Prestatie-georiënteerde reacties versus leer-georiënteerde reacties

In dit stukje kon je lezen over het onderzoek van Carol Dweck naar faalmindsets van ouders en hoe die samenhangen met de mindset van hun kinderen. In studie 2 onderzocht Dweck wat ouders precies doen en zeggen dat hun kinderen informeert welke faalmindset hun ouders hebben.

Falen-werkt-verlammend’-mindset

Ouders die de mindset hebben dat falen verlammend werkt en een negatieve ervaring is met negatieve uitkomsten (minder productief en minder goede prestaties), focussen op de prestaties (cijfers, scores) van hun kinderen. Click here to read more »

Faalmindset ouders correleert met mindset van hun kinderen

Het is al langer duidelijk dat het type compliment dat ouders aan hun kinderen geven, bij die kinderen een statische of een groeimindset oproept. Persoonsgerichte complimenten creëren een statische mindset en procesgerichte complimenten een groeimindset in kinderen. Zie ook hier en hier.

Mindset ouders correleert niet met mindset kinderen

De vraag was of de mindset van de ouders diezelfde mindset in kinderen oproept. Dus hebben kinderen van ouders met een groeimindset zelf ook een groeimindset en hebben kinderen van ouders met een statische mindset zelf ook een statische mindset? Dat bleek niet het geval te zijn. In geen van Dwecks onderzoeken kwam naar voren dat de mindset van de ouders bepalend was voor de mindset van hun kinderen. Click here to read more »

Grootschalige mindsetinterventie effectieve remedie tegen drop-out

Op deze site heb ik al meerdere malen geschreven over kleine sociaal-psychologische interventies, met lange termijn effecten. Zoals hier en hier. Maar dergelijke interventies kunnen worden ervaren als minder relevant voor de dagelijkse onderwijspraktijk, omdat de uitvoering ervan zo nauw luistert.

Grootschalige experimenteel onderzoek

Daarom is de grootschalige experimentele studie die Paunesku et al deden buitengewoon interessant. In dit grootschalige experiment werden eenvoudige interventies gebruikt en uitgevoerd door professionals op scholen zelf. Click here to read more »

Benieuwd naar je ervaringen met onze trainingen

Wij geven elke week 3 tot 5 trainingen, zowel open inschrijf trainingen als incompany trainingen. We proberen voortdurend progressie te blijven boeken ten aanzien van de inhoud en uitvoering van onze trainingen. Heb je een training bij ons gevolgd, dan zouden we het erg op prijs stellen om je feedback te krijgen. Je kunt dat doen via deze link
Bedankt vast!

Erkenning voor wat er al is

Een bij-effect van een eenzijdige focus op te bereiken progressie kan zijn dat mensen de perceptie krijgen dat alles wat ze tot op heden hebben gedaan en bereikt er niet toe doet. Dat alles anders moet. Wanneer mensen die perceptie krijgen, heeft dat vaak een sterk demotiverend effect op ze. Click here to read more »

Conditioneel optimisme

Een progressiegerichte interventie is de optimisme-vraag. Die vraag kan bijvoorbeeld zo geformuleerd worden: ‘Wat stemt je optimistisch dat verbetering mogelijk is?’ Als we deze interventie gebruiken, refereren we aan conditioneel optimisme in plaats van aan (zelf)genoegzaam optimisme (Romer, 2016). Click here to read more »

Enlightment now

Deze week verscheen Steven Pinkers nieuwe boek getiteld ‘Enlightment now‘. In dit boek beoogt Pinker om te weerleggen dat we in een vreselijk donkere periode leven en dat de wereld steeds verrotter is geworden. Hij stelt dat dit pertinent onwaar is. Net zo onwaar als de gedachte dat de aarde plat zou zijn onwaar is. Het pessimisme dat een groot deel van de mensen beheerst, heeft schadelijke effecten, zo stelt Pinker. Het gaat gepaard met cynisme over de moderne instituten, democratie, waar het met de aarde naar toe gaat. Het gaat gepaard met een onvermogen om in de waarde van het bijdragen aan een hoger doel te geloven, los van religie. Pinker zet een andere visie op de wereld neer. Een visie die is geïnspireerd op redeneren, wetenschap, humanisme en progressie. Hij stelt dat die verlichtingswaarden belangrijker zijn dan ooit. En dit was dan nog maar de inleiding van zijn boek. Ik weet wat ik dit weekend ga doen 🙂

Jij moet en jij zult

Progressiegerichte taal is subtiel, omdat we ons realiseren dat subtiel verschillende woorden een groot effect kunnen hebben op je gesprekspartner en dus op hoe de dingen na het gesprek verder gaan. Een voorbeeld hiervan zijn de woorden ‘Ik wil’ en “Jij moet” en “Jij zult”. Wat denk je dat het effect is van dergelijke woorden op kinderen? Click here to read more »

Effectief opvoeden: druk verlichten en interesses voeden

Saying is believing?

In de progressiegerichte aanpak maken we regelmatig gebruik van zelfovertuigingstechnieken. We stellen vragen die ertoe leiden dat de gesprekspartner ergens van overtuigd raakt, bijvoorbeeld van zijn mogelijkheid om progressie te boeken. Click here to read more »