Progressiegerichte interventies bij Shared Decision Making

Elwyn beschrijft een three talk model van shared decision making: team talk, option talk en decision talk.

Klik hier om meer te lezen

Shared decision making en borstkankerscreening

Shared Decision Making sluit aan bij de principes van de zelfdeterminatietheorie. SDM onderschrijft namelijk dat zelfdeterminatie met betrekking tot gezondheidszorg een wenselijk doel is. Klik hier om meer te lezen

Het belang van shared decision making

Shared decision making is een term die in 1982 in de VS voor het eerst als concept werd gedefinieerd. SDM is gebaseerd op de premisse dat geen enkele gezondheidsbeslissing zou moeten worden genomen:Klik hier om meer te lezen

Verschillen tussen SDT en MI

Motivational Interviewing is een aanpak die volgens meerdere auteurs in lijn ligt met de zelfdeterminatietheorie. La Guardia , onderzoeker op het gebied van de zelfdeterminatietheorie, stelt dat er een paar verschillen zijn tussen MI en SDT (en dus met progressiegerichte gespreksvoering, waarin SDT-interventies gebruikt worden).Klik hier om meer te lezen

Zelfdeterminatietheorie benut in gezondheidszorg

De afgelopen weken las ik het boek van La Guardia ‘Self determination theory in practice: how to create an optimally health care environment. La Guardia is onderzoeker met expertise in zelfdeterminatietheorie en de toepassingen ervan in gezondheidszorg en welbevinden. In het boek beschrijft zij hoe zij de principes van de zelfdeterminatietheorie benut in haar werk met cliënten met gezondheidsklachten. Ze heeft SDT-behandelingen ontwikkeld voor mensen die chronisch ziek zijn (kanker, diabetes, overgewicht, hart- en vaatziekten) en voor mensen bijvoorbeeld na een hartaanval proberen te herstellen en leven met de consequenties ervan.Klik hier om meer te lezen