Juist bij drukte is progressiegerichte reflectietijd nuttig. En juist bij drukte schiet dit er, als we niet uitkijken, als eerste bij in. We geven deze periode veel trainingen aan leidinggevenden, die willen leren om progressiegerichte gesprekken te voeren. Vanochtend zeiden een paar van hen: juist bij drukte is deze reflectietijd nuttig.

Bereikte progressie

Deze leidinggevenden hebben enorm volle agenda’s. En ze moeten echt moeite doen om de tijd vrij te maken voor de trainingssessies. We beginnen onze trainingssessies altijd met een erinkom-oefeningetje, waarin de deelnemers bijvoorbeeld even met elkaar uitwisselen welke kleine progressie ze de afgelopen periode hebben bereikt in iets wat belangrijk voor ze is. Die oefening duurt ongeveer 10 minuten, dus zo lang duurt dat niet, maar het gesprekje heeft vaak een verrassend rijke opbrengst. Door in te zoomen op wat er al is bereikt gaan de leidinggevenden de progressie zien en dat geeft moed, stemt optimistisch en versterkt de perceptie dat verdere progressie mogelijk is. Daarnaast werkt het verbindend om met een collega te praten over wat er al is bereikt. Juist bij drukte is dat een verademing.

Voorbereiden

Een tweede voorbeeld van het nut van reflectietijd, juist bij drukte, gaat over het voorbereiden van een gesprek of overleg. In de trainingssessie geven we de deelnemers de gelegenheid om een gesprek dat ze binnenkort willen gaan voeren op een progressiegerichte manier voor te bereiden. Die voorbereiding heeft allerlei voordelen. De leidinggevenden weten beter wat het doel van het gesprek is, welke vragen ze willen gaan stellen en welke formuleringen ze willen gaan gebruiken. Daardoor zijn ze mentaal rustiger, ze hoeven immers niet tijdens het gesprek te bedenken wat ze willen bereiken en vragen. De gesprekken duren daardoor ook korter, wat weer tot tijdswinst leidt.

Beter gesprekken

Doordat de gesprekken die ze vervolgens voeren beter zijn voorbereid verlopen ze ook beter. In de gesprekken lukt het de leidinggevenden om duidelijker te zijn, terwijl ze tegelijkertijd ook beter luisteren naar hun gesprekspartners. Daardoor sluiten ze beter aan op wat hun gesprekspartner naar voren brengt. De gesprekken leveren meer op en duren korter dan voorheen. Dat komt onder andere omdat de progressiegerichte interventies de interactie doelgericht maken en houden.

Daadwerkelijke progressie

Wat tenslotte ook tijdswinst oplevert is dat na afloop van een gesprek daadwerkelijk progressie wordt geboekt. Dat komt omdat je in het gesprek op ideeën komt ten aanzien van welke progressiestappen er genomen gaan worden en omdat de gesprekspartners erachter staan om die progressiestappen daadwerkelijk te gaan zetten.

Welbevinden

Tenslotte; een niet te onderschatten voordeel van reflectietijd is dat progressiegerichte reflectietijd ons welbevinden ten goede komt. Zoveel van de tijd dat we wakker zijn besteden we aan ons werk, en hard werken en productief zijn is natuurlijk vaak iets goeds, en tegelijkertijd is ons welbevinden zeker ook belangrijk. Plezier hebben in wat we doen, voldoening halen uit ons werk, ons werk leuk vinden en er energie uit halen…dat kunnen we voeden door, samen met anderen, op een progressiegerichte manier te reflecteren. Juist bij drukte.