Duckworths theorie

Deze week bestudeerde ik het boek van Duckworth, getiteld Grit. Ik ben er nog niet uit of het zinnig was dit boek te hebben gelezen. Sommige hoofdstukken ga ik daarom de komende periode nog maar eens onder de loep nemen. Hier kun je iets lezen over het concept Grit. Deze post gaat verder over Duckworths theorie over talent en inspanning.

Klik hier om meer te lezen

Het concept Grit

Duckworth’s boek Grit belicht de groeimindset en deliberate practice vanuit het oogpunt van ‘vastberadenheid’. In deze post kun je lezen wat Duckworth’s theorie over talent en inspanning is. Deze post gaat verder over Grit.

Klik hier om meer te lezen

Inspanningsovertuigingen

In de literatuur en in het onderzoek naar mindset is de nadruk komen te liggen op je impliciete theorie over intelligentie en capaciteiten. Dat gaat er dus over of je gelooft dat intelligentie en capaciteiten zijn aangeboren en bepalend zijn voor wat je kunt bereiken in een bepaald domein of dat je gelooft dat intelligentie en aanleg geen bepalende factor zijn in wat je kunt bereiken.

Klik hier om meer te lezen

Een paar gedachten over beoordelen

Beoordelen is een veelgebruikte manier om het over het functioneren van medewerkers te hebben. Beoordelingssystemen en beoordelingsgesprekken zijn velen in organisaties een doorn in het oog. Zowel beoordelaars als beoordeelden rapporteren vaak er tegenop te zien. Waarschijnlijk is daar een goede reden voor. In de praktijk blijkt dat formele prestatiebeoordeling vaak averechts werkt; in plaats van dat deze de prestaties helpt verbeteren werkt die beoordeling demotiverend voor zowel de beoordelaars als de beoordeelden.

Klik hier om meer te lezen

De kunst van het leren

Josh Waitzkin was een top schaakspeler, die na jaren aan de top te hebben gestaan een nieuwe activiteit oppakte: Tai Chi Chuan. Ik las zijn boek The art of learning: a journey in the pursuit of excellence. Het is een boeiend geschreven persoonlijk verhaal waarin hij probeert om een leidraad te geven voor diepgaand leren, waarmee je excellentie kunt bereiken. Hoewel er wel een paar wetenschappelijke bronnen te ontdekken zijn in zijn boek, is het boek toch meer een persoonlijk verslag van wat heeft gewerkt voor Josh zelf om excellent te worden in schaken en Tai Chi Chuan. De wetenschappelijke fundamenten die ik herken of meen te herkennen in zijn verhaal zijn de groeimindset van Carol Dweck en deliberate practice van Anders Ericsson en enige kennis over breinplasticiteit. Een paar mooie stukjes die ik tegenkwam gaan over feedback, reactie op falen, leerdoelen en prestatiedoelen, leren van fouten en successen en rust nemen. Ik heb wat Josh erover zegt vrij vertaald en samengevat.Klik hier om meer te lezen

Als we focussen op talent komen de resultaten vanzelf

Een organisatie moest van een context waarin men subsidies kreeg een commercieel succesvolle organisatie worden. De medewerkers zagen daar best tegen op, want ze wilden geen verkopers worden die hun klanten diensten aansmeerden die ze niet nodig hadden. Klik hier om meer te lezen

Kwaliteit van motivatie en gevoel

Fig-4-Meta-analysis-of-Studies-1-2-and-3-Notes-All-coefficients-were-standardized-and

 

 

 

 

 

 

Zou dit kloppen? Autonome motivatie leidt tot positief affect leidt tot goede performance en gecontroleerde motivatie of a-motivatie leidt tot negatief affect en leidt tot minder goede performance. Dus is het zo dat je motivatie je gevoel beïnvloedt en dat je gevoel je performance beïnvloedt? Specifieker: is het zo dat als je gecontroleerd gemotiveerd bent of niet gemotiveerd bent voor een activiteit, dit gepaard gaat met negatieve gevoelens omtrent de taak? En als je autonoom gemotiveerd bent, gaat dat dan samen met positieve gevoelens omtrent de taak?

Klik hier om meer te lezen

Herkennen wanneer je eigen perspectief een rol speelt in je vragen

In de deliberate practice sessies met deelnemers in onze trainingen merken we steeds weer dat mensen het lastig vinden te herkennen wanneer hun eigen perspectief een rol speelt in hun vragen. Hier zijn een paar voorbeelden van reacties en vragen waarin het eigen perspectief van de vragensteller doorklinkt:

Klik hier om meer te lezen

Negatieve emoties zijn nodig en nuttig

Negatieve emoties, zijn die slecht? Natuurlijk willen de meeste mensen zich liever blij en opgewekt en gelukkig voelen dan verdrietig, down en ongelukkig. Als je je een periode niet blij en gelukkig voelt, kun je het gevoel hebben dat je iets fout doet; er zijn zoveel mogelijkheden om je leven in eigen hand te nemen, waarom lukt het je dan niet om steeds blij op te staan en vrolijk de dagen door te komen?

Klik hier om meer te lezen

Positief effect van zingen

Zingen heeft een positief effect op mensen. Hier zijn een paar voorbeelden van onderzoeken waaruit dat blijkt:Klik hier om meer te lezen