Progressiegerichte interventies bij Shared Decision Making

Elwyn beschrijft een three talk model van shared decision making: team talk, option talk en decision talk.

Team talk

Elwyn beschrijft dat het bij Team Talk gaat om patiënten bewust te laten worden van het feit dat er een keuze aan de orde is. Het gaat erom de patiënt te laten merken dat die niet in de kou staat, maar dat de behandelaar het keuzeproces van de patiënt wil ondersteunen. Click here to read more »

Shared decision making en borstkankerscreening

Shared Decision Making sluit aan bij de principes van de zelfdeterminatietheorie. SDM onderschrijft namelijk dat zelfdeterminatie met betrekking tot gezondheidszorg een wenselijk doel is. Click here to read more »

Het belang van shared decision making

Shared decision making is een term die in 1982 in de VS voor het eerst als concept werd gedefinieerd. SDM is gebaseerd op de premisse dat geen enkele gezondheidsbeslissing zou moeten worden genomen:

  • Vanuit een positie van eenvoudig te verhelpen onkunde bij de patiënt over de mogelijkheden, gebaseerd op wetenschappelijk bewijs
  • Vanuit een positie van eenvoudig te verhelpen onkunde bij de behandelaar over de voorkeuren van de patiënt

Click here to read more »

Verschillen tussen SDT en MI

Motivational Interviewing is een aanpak die volgens meerdere auteurs in lijn ligt met de zelfdeterminatietheorie. Zowel MI als SDT gaan ervan uit dat er in mensen inherente motivationele processen gaande zijn. Mensen hebben de motivatie om te veranderen al in zichzelf en het werk van counselors is om de condities te creëren zodat deze motivatie gevoed wordt. SDT en MI delen hun wortels in Rogers’ humanistische filosofie.
La Guardia ziet op vier gebieden verschillen tussen SDT en MI qua filosofie en proces. Click here to read more »

Zelfdeterminatietheorie benut in gezondheidszorg

De afgelopen weken las ik het boek van La Guardia ‘Self determination theory in practice: how to create an optimally health care environment. La Guardia is onderzoeker met expertise in zelfdeterminatietheorie en de toepassingen ervan in gezondheidszorg en welbevinden. In het boek beschrijft zij hoe zij de principes van de zelfdeterminatietheorie benut in haar werk met cliënten met gezondheidsklachten. Ze heeft SDT-behandelingen ontwikkeld voor mensen die chronisch ziek zijn (kanker, diabetes, overgewicht, hart- en vaatziekten) en voor mensen bijvoorbeeld na een hartaanval proberen te herstellen en leven met de consequenties ervan. Click here to read more »