar niet gedaan. Burgeroorlogen zijn er nog steeds, maar ze zijn minder destructief dan oorlogen tussen landen en er zijn er minder dan vroeger. Globaal is het dodental vanwege oorlog afgenomen van 300 per 100.000 in WO-II, naar 22 per 100.000 in de jaren 50 en naar 9 in de jaren 70, 5 in de jaren 80, 1,5 in de jaren 90 en 0,2 in het jaar 2000. Zelfs de verschrikkelijke oorlog in Syrië heeft het dodental slechts doen terug brengen tot het niveau van het jaar 2000.
  5. Veiligheid. De cijfers van gewelddadige criminaliteit is over de hele wereld afgenomen in een enorm tempo. De wereldleiders op het gebied van criminaliteit hebben berekend dat we binnen 30 jaar het aantal moorden zullen hebben teruggebracht met 50%.
  6. Vrijheid. Ondanks dat er nog steeds landen zijn waarvoor dit niet geldt is het aantal landen met een democratie op het hoogste punt ooit in de geschiedenis. Meer dan 60% van de wereldpopulatie leeft in open samenlevingen, het hoogste percentage ooit.
  7. Kennis. In het jaar 1820 had 17% van de wereldpopulatie een basiseducatie genoten, vandaag is dat 82% en dat percentage loopt snel op naar de 100%.
  8. Mensenrechten. Continue campagnes hebben zich gericht op het aan de kaak stellen en voorkomen van kinderarbeid, de doodstraf, mensenhandel, geweld tegen vrouwen, genitale verminking bij meisjes en vrouwen, en de strafbaarheid van homoseksualiteit. Elk van deze slechte praktijken heeft objectief meetbare verbetering doorgemaakt en als je kijkt naar de geschiedenis dan zullen deze barbaarse praktijken tot het verleden gaan behoren, net zoals dat is gebeurd met mensenoffering, kannibalisme, kindermoord, seksslavernij, mensenverbranderij, publieke ophanging, doodsmartelingen, doodsbondage etcetera
  9. Gelijkheid van man en vrouw. Data van over de hele wereld laten zien dat vrouwen beter opgeleid worden, later trouwen, meer verdienen, en op meer machtsposities zitten.
  10. Intelligentie. In elk land is de intelligentie gestegen met 3 punten per decennium.

Geen van deze tien punten van progressie is gevoelig voor plotselinge invloeden en abrupte veranderingen, zoals de beurs. Elk van deze punten is gradueel en cumulatief en ze bouwen op elkaar voort. Een rijkere wereld kan zich beter veroorloven om het milieu schoner te maken, zorgen voor politie die bendes intoomt en investeren in educatie en gezondheidszorg voor burgers. Een wereld waarin mensen beter zijn opgeleid en er meer vrouwen op hogere posities zitten zal ertoe leiden dat er minder autocratieën worden gevormd en minder zinloze oorlogen, zegt Steven Pinker. De technologische innovaties die deze progressie hebben mogelijk gemaakt, zullen alleen maar versnellen.
Kortom: er is enorme progressie bereikt in de wereld en deze trend zal zich voortzetten.