Het is mogelijk om betere leeropbrengsten te krijgen door een combinatie te gebruiken van ervaringsgerichte videogames en formele uitleg. De onderzoekers Arena en Schwartz (2013) vonden dit in een onderzoek in de context van statistische distributies.

Tegen-intuïtief

Net zo min als mensen bewust merken dat de aarde roteert of dat mensen ervaren dat evolutie gaande is, zijn mensen zich bewust van de kans dat een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt. Statistiek leren begrijpen en kunnen toepassen is daarom voor veel mensen ingewikkeld. De onderzoekers vroegen zich af of een combinatie van het spelen van een video game en het daarna formele uitleg krijgen, tot betere leeropbrengsten zouden leiden. De ontwikkelden daartoe een video game Stats Invaders! waarin leerlingen met kansverdelingen in aanraking kwamen en spelenderwijs konden leren welke kans er op een bepaalde gebeurtenis was in een bepaalde kansverdeling.

Vier condities

In hun onderzoek vergeleken ze de leeropbrengsten in vier condities:
1. leerlingen die alleen de video game speelden
2. leerlingen die alleen de uitleg over statistische kansberekening lazen
3. leerlingen die geen van beide deden
4. leerlingen die beide deden

Positieve leeropbrengsten

Zowel het spelen van de game als het krijgen van formele uitleg hadden een positief effect op de leeropbrengsten. De leerlingen die zowel de video game als de formele uitleg kregen, scoorden twee standaarddeviaties hoger dan leerlingen die geen van beide deden. De leerlingen die de video game deden en daarna de formele uitleg lazen, hadden betere leeropbrengsten dan de leerlingen die alleen de formele uitleg lazen. Het bleek daarbij dat het spelen van de video game VOOR het krijgen van de formele uitleg het beste werkt en ook dat het spelen van de video game gecombineerd moet worden met de formele uitleg wil er sprake zijn van betere leeropbrengsten.

Video game verbetert de intuïties

De video game versterkte de intuïties van de leerlingen ten aanzien van de kans dat een bepaalde gebeurtenis optreedt, waardoor ze beter voorbereid waren om de formele uitleg te begrijpen. Leerlingen beantwoorden ongeveer 64% van de vragen bij de test goed, terwijl ze slechts 34% van de vragen vooraf goed konden beantwoorden. De onderzoekers stellen dat video games een goede voorbereiding zijn voor formele uitleg, niet dat video games voldoende zijn om kennis te ontwikkelen.

Deliberate practice via rollenspelen

Ze trekken hier een parallel met bijvoorbeeld rollenspelen in trainingen. Die rollenspelen zijn bedoeld om ervaring op te doen, waarna de formele uitleg beter begrepen wordt en de leeropbrengsten uiteindelijk in de praktijk te merken is.

]