Flash: stapje vooruit gekomen

Tijdens een startoefening in onze training progressiegerichte gesprekken voor leidinggevenden zoomden we in op een stapje vooruit. De vraag was: waarin ben je de afgelopen paar weken een stapje vooruitgekomen? Waaraan merkte je dat je vooruit bent gekomen? Hoe is je het gelukt? Wat was er belangrijk aan het stapje vooruit voor je? Waarover ben je met name tevreden?

Een van de leidinggevenden reageerde eerst met: ‘Ben ik wel vooruit gekomen?’ En na een seconde of twintig nadenken begon hij te vertellen: ‘Ik merk dat ik rustiger lastige gesprekken in ga, ik ga met meer vertrouwen het lastige gesprek in en ik merk dat de voorbereiding van de lastige gesprekken zich loont. De voorbereiding geeft me houvast: wat is het doel? welke vragen ga ik stellen?· Ik merk dat de gesprekken beter verlopen doordat er minder wordt gezocht naar wat er buiten de invloedssfeer ligt. Ik zoom meer in de de kern van waar we het over moeten hebben, op de taak die de medewerker heeft en op wat ik wel en niet voor hem kan betekenen. Na afloop van een gesprek focus ik op 1 klein doel per keer en dat herhaal ik gedurende de week. Door dit alles merk ik echt progressie bij de medewerker. Wat ik al jaren lang aan het proberen ben, maar nooit goed van de grond kwam, is nu opeens aan het lukken.’

De (on-)zin van de Duchenne-lach

De (on-)zin van de Duchenne-lach wordt beschreven in een artikel van Krumhuber et al (2022). De auteurs bestudeerden meer dan 20 onderzoeken naar de Duchenne-lach en ze concluderen dat geen enkele studie empirisch bewijs levert dat de Duchenne-lach uitsluitend een indicator is van positief affect en dat alleen een Duchenne-lach authentiek zou zijn.

Klik hier om meer te lezen

Hoe breng je slecht nieuws?

Foto: Walter Schlundt Bodien

Hoe breng je slecht nieuws? Slecht nieuws is moeilijk voor degene die het nieuws moet vertellen en moeilijk voor degene die het nieuws moet ontvangen. Hoe kun je een slecht nieuwsgesprek toch zo goed mogelijk laten verlopen?

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

Klik hier om meer te lezen

Negatieve gevoelens

Negatieve gevoelens en negatieve uitingen van anderen zijn voor ons vaak onplezierig. Wanneer een leerling of collega zich negatief uit kunnen we van die negatieve uiting weg willen lopen of er tegen in willen gaan. Natuurlijk kan het effectief zijn om simpelweg je te onttrekken aan de situatie, maar in veel gevallen is er een effectievere manier van reageren.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

Klik hier om meer te lezen

Je kunt een ander niet niet veranderen

Foto: Walter Schlundt Bodien

Je kunt een ander niet veranderen. Vandaag hoorde ik die stelling weer, en ik heb die in de loop der jaren al heel vaak gehoord. Ik denk er anders over. Ik denk dat je iemand anders niet niet veranderen kan. Daarnaast denk ik dat de overtuiging dat je een ander niet kan veranderen risico’s met zich meebrengt.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

Klik hier om meer te lezen