Je eigen kwaliteit van motivatie verhogen

Hoe kun je je eigen kwaliteit van motivatie verhogen? ‘Pff, morgen moet ik weer een hele dag naar mijn werk. Ik heb er helemaal geen zin in. Het nieuwe project is zo ingewikkeld en het duurt nog acht maanden. Dus ik moet echt iets doen aan die tegenzin die ik voel. Anders wordt het een zware tijd voor me’, verzuchtte iemand de afgelopen week in een gesprekje met mij. Click here to read more »

Progressie door screening?

Al eerder heb ik geschreven over shared decision making en screening, zie ook hier. Ik vroeg mij af of er objectieve keuzehulpmiddelen bestaan die helpen bij het maken van een rationele en afgewogen keuze al dan niet deel te nemen aan bevolkingsonderzoeken, zoals screening naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Click here to read more »

VVE-coach maakt kennis met progressiegericht coachen

Er is vaak al meer bereikt dan we ons realiseren. Door bewust te kijken naar wat er al is, gaan we het vaak pas zien. In een trainingssessie deze week zag ik daarvan weer een mooi voorbeeld.
Ik gaf een training progressiegericht coachen voor een team VVE-coaches. Het team had flink wat te verhapstukken gehad het afgelopen jaar. Veranderingen op het werk, maar ook nare persoonlijke gebeurtenissen. Ze hadden onder andere een teamlid verloren dat was overleden en ze hadden met elkaar een hele zware tijd gehad. Er was net een nieuwe medewerkster aangenomen, die over een paar weken zou starten als Coach-VVE. Zij wilde graag al een dagje komen om mee te kunnen doen met de training. Click here to read more »

Zonder sturing en structuur, geen verbondenheid

Verbondenheid betekent de perceptie dat je wordt gewaardeerd en gerespecteerd binnen je sociale groep en dat je een bijdrage levert die belangrijk wordt gevonden door jezelf en anderen. Click here to read more »

Zonder sturing en structuur, geen competentie

De eerste jaren nadat ik in aanraking was gekomen met oplossingsgericht werken was ik vooral bezig met die benadering te proberen te begrijpen. Dat vond ik nog niet zo eenvoudig; het was fascinerend anders dan andere aanpakken, maar hoe precies? Click here to read more »

Zonder sturing en structuur, geen autonomie

Zonder sturing en structuur, geen autonomie. In 1998 vroeg een productieorganisatie die probeerde met zelfsturende teams te gaan werken me om advies. De directeur van deze organisatie was al een tijdlang bezig met het op poten zetten van zelfsturende teams. Hij had van de teamleiders, teamcoaches gemaakt. Het liep totaal niet. Click here to read more »

Tools for coaches, leaders and teachers

Progressiegerichte voorbereiding van lastig gesprek

Tegen sommige gesprekken kun je erg op zien. Je weet dat je moet gaan praten met die ouder, die collega, die medewerker of die cliënt, maar er knaagt iets. Je wordt al geïrriteerd of angstig als je er aan denkt om met de persoon te praten.

De rest van dit artikel is alleen toegankelijk voor geregistreerde leden. U kunt zich gratis registreren en hebt dan toegang tot alle artikelen. Mocht u al een account hebben aangemaakt, gebruik dan de login om in te loggen.

Progressiegericht instrueren: wanneer?

Als een medewerker niet doet wat hij moet doen en weerstand heeft in het stuurgesprek, dan kan de leidinggevende uit machteloosheid overstappen op precies voorkauwen hoe de medewerker aan het doel moet gaan voldoen.

Instrueren

Instrueren, wordt het dan. Als de medewerker wel zelf in staat is om ideeën te bedenken om aan het doel te gaan voldoen, en de leidinggevende gaat instrueren, dan neemt die onnodig veel autonomie weg. En dat kan de weerstand van de medewerker verder versterken.

Als de medewerker wel de competentie, maar niet de motivatie heeft om aan een doel te gaan voldoen, is blijft sturen aan de orde en niet instrueren. En wanneer de medewerker wel de motivatie, maar niet de competentie heeft is trainen wellicht een betere keuze dan instrueren. Wanneer is instrueren dan wel nuttig?

Nuttig

Instrueren kan nuttig zijn in situaties waarin de medewerker de kennis en ervaring nog niet heeft om te kunnen doen wat de bedoeling is en er een standaardaanpak is die gevolgd moet worden. Het kan ook gaan om situaties waarin er geen tijd is om op zoek te gaan naar wat iemand zelf al weet (interne oplossingen). Ook wanneer de medewerker nieuw start en nog niet weet hoe het werkt in die organisatie is instrueren gewenst. De werkwijze, de procedures en de afspraken die er gelden zijn nog onbekend en hij zal op zoek gaan naar de kaders waarbinnen zijn nieuwe werk zich afspeelt. Hij is op zoek naar informatie en op dat moment kan een tijdje instructie geven goed werken.

4 PR

Meer over 4 progressiegerichte rollen kun je hier lezen

Switchen: van helpen naar trainen

In progressiegerichte gespreksvoering maken we onderscheid tussen vier rollen: helpen, trainen, sturen en instrueren. Hier kun je daar meer over lezen. In een gesprek kunnen de vier rollen afwisselen aan de orde zijn en kan de professional switchen tussen de rollen. In de onderstaande dialoog switcht de coach tussen helpen en trainen. Click here to read more »