Het nieuwste boek van John Hattie begint verrassend genoeg met een model voor organisatiesucces waarvoor geen enkele wetenschappelijke onderbouwing bestaat: Simon Sinek’s golden circle. Hattie gebruikt Sinek’s idee van beginnen met het why als uitgangspunt voor de mindframe van succesvolle docenten. De titel van zijn introductie is: hoe we denken over de impact van wat we doen is belangrijk dan wat we doen.

Denken belangrijker dan doen

Hoe we denken is belangrijker dan wat we doen? Dus als ik iemand in elkaar sla, maar ik denk ondertussen ‘sorry dat ik je pijn doe’, dan is wat ik denk belangrijker dan wat ik doe? Ik denk niet dat degene die de klappen ontvangt het daarmee eens zou zijn. Wat docenten denken is niet belangrijker dan wat ze doen. Wat docenten doen bepaalt de impact die ze hebben op hun studenten.

Walk your talk

Docenten en ouders die zeggen een groeimindset te hebben en die groeimindsetgedachten hebben, maar die dit niet laten merken in hun gedrag (studenten procesfeedback geven, rustig reageren op fouten, studenten hun eigen werk laten controleren en verbeteren, uitdagende stof geven die net iets boven het huidige niveau van de student ligt et cetera), stimuleren geen groeimindset in hun studenten. Zie ook hier.

Wat het beste werkt

Hattie gaat vervolgens in zijn boek trouwen juist wel in op wat docenten doen, niet simpelweg wat ze doen dat werkt, maar vooral dat wat ze doen dat het beste werkt. Hij pleit ervoor dat docenten samen gaan praten over hoe ze de impact van hun onderwijs kunnen evalueren, omdat uit de meta-analyses blijkt dat dit het meeste oplevert voor studenten. Zie ook hier.

De 10 mindframes die Hattie behandelt in dit boek zijn:

Impact

  1. Ik ben een evaluator van mijn impact op het leren van mijn studenten
  2. Ik zie toetsing als informatie over mijn impact en volgende stappen
  3. Ik werk samen met mijn collega’s en studenten over mijn concepties van progressie en mijn impact

Verandering en uitdaging

  1. Ik ben een change agent en geloof dat alle studenten zich kunnen verbeteren
  2. Ik streef naar uitdaging en niet simpelweg naar ‘je best doen’

Leerfocus

  1. Ik geef feedback en help studenten die feedback te begrijpen en ik interpreteer en reageer op feedback die aan mij gegeven wordt
  2. Ik ga de dialoog aan i.p.v. dat ik een monoloog hou
  3. Ik informeer studenten expliciet over hoe succesvolle impact eruit ziet, vanaf de start
  4. Ik bouw relaties en vertrouwen zodat het leren plaatsvindt in een sfeer waarin fouten gemaakt mogen worden en studenten van elkaar mogen leren
  5. Ik focus op leren en op de taal van leren

Wat, hoe en waarom

Deze tien mindframes heeft Hattie gekozen omdat er empirisch bewijs is dat succesvolle docenten gedrag vertonen dat congruent is met deze mindframes. Docenten die succesvol zijn kunnen antwoord geven op de vraag naar wat ze doen, naar hoe ze dat doen en waarom ze dat doen.
Opnieuw een waardevol en lezenswaardig boek van John Hattie.