In zijn boek, 10 mindframes for visible learning, beschrijft Hattie motivationele strategieën voor in de klas. Zonder motivatie vindt geen leren plaats, dus het is belangrijk om condities te creëren waarbinnen studenten gemotiveerd raken om te leren.

Motivationele strategieën

Motivationele strategieën die Hattie beschrijft zijn:

  1. Strategieën om studenten aandacht te laten besteden door een conflict te genereren tussen bestaande kennis en nieuwe informatie, humor en de kans om vragen te stellen
  2. Strategieën om de relevantie van de stof te benadrukken, nu of in de toekomst
  3. Strategieën om het vertrouwen te versterken dat de student de lesstof net aankan
Aandacht Perceptueel:
Nieuwe en verrassende informatie
Nieuwsgierigheid:
Vragen stellen en problemen voorleggen waardoor nieuwsgierigheid gestimuleerd wordt
Variatie:
Verschillende methoden en media inzetten om aan de verschillende behoeften van studenten tegemoet te komen
Relevantie Doeloriëntatie
Geef duidelijke doelen en nuttige instructie en reik verschillende methoden aan waarmee studenten succesvol kunnen presteren
Motief matching:
Match doelen met de behoeften en motieven van studenten
Bekendheid:
Presenteer inhoud zo dat studenten het kunnen begrijpen en het gerelateerd is hun ervaringen en waarden
Vertrouwen Leerbehoeften:
Informeer studenten over leer- en prestatie-eisen en toetsingscriteria
Succesvolle kansen:
Geef uitdagende en betekenisvolle kansen om succesvol te leren
Persoonlijke verantwoordelijkheid:
Link leersucces aan de persoonlijke inspanning en vaardigheid van de student
Tevredenheid Intrinsieke beloning:
ondersteun intrinsiek plezier in de leeractiviteit en moedig dit aan
Extrinsieke beloning:
Verschaf positieve bekrachtiging en motiverende feedback
Gelijkheid:
Handhaaf consistente standaards voor succes