Met angst in de klas

Een autonomie ondersteunend klimaat in de klas ontstaat niet alleen wat de docent wel doet, maar ook door wat de docent juist achterwege laat. De gedragingen die docenten die een autonomie ondersteunend klimaat creëren in de klas juist niet laten zien zijn bijvoorbeeld: Click here to read more »

Vraag gestuurd leren

Een goed gestelde vraag kan je nieuwsgierig maken om het juiste antwoord te gaan vinden. In leersituaties kan de trainer of docent dat principe benutten. Complexere vragen hebben daarbij als voordeel dat er een netwerk van ideeën gegenereerd moet worden, in plaats van dat de vraag om de opsomming van een aantal feiten draait. Als er een geheel van samenhangende ideeën ontstaat versterkt dit het begrip en het geheugen, ontwikkelen studenten probleem-oplossende vaardigheden, leren ze kritisch te denken en informatie te analyseren en bewijs op waarde te schatten. Click here to read more »

Game-ervaring en dan formele uitleg leidt tot betere leeropbrengsten

Het is mogelijk om betere leeropbrengsten te krijgen door een combinatie te gebruiken van ervaringsgerichte videogames en formele uitleg. De onderzoekers Arena en Schwartz (2013) vonden dit in een onderzoek in de context van statistische distributies. Click here to read more »

Contrasterende voorbeeldformuleringen

Contrasterende voorbeelden zijn die voorbeelden waarbij mensen kenmerken gaan ontdekken die ze anders over het hoofd zouden zien. Door goed te kijken welke verschillen er zitten tussen sterk op elkaar lijkende cases, gaan mensen een preciezere kennis ontwikkelen en meer bruikbare kennis ontwikkelen. Click here to read more »

Eerst ervaring, dan uitleg

Het verwerven van kennis over een onderwerp verwerven mensen door ervaring op te doen en uitleg te krijgen. Effectieve kennis heeft twee componenten: ‘als’ en ‘dan’.

‘Dan’ en ‘als’

Click here to read more »

Maakbaarheidsdenken

Sommige mensen protesteren tegen ‘maakbaarheidsdenken’. Ik begrijp vaak niet goed wat ze bedoelen met ‘maakbaarheidsdenken’. Als ik daarover doorvraag, zeggen mensen verschillende dingen, zoals:

  • Er zijn nu eenmaal plafonds en grenzen aan wat mensen kunnen bereiken
  • Maakbaar, maakbaar, als je dus niet gelukkig bent is het je eigen schuld
  • Waarom moet het nou zo nodig steeds beter worden allemaal, wees toch tevreden met wat je hebt
  • De overheid kan de maatschappij helemaal niet maken zoals ze dat willen en zou dat ook niet moeten willen

Click here to read more »

Samenvatting van twee meta-analyses van Mindset onderzoeken

Sisk et al hebben recentelijk een artikel gepubliceerd in Psychological Science waarin ze de resultaten van twee meta-analyses naar Mindset onderzoeken beschrijven. In deze post vat ik hun bevindingen samen. In deze post reflecteer ik op de bevindingen. Click here to read more »

Reflecties nav mindset onderzoeken

De laatste tijd zijn er twee artikelen verschenen waarin grootschalig mindsetonderzoek wordt belicht. Het ene artikel is momenteel onder revisie, maar de conclusies kun je hier lezen. Het andere artikel is gebaseerd op twee meta-analyses, welke je hier en hier kunt vinden. Click here to read more »

Meta-analyse groeimindset

Er is een nieuw artikel verschenen met twee meta analyses van groeimindsetonderzoeken. Hierhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29505339 kun je het artikel vinden. Nadat ik het heb gestudeerd zal ik er op deze site over schrijven.

Progressie van leraren door training in autonomie-ondersteunend lesgeven

Onderzoek in de zelfdeterminatietheorie laat consequent zien dat SDT interventies onder leraren positieve effecten hebben voor hun leerlingen en voor de leraren zelf.

Progressie na SDT interventie

De SDT interventies waar we het dan over hebben behelzen trainingsprogramma’s waarin docenten leren om meer autonomie-ondersteunend les te geven. Het gaat dan om dit soort gedragingen. Leraren die een autonomie-ondersteunende doceerstijl hebben, worden door hun leerlingen als meer autonomie-ondersteunend ervaren en die leerlingen laten de volgende progressie zien: Click here to read more »