Nut(teloosheid) van kennismaking. In veel trainingen wordt bij de start tijd besteed aan kennismaking. Deelnemers verwachten ook dat dit zal gaan plaatsvinden en kunnen verbaasd zijn wanneer de trainer geen ‘kennismakingsrondje’ doet. Toch is het achterwege laten van kennismaking soms de beste keuze. En wanneer er wel kennismaking gewenst is, zijn er betere alternatieven dan het kennismakingsrondje.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Verbondenheid

Mensen hebben de behoefte aan verbondenheid. Wanneer deelnemers aan een training elkaar leren kennen, kan in deze behoefte worden voorzien. Wanneer deelnemers zich verbonden voelen met hun medecursisten, zijn ze eerder geneigd om samen te werken en kennis te delen. Dit leidt tot een rijkere leerervaring waarbij verschillende perspectieven worden ingebracht.

Betrokkenheid

Ook kan kennismaking helpen om je meer betrokken te voelen. Wanneer deelnemers weten met wie ze de training doorlopen, voelen ze zich meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en dat van anderen. Ze zijn meer gemotiveerd om bij te dragen aan discussies en activiteiten. Dit verhoogt de algehele dynamiek van de training en stimuleert een actieve leerhouding.

Vooroordelen

Kennismaking helpt ook om eventuele barrières of vooroordelen te verminderen. In een diverse groep kunnen vooroordelen of misverstanden ontstaan op basis van achtergrond, functie of andere factoren. Door kennismaking krijgen deelnemers de kans om elkaar als individuen te leren kennen, los van stereotiepe opvattingen. Dit bevordert een inclusieve en respectvolle sfeer waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt.

Nutteloze tijdsbesteding

Maar hoewel kennismaking vaak een waardevolle bijdrage levert aan de effectiviteit van een training, zijn er situaties waarin het minder nuttig of zelfs contraproductief kan zijn. In trainingen die slechts enkele uren duren, kan kennismaking een onnodige tijdsinvestering zijn. De beperkte tijd moet optimaal worden besteed aan het overbrengen van kerninhoud en vaardigheden. In zulke gevallen kan een uitgebreide kennismakingsronde de focus van het leren afleiden en kostbare tijd verspillen.

Deelnemers kennen elkaar

Als de deelnemers elkaar allemaal al kennen, maar de trainer kent hen nog niet, dan is het maar de vraag of het nuttig is om kennis te maken. Het voegt niets toe voor de deelnemers om naar hun collega’s te luisteren en daarmee wordt het kennismaken al gauw saai voor hen. En wat doet de trainer met de kennismakingsinformatie? Zeker als de training kort duurt is het zowel voor de trainer als voor de deelnemers nutteloos om te investeren in kennismaking.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Wandelstart

In onze opleidingen starten we altijd met een wandeling in duo’s. De duo’s wisselen uit welke betekenisvolle progressie ze de afgelopen tijd hebben geboekt of welk energiegevend moment ze de afgelopen tijd hebben meegemaakt. Met een dergelijke start leren de deelnemers elkaar op een interessante manier kennen; ze horen iets wezenlijks over de ander, iets wat er voor die persoon toe doet. Dat is boeiender dan het traditionele kennismaken wat ze gewend zijn. Deze wandelingen leiden dan ook snel tot een gevoel van verbondenheid en een gevoel dat je de ander al langere tijd kent.

Kennismakingsreceptie

Vervolgens laten we de deelnemers in een paar rondjes van 4 minuten met een paar andere deelnemers kennismaken. Tijdens die rondjes vragen we ze twee dingen uit te wisselen:

  1. Wie ben je en wat doe je
  2. Hoe was het om het wandelgesprekje te voeren

Na deze kennismakingsreceptie kennen de deelnemers al vier anderen in de groep en zijn ze vanaf minuut 1 op een prettige, interessante en veilige manier in gesprek met de anderen.

Nut(teloosheid) van kennismaking

Kennismaken is niet per definitie nuttig. Het kan maar al te snel een nutteloze, saaie, tijdsvretende verplichting zijn. Bijvoorbeeld door een verkeerde aanpak (saai kennismakingsrondje) of doordat de situatie er niet geschikt voor is (iedereen kent elkaar al, dus het is een rituele dans ten behoeve van de trainer) of doordat kennismaken niet past bij het doel (een trainer die een 20 minuten besteedt aan kennismaken, zonder die informatie verder te benutten, in een eenmalige twee uur durende training waarna hij de deelnemers nooit meer zal zien en die deelnemers elkaar allemaal al kennen). Als kennismaken wel nuttig is, dan is het raadzaam bewust te kiezen voor de vorm (bijvoorbeeld wandelend), de inhoud (bijvoorbeeld aan de hand van een kaartje) en de tijdsduur (kort en in wisselende samenstellingen).

 
Trainingen Progressiegericht Werken