Van verkopen naar informeren

Als je iets van iemand verwacht kun je de neiging krijgen om je boodschap te gaan verkopen in een poging om de ander te overtuigen. Maar dat is een risicovolle strategie. In progressiegerichte gesprekken verkoop je niets. Je komt van verkopen naar informeren.

Klik hier om meer te lezen

Verplicht hen!

Verplicht hen, maar niet mij. Verplichte trainingen zijn in veel situaties onnodig en contraproductief. Zelden zeggen mensen dan ook dat ze graag verplicht naar een training gestuurd willen worden. Paradoxaal genoeg kunnen mensen wel vinden dat anderen verplicht zouden moeten worden.

Klik hier om meer te lezen

Juist bij drukte

Juist bij drukte is progressiegerichte reflectietijd nuttig. En juist bij drukte schiet dit er, als we niet uitkijken, als eerste bij in. We geven deze periode veel trainingen aan leidinggevenden, die willen leren om progressiegerichte gesprekken te voeren. Vanochtend zeiden een paar van hen: juist bij drukte is deze reflectietijd nuttig.

Klik hier om meer te lezen

Vijf vragen aan Ed Deci

Nieuwe CPW-locatie

Per 1 maart is Centrum Progressiegericht Werken verhuisd naar de Lange Dreef 15 te Vianen, gebouw Le Palmièr. De fysieke trainingen vinden vanaf heden dan ook op onze nieuwe CPW-locatie plaats.

De coronapandemie is voor ons aanleiding geweest om een aantal verbeteringen door te voeren. Een ervan is dat we hybride zijn gaan werken waarbij we fysieke trainingssessies afwisselen met online sessies. Daarbij is het uitgangspunt dat ofwel alle deelnemers fysiek aanwezig zijn ofwel iedereen online aanwezig is, want dat werkt het beste.

Een tweede verbetering is dat we niet meer in conferentiecentra zitten maar onze eigen trainingslocatie hebben, waardoor we meer instroomdata kunnen bieden en in kleinere trainingsgroepen kunnen werken.

Als jarenlang verzorgen wij twee basistrainingen, de trainingprogressiegericht coachen en de training progressiegericht leidinggeven. Daarnaast kun je dit najaar ook een nieuwe training volgen, de trainingprogressiegericht communiceren. Voor meer informatie over onze trainingen en inschrijving kun je hier terecht

Motiverend performance management

Van der Hauwaert et al (2021) deden onderzoek naar performance management systemen en motivatie van managers. Performance management systemen hebben een slechte naam, ze worden gezien als bureaucratiserend en controlling management instrument. Wanneer ze de basis vormen voor individuele prestatiebeoordeling en -beloning hebben ze eerder negatieve dan positieve effecten op de motivatie en prestaties van managers. Bestaat motiverend performance management?

Klik hier om meer te lezen

Gezond oud worden

Met het groeiend aandeel oude mensen in de samenleving is er ook groeiende belangstelling voor de vraag naar het stimuleren van psychologische gezondheid van senioren. Gezond oud worden. Behzadnia et al (2020) schreven een hoofdstuk in het handboek Selfdetermination Theory and healthy aging over de relaties tussen levensdoelen, fysieke activiteit en welbevinden in ouderen.

Klik hier om meer te lezen