Dia1In onze progressiegerichte aanpak maken we onderscheid tussen helpen, sturen, trainen en instrueren. Bij helpen gaat het om de doelen van de ander en om wat voor de ander werkt om die doelen te bereiken. Bij sturen gaat het om overkoepelende doelen waaraan de ander moet voldoen en om wat voor die ander werkt om de doelen te bereiken. Bij trainen gaat het om de doelen van de ander en zijn er manieren beschikbaar om die doelen te bereiken, welke de ander wil leren. Bij instrueren gaat het om overkoepelende doelen waaraan de ander moet voldoen en is er een standaard manier waarop die doelen moeten worden bereikt.
Hier zijn vijf interventies die bij de verschillende competenties horen:
Helpen/coachen

 1. Waaraan zou je merken dat ons gesprek je iets heeft opgeleverd?
 2. Waaraan wil je iets veranderen?
 3. Wat wil je bereiken?
 4. Wanneer is het al eens beter gegaan?
 5. Welke ideeën heb je voor 1 stap voorwaarts?

Sturen/leidinggeven

 1. De bedoeling is dat je xxx gaat doen, zodat het volgende organisatiedoel wordt bereikt
 2. Welke ideeën heb je al om daaraan een bijdrage te gaan leveren?
 3. Hoe kun je er, ondanks je bezwaren, toch voor zorgen dat het voor elkaar komt?
 4. Wat werkt voor jou om xxx te gaan bereiken? Hoe zou jij het willen aanpakken?
 5. Graag spreek ik je volgende week om te horen hoe het je is gelukt om xxx te gaan doen.

Trainen

 1. Wat zou je graag willen dat je beter gaat doen? Wat wil je graag leren?
 2. Wat weet je al over het onderwerp? Wat gaat je al goed af?
 3. Oefen eens wat je nog lastig vindt, dan kijken we daarna op microniveau wat er al goed werkte en wat je kunt verbeteren.
 4. Ik zal je theorie a uitleggen/Leg jij theorie a eens uit aan iemand anders
 5. Wat is het eerstvolgende dat je zou willen uitproberen in je werk?

Instrueren

 1. De bedoeling is dat je xxx gaat doen, zodat het volgende organisatiedoel wordt bereikt
 2. Wat weet je al over hoe je het moet aanpakken? Wat je al goed doet is zzz, wat je nog moet leren is yyy
 3. Ik zal je uitleggen hoe yyy aangepakt moet worden
 4. Oefen het maar eens, dan geef ik je feedback op wat er al goed werkte en wat je beter moet doen en hoe.
 5. Graag spreek ik je volgende week om te horen hoe het je is gelukt om xxx te gaan doen door middel van de aangereikte methode

En nog vijf groeimindsetinterventies, die in elke rol handig zijn om paraat te hebben:

 1. Dat was een mooi resultaat…hoe heb je dat aangepakt?
 2. Vertel eens over waar je mee bezig bent? Wat ben je momenteel aan het leren?
 3. Ah, je hebt vast hard gewerkt, want je hebt een goed resultaat bereikt
 4. Ja, het is ook lastig…veel mensen vinden het moeilijk in het begin. Wat je vaak ziet is dat als je het een aantal weken hebt geoefend, dat het dan makkelijker wordt
 5. Ja, ik begrijp dat je die fout niet nog een keer wilt maken…welke ideeën heb je over hoe je het de volgende keer beter kunt doen?