Betekenisvolle progressie in coaching

Een focus op betekenisvolle progressie in coaching begint ook met het werken aan coachingsdoelen die betekenisvol zijn voor de cliënt. Je zou misschien denken dat de enige die iets kan zeggen over wat betekenisvol voor hem is, de cliënt zelf is. Click here to read more »

Betekenisvolle progressie in alledaagse gesprekjes

In alledaagse gesprekjes kun je een focus aanbrengen op betekenisvolle progressie. Wat je dan in gesprekken niet doet, is net zo belangrijk als wat je wel doet. Je stelt in die alledaagse gesprekken geen vragen over welk cijfer je nichtje heeft gehaald, hoeveel geld ze gaat verdienen in haar nieuwe baan, hoeveel je buurman nu weegt en welke bonus je zus heeft gekregen. Click here to read more »

Motivationele strategieën in de klas

In zijn boek, 10 mindframes for visible learning, beschrijft Hattie motivationele strategieën voor in de klas. Zonder motivatie vindt geen leren plaats, dus het is belangrijk om condities te creëren waarbinnen studenten gemotiveerd raken om te leren. Click here to read more »

Directe instructie of deliberate teaching and learning (DTL)

Directe instructie werkt goed, zo blijkt uit de meta-analyses van Hattie. Maar er is veel verwarring over wat directe instructie behelst. Directe instructie die een positief effect heeft op het leren van studenten ziet er zo uit:
1. Er is een duidelijk idee ten aanzien van de leerintenties van de les.
2. De docent weet en informeert de studenten over, de succes criteria voor goede prestaties en wat er van de studenten word verwacht in de les/voor deze leeractiviteit. Click here to read more »

10 mindframes for visible learning

Het nieuwste boek van John Hattie begint verrassend genoeg met een model voor organisatiesucces waarvoor geen enkele wetenschappelijke onderbouwing bestaat: Simon Sinek’s golden circle. Hattie gebruikt Sinek’s idee van beginnen met het why als uitgangspunt voor de mindframe van succesvolle docenten. De titel van zijn introductie is: hoe we denken over de impact van wat we doen is belangrijk dan wat we doen. Click here to read more »

Trainingen progressiegericht werken najaar 2018

Training Progressiegericht Coachen (start 10 september 2018)
Training Progressiegericht Leidinggeven (start 14 september 2018)
Training Progressiegericht werken met Groepen (start 5 oktober 2018)
Training Progressiegericht Leidinggeven (start 2 nov 2018)
Training Progressiegericht Coachen (start 5 december 2018)

Eens worden over progressie in de toekomst

Coaches of leidinggevenden zitten geregeld in de situatie dat hun gesprekspartners een conflict hebben met elkaar, of het oneens zijn over een onderwerp. Met de progressiegerichte conflictinterventies kan het conflict soms wonderbaarlijk snel verdwenen zijn. Als mensen horen van een conflict dat binnen een paar uur uit de
wereld is, kunnen ze denken: ‘Dan was het zeker geen groot conflict!’ Click here to read more »

Wanneer niet progressiegericht werken?

Het is niet aan te raden om mensen te verplichten een progressiegerichte mindset te ontwikkelen. Dat is namelijk een contradictio in terminis.
Daarnaast is het af te raden om te proberen de progressiegerichte aanpak zo wijd mogelijk te verspreiden. Het hebben van een progressiegerichte mindset is geen doel op zich. Zodra de mindset een heilig moeten wordt, ontstaat groepsdruk en bestaat de kans op sektarisme . Dat soort druk maakt een eenheidsworst van
mensen en neemt alle creativiteit en progressie weg. Click here to read more »