Carol Dweck's reflecties tav mindset-onderzoek

 

Carol Dweck heeft een eerlijke, open en ook stevige reactie geschreven naar aanleiding van recente kritische geluiden of het concept mindset niet in zijn geheel de prullenbak in moest. Hier kun je haar reactie lezen en hier kun je een vertaling in het Nederlands lezen.

Progressiegerichte conflicthantering

Tijdens de vervolgtraining progressiegericht werken wilden de deelnemers oefenen met progressiegerichte conflictinterventies. In de loop der jaren heb ik daarover al meerdere keren geschreven en in deze post wil ik graag een eenvoudige structuur weergeven die je kunt hanteren als conflictbemiddelaar.
Click here to read more »

Het spel van oplichters

The confidence game: why we fall for it…every time is een boek van Maria Konnikova waarin zij de logica die oplichters gebruiken om je erin te laten lopen uiteen zet. Aan de wortels, zo schrijft zij, delen magische trucjes en de trucjes van oplichters (‘cons’, noemt zij deze personen, van con man, zwendelaar, oplichter) hetzelfde principe, namelijk dat van de manipulatie van je overtuigingen. Click here to read more »

Drie dimensies van effectief opvoeden: warmte, structuur en autonomieondersteuning

In de zelfdeterminatietheorie worden drie opvoeddimensies onderscheiden, die zowel de intrinsieke motivatie van het kind als de internalisatie van externe waarden en doelen stimuleren. Die drie dimensies zijn:
1. Warmte: affectie, liefde, waardering, vriendelijkheid en respect voor het kind, emotionele toegankelijkheid en beschikbaarheid en oprechte zorg geven aan het kind. De warmte zorgt ervoor dat het kind zich verbonden voelt met de ouders.
2. Structuur: duidelijke verwachtingen, doelen en gedragsregels en informatie geven over manieren waarop het kind aan die verwachtingen kan voldoen.
3. Autonomieondersteuning: waarde hechten aan en technieken gebruiken om onafhankelijke probleemoplossing aan te moedigen, eigen keuzes te maken en te participeren in de besluitvorming. Ruimte geven aan eigen expressie en acties, het aanmoedigen om eigen voorkeuren en meningen te mogen vormen en waarderen.
Als het kind iets doet wat een grens overschrijdt, en de ouder is van mening dat het kind daarvoor straf moet krijgen, dan is die straf zo licht mogelijk en gericht op gedragscontrole en niet op psychologische controle. Als de straf door het kind wordt ervaren als heel naar, dan gaat hij zeker snel het gedrag vertonen dat de ouder van hem eist, maar de betekenis die hij geeft aan zijn gehoorzaamheid is dat hij verdere straf wil ontlopen, niet dat hij de verwachting begrijpt en er zelf ook achter kan staan. Als de straf zo licht mogelijk is, en er wordt een duidelijke gedragsverwachting en reden voor die gedragsverwachting gegeven, dan gaat de aandacht van het kind uit naar de gedragsverwachting en niet naar de straf. Hij kan dan beter begrijpen waarom de ouder die specifieke verwachting heeft en kan hij de waarde en het belang ervan gaan inzien.
Hier kun je meer lezen over progressiegericht opvoeden.

Hoe gebruiken docenten de progressiegerichte aanpak in de klas?

Docenten gebruiken de progressiegerichte aanpak op allerlei manieren in hun werk. Hier zijn wat voorbeelden van hoe zij dat doen. Click here to read more »

Groeimindsetonderzoek kritisch onderzocht

Zoals te verwachten viel worden nu ook de groeimindsetonderzoeken van Carol Dweck kritisch onderzocht in replicatiestudies en door statistici. Ik volg de discussies met veel belangstelling. Hier kun je lezen wat Nick Brown recent publiceerde over een van Dweck’s eerste onderzoeken.
John Hattie, bekend om zijn meta-analyses naar wat werkt in onderwijs en leerprocessen, vindt ook een lage effectsize van groeimindsetinterventies (o,19) en heeft daarvoor een interessante uitleg, zie hier
“As Hattie continued to speak, he said the reason why growth vs. fixed mindset has a low effect size is due to the fact that adults have a fixed mindset and keep treating students accordingly, so right now the effect size is low, and will continue to stay low unless we change our practices in the classroom. We put students in ability groups, they get scores on high stakes tests that help label them, and then we place them in Academic Intervention Services (AIS) which adds to their fixed mindset. Once students enter into AIS or Special Education, very few leave. Students are conditioned to have a fixed mindset, and it’s due to us.”
 

Wijs gedrag

In het boek The wisest in the room, how you can benefit from social psychology’s most powerful insights, beschrijven de auteurs in vier hoofdstukken de belangrijkste inzichten uit sociaal psychologisch onderzoek en hoe de ‘wijste in de zaal’ die inzichten kan benutten. De highlights daarvan vat ik hier samen: Click here to read more »

De objectiviteitsillusie

Mensen denken dat wat ze de wereld waarnemen zoals die is. Ze gaan ervan uit dat wat zij zien is wat er daadwerkelijk is. Ze zijn zich er zelden van bewust dat hun waarneming altijd een subjectieve interpretatie is van wat er daadwerkelijk om hen heen waar te nemen valt. Dit heet in de sociale psychologie ‘naïef realisme’, zoals Gilovich in het boek The wisest one in the room beschrijft. Click here to read more »

Rationeel denken is de drijvende kracht achter morele progressie

In zijn boek Just babies, the origins of good and evil, legt Paul Bloom duidelijk en overtuigend uit dat de juiste theorie over moraliteit twee componenten bevat.
De eerste component is het besef van goed en kwaad waarmee we geboren worden. De tweede component is wat ons mensen maakt, namelijk het product van onze compassie, onze verbeelding en bovenal onze enorme capaciteit om rationeel te kunnen redeneren. Click here to read more »