Category Archive: Podcast

Podcast: contrasteren

Deze Podcast gaat over drie niet effectieve manieren van reageren op een onterecht verwijt en een effectieve manier van reageren: contrasteren.

Podcast: developing your growth mindset

Podcast: developing your growth mindset. Quite often participants in our training courses ask me: how can I develop my own growth mindset? Having a growth mindset is beneficial, because people learn better, perform better, dare to take on challenges, invest more in their learning process. So whilst doing difficult things people with a growth mindset feel better and make better progress. So what can you do to develop your own growth mindset? In this podcast you get ten ideas to do just that.

Podcast: progress focused directing

Podcast: progress focused directing. In this episode of the podcast you can learn about progress focused directing. How to prepare for a conversation in which you want to activate your conversation partner to achieve a certain goal? How do you stimulate your conversation partner to come up with his own ideas, when the goal itself wasn’t his idea in the first place?

Podcast: CPW seven steps

Podcast: CPW seven steps approach to progress focused coaching. This is the first episode of the podcast in English and in this episode I explain something about the role of progress focused helping and about the simple structure of the CPW seven steps.

Podcast: je eigen groeimindset ontwikkelen

Podcast: je eigen groeimindset ontwikkelen. Veel deelnemers in onze trainingen vragen zich af hoe ze zelf een groeimindset kunnen ontwikkelen.

Want ze zien en ervaren de voordelen van een groeimindset, maar merken dat ze zelf juist vaak een statische mindset hebben. In deze podcast geef ik 10 tips om een groeimindset bij jezelf te ontwikkelen.

Podcast: Complimenteren

Podcast: Complimenteren. In deze podcast vertel ik iets over de volgende onderwerpen:

 • positieve effecten van complimenteren
 • complimenten die de motivatie ondermijnen
 • complimenten die het zelfvertrouwen ondermijnen
 • het effect van inaccurate complimenten
 • drie soorten effectieve complimenten
 • wat werkt bij complimenteren

Podcast: progressie boeken n.a.v. ontvangen feedback

Podcast: progressie boeken n.a.v. ontvangen feedback, dat is waar ik op in ga in deze aflevering van de podcast. Ik behandel:

 • factoren die leren naar aanleiding van feedback bemoeilijken
 • factoren die leren naar aanleiding van feedback vergemakkelijken
 • vier effectieve manieren om te reageren op feedback, zodat progressie wordt geboekt

Podcast: progressiegerichte feedback

In deze aflevering van de Podcast: progressiegerichte feedback. Ik behandel de volgende onderwerpen:

 • drie principes bij progressiegerichte feedback
 • leidinggevende wil feedback geven aan een medewerker: sturen
 • medewerker wil feedback geven aan een leidinggevende: beïnvloeden naar boven
 • collega wil feedback geven aan een andere collega: progressiewens

Podcast: Progressiegerichte Implementatie Intenties

Podcast: Progressiegerichte Implementatie Intenties. In deze aflevering van de Podcast ga ik in op:

 • De intention-behaviour gap
 • Wat zijn implementatie intenties?
 • Wat leveren implementatie-intenties op?
 • Aan welke voorwaarden moet worden voldaan willen implementatie intenties werken?
 • Voorbeelden van implementatie intenties: gewoontes veranderen, aan je studie gaan, gespreksvoering
 • Zelf ontwerpen van progressiegerichte implementatie intenties

Podcast: monitoren van progressie

Podcast: monitoren van progressie. In deze aflevering van de Podcast progressiegericht werken leg ik in 8 minuten iets uit over

 • intrinsieke en extrinsieke doelen
 • het struisvogel-effect
 • het progressieprincipe
 • de meta-analyse naar onderzoeken op het gebied van het monitoren van progressie
 • vijf aanknopingspunten voor wat werkt bij het monitoren van progressie