Betekenisvolle progressie in coaching

Een focus op betekenisvolle progressie in coaching vergt het werken aan coachingsdoelen die betekenisvol zijn voor de cliënt. Je zou misschien denken dat de enige die iets kan zeggen over wat betekenisvol voor hem is, de cliënt zelf is. Klik hier om meer te lezen

Progressiegesprekje met een student

In alledaagse gesprekjes kun je een focus aanbrengen op betekenisvolle progressie. Wat je dan in gesprekken niet doet, is net zo belangrijk als wat je wel doet.Klik hier om meer te lezen

Motivationele strategieën in de klas

In zijn boek, 10 mindframes for visible learning, beschrijft Hattie motivationele strategieën voor in de klas. Zonder motivatie vindt geen leren plaats, dus het is belangrijk om condities te creëren waarbinnen studenten gemotiveerd raken om te leren.Klik hier om meer te lezen

Directe instructie of deliberate teaching and learning (DTL)

Directe instructie werkt goed, zo blijkt uit de meta-analyses van Hattie. Maar er is veel verwarring over wat directe instructie behelst. Klik hier om meer te lezen

10 mindframes for visible learning

Het nieuwste boek van John Hattie begint verrassend genoeg met een model voor organisatiesucces waarvoor geen enkele wetenschappelijke onderbouwing bestaat: Simon Sinek’s golden circle. Hattie gebruikt Sinek’s idee van beginnen met het why als uitgangspunt voor de mindframe van succesvolle docenten. De titel van zijn introductie is: hoe we denken over de impact van wat we doen is belangrijk dan wat we doen.Klik hier om meer te lezen

Progressie in de toekomst

Hoe word je het eens over progressie in de toekomst? Coaches of leidinggevenden zitten geregeld in de situatie dat hun gesprekspartners een conflict hebben met elkaar, of het oneens zijn over een onderwerp. Met de progressiegerichte conflictinterventies kan het conflict soms wonderbaarlijk snel verdwenen zijn. Als mensen horen van een conflict dat binnen een paar uur uit de wereld is, kunnen ze denken: ‘Dan was het zeker geen groot conflict!’Klik hier om meer te lezen

Wanneer niet progressiegericht werken?

Soms vragen deelnemers in onze trainingen of de progressiegerichte aanpak altijd nuttig is, of dat het soms beter is niet progressiegericht te werken. Ik kan niet echt situaties bedenken waarin mensen wel progressie willen boeken, maar de progressiegerichte aanpak toch niet nuttig zou kunnen zijn. Dat wil niet zeggen dat ik denk dat de aanpak altijd en overal gebruikt zou moeten worden.

Klik hier om meer te lezen