Directe instructie werkt goed, zo blijkt uit de meta-analyses van Hattie. Maar er is veel verwarring over wat directe instructie behelst.

Directe instructie

Directe instructie die een positief effect heeft op het leren van studenten ziet er zo uit:

1. Er is een duidelijk idee ten aanzien van de leerintenties van de les.
2. De docent weet en informeert de studenten over, de succes criteria voor goede prestaties en wat er van de studenten word verwacht in de les/voor deze leeractiviteit.
3. Er is aandacht voor het bouwen aan commitment aan en betrokkenheid bij de leeractiviteit.
4. De docent geeft op zo’n manier les dat hij dingen voordoet, checkt of het wordt begrepen en uitgewerkte voorbeelden gebruikt.
5. Er is veel begeleide oefening; de kans voor iedere student om te laten zien wat hij al begrijpt, door een oefening te doen waarbij de docent feedback geeft en corrigeert.
6. Er is een duidelijke afsluiting van de les, waarin de studenten worden geholpen om alles bij elkaar te brengen in hun eigen hoofd en proberen de betekenis van wat ze hebben geleerd te duiden.
7. Er is zelfstandige oefening, misschien wel het meest belangrijke aspect van een les waarin directe instructie wordt gebruikt.

Directe instructie verdient misschien wel een nieuwe naam, zegt Hattie, en hij suggereert Deliberate Teaching and Learning (DTL).

]