Het is snel gedacht of gezegd: een uiting die stagnerend werkt. Dat kan een opmerking zijn of een gedachte zijn. Een uiting die ertoe leidt dat de gedachten problematisch worden of de dialoog stokt. Je zou die stagnerende uitingen in verschillende categorieën kunnen indelen. Een poging daartoe:
Uitingen die stagneren
Dit soort uitingen werken m.i. probleeminducerend. Daarmee bedoel ik dat mensen door de uiting beïnvloed worden om hun situatie als zwaarder, problematischer, moeilijker oplosbaar, permanenter, negatiever en verwijtbaar (aan zichzelf of iemand anders) te gaan zien.
Uitingen die progressie stimuleren staan hier haaks op. Het zijn uitingen waardoor mensen zo beïnvloed worden dat ze hun situatie als lichter, succesvoller, makkelijker oplosbaar, tijdelijker, positiever en als onder hun controle gaan zien. Dit zijn progressiegerichte uitingen:
Uitingen die progressie stimuleren