Podcast: Complimenteren. In deze podcast vertel ik iets over de volgende onderwerpen:

  • positieve effecten van complimenteren
  • complimenten die de motivatie ondermijnen
  • complimenten die het zelfvertrouwen ondermijnen
  • het effect van inaccurate complimenten
  • drie soorten effectieve complimenten
  • wat werkt bij complimenteren