Waarom zijn gelukkige mensen gelukkig? De gelukkigste mensen zijn de mensen met het hoogste niveau van psychologisch welzijn. In een onderzoek van Vallerand et al (2024) zoeken de onderzoekers naar de vraag: waarom zijn de gelukkigste mensen zo gelukkig? De onderzoekers belichten de samenhang tussen positieve emoties, kwaliteit van motivatie en passie. In hun onderzoek vergeleken ze de 25% gelukkigste mensen, met de 75% minst gelukkige mensen in de samples.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Gelukkigst

Dus, waarom zijn deze gelukkigste mensen het gelukkigst? De gelukkigste 25% betreft de mensen die passie ervaren in verschillende aangename alledaagse activiteiten. Het gaat dan om activiteiten zoals hun studie, hun romantische relatie, hun persoonlijke vriendschappen en hun belangrijkste hobby. Ook hebben deze mensen hogere niveaus van autonome regulatie voor minder aangename activiteiten die ze moeten doen, zoals huishoudelijke taken en verplichtingen. De gelukkigste mensen (zij in de bovenste 25% in psychologisch welzijn) zijn meer gepassioneerd over verschillende aangename activiteiten in hun leven dan degenen die lagere niveaus van welzijn vertonen (de overige 75%).

Passie

Passie hebben voor een activiteit houdt in dat mensen van de betreffende activiteit houden, die belangrijk vinden, er regelmatig tijd en energie aan besteden, het gevoel hebben dat de activiteit deel uitmaakt van hun identiteit. Ze beschouwen de activiteit dan zelf als hun passie.

Soort passie

Nu is niet elke passie even goed voor je welbevinden. Vallerand maakt onderscheid tussen harmonieuze passie en obsessieve passie. Hier kun je daar meer over lezen. Harmonieuze passie in alle vier de belangrijkste levensactiviteiten (studie, relatie, vriendschap, hobby) voorspelde in het onderzoek positief affect en beschermde over het algemeen tegen negatief affect. Positief affect leidde tot positieve relaties met welzijn.

Affect

Dagelijks positief en negatief affect droegen respectievelijk bij aan en ondermijnden dagelijks psychologisch welzijn, wat op zijn beurt leidde tot veranderingen in algemeen psychologisch welzijn die plaatsvonden over een periode van zes maanden. Positief affect draagt dus bij aan psychologisch welzijn. Positieve emoties stellen individuen in staat hoge niveaus van psychologisch welzijn te ervaren. De relatie tussen negatief affect en welzijn bleek in de studies op zijn best bescheiden. Negatieve gebeurtenissen die worden geaccepteerd door de persoon beïnvloeden het welzijn niet negatief. Afhankelijk van de context kan negatief affect zelfs positieve effecten op welzijn hebben. Harmonieuze passie is bevorderlijk gebleken voor een dergelijke adaptieve emotionele regulatie. Het is dus waarschijnlijk dat harmonieuze passie de  adaptieve integratie van negatief affect bevordert, waardoor negatief affect op de lange termijn positief bijdraagt aan psychologisch welzijn.

Globale oriëntatie

Naast de kwaliteit van motivatie die je kunt hebben op een bepaald moment, blijken mensen ook globale oriëntaties te hebben. Zo kunnen mensen in het algemeen activiteiten en situaties benaderen en interpreteren op een autonome of een gecontroleerde wijze. Deze globale oriëntaties lijken een betekenisvolle rol te spelen bij het bepalen van het soort activiteitbetrokkenheidsstijl dat iemand vertoont, en uiteindelijk in het affect en psychologisch welzijn dat wordt ervaren. Een autonome globale oriëntatie leidt tot harmonieuze passie en een gecontroleerde globale oriëntatie leidt tot obsessieve passie. Een autonome globale oriëntatie leidt tot autonome regulatie en een gecontroleerde globale oriëntatie tot gecontroleerde regulatie voor huishoudelijke taken.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Klusjes

De gelukkigste mensen voeren huishoudelijke taken dus niet zomaar uit om welke reden dan ook. In plaats daarvan doen ze onaangename activiteiten vanuit een gevoel van eigen keuze en autonomie. De onaangename activiteiten, die ze nog steeds moeten uitvoeren, voeren ze dus uit met autonome regulatie (ze hebben er geen passie voor). De kwaliteit van iemands betrokkenheid bij verschillende levensactiviteiten lijkt het soort affect te bepalen dat men ervaart, wat op zijn beurt het niveau van psychologisch welzijn bepaalt.

Passie en zelfregulatie

De gelukkigste 25% heeft meerdere passies in zijn leven en heeft een harmonieuze relatie met die passies. Daarnaast is de gelukkigste 25% in staat om onaangename activiteiten en klusjes en verplichtingen te benaderen met autonome zelfregulatie. Ze zien het belang en de waarde van de activiteit en staan er helemaal achter om die te doen, ook al is die saai en onaangenaam. Gelukkig mensen zijn mensen die harmonieuze passies hebben, autonome zelfregulatie vertonen bij onaangename activiteiten, daardoor regelmatig positief affect ervaren en vervolgens psychologisch welzijn ervaren.

 
Trainingen Progressiegericht Werken