In dit stukje kon je lezen over het onderzoek van Carol Dweck naar faalmindsets van ouders en hoe die samenhangen met de mindset van hun kinderen. In studie 2 onderzocht Dweck wat ouders precies doen en zeggen dat hun kinderen informeert welke faalmindset hun ouders hebben.

Falen-werkt-verlammend’-mindset

Ouders die de mindset hebben dat falen verlammend werkt en een negatieve ervaring is met negatieve uitkomsten (minder productief en minder goede prestaties), focussen op de prestaties (cijfers, scores) van hun kinderen.

Prestatie-oriëntatie

Wat zeggen en doen ouders die een slecht cijfers zien als verlammend en negatief tegen hun kinderen?

  1. Ze maken zich zorgen dat hun kind niet goed is in het betreffende vak
  2. Ze troosten hun kind door te zeggen dat het oké is dat ze geen aanleg heeft voor het betreffende vak
  3. Ze blijven rondhangen in negatieve gedachten over de slechte prestatie van hun kind

Falen-werkt-versterkend’-mindset

Ouders die de mindset hebben dat falen versterkend werkt en een leerzame ervaring is met positieve uitkomsten (betere lee strategieën, hulp vragen, meer inspanning, progressie) focussen op het leerproces van hun kinderen.

Leer-oriëntatie

Wat zeggen en doen ouders die een slecht cijfer zien als een leerzame ervaring en aanleiding om effectiever en harder te gaan werken?

  1. Ze moedigen hun kind aan om onder woorden te brengen wat het kind leert van de slechte prestatie
  2. Ze bespreken met hun kind of het handig zou kunnen zijn om hulp te vragen van de docent
  3. Ze laten hun kind weten dat ze dit slechte cijfer zien als mooie aanleiding om het materiaal beter in de vingers te leren krijgen

Ontwikkelbaar

Deze verschillende gedragingen van ouders interpreteren de kinderen als een teken dat intelligentie en capaciteiten (on-)ontwikkelbaar is. In studie 3 bleek dat kinderen inderdaad accuraat zijn in hun interpretatie van hun ouders gedrag. Kinderen waren goed in staat om aan te geven of hun ouders een ‘falen-werkt-verlammend-mindset had of een ‘falen-werkt-versterkend’-mindset had.

Verlammend

Kinderen van ouders met een ‘falen-werkt-verlammend’-mindset zeiden dat hun ouders falen slecht vinden en vinden dat falen moet worden vermeden. Kinderen van ouders met een ‘falen-werkt-versterkend’-mindset zeiden dat hun ouders falen een leerzame en waardevolle ervaring vinden waarvan ze kunnen leren.

Experimenteel

Studie 4 was een experimentele studie waarin causale verbanden tussen de faalmindset van ouders en hun reacties naar hun kinderen toe werden onderzocht. De faalmindset van de ouders werd deze keer gemanipuleerd. De ene groep ouders kreeg statements zoals ‘falen kan leiden tot negatieve gevoelens en schaamte en verdriet en dat werkt slecht voor het verdere leerproces’. Dat soort statements creëerde een ‘falen-werkt-verlammend’-mindset in die ouders. De andere groep ouders kreeg statements zoals ‘een faalervaring kan de prestaties op langere termijn verbeteren als je leert van je fouten’. Dat soort statements creëerde een ‘falen-werkt-versterkend’-mindset in die ouders.

Faalmindset

Het bleek inderdaad dat de mindset die bij de ouders was opgeroepen bepaalde hoe ze reageerden op een slechte prestatie van hun kinderen. Deze studie  geeft aan dat faalmindsets veranderbaar zijn en in ouders worden opgeroepen door contextuele cues. 

 

]