Skip to content

Motivationele strategieën in de klas

In zijn boek, 10 mindframes for visible learning, beschrijft Hattie motivationele strategieën voor in de klas. Zonder motivatie vindt geen leren plaats, dus het is belangrijk om condities te creëren waarbinnen studenten gemotiveerd raken om te leren.

Motivationele strategieën die Hattie beschrijft zijn:

  1. Strategieën om studenten aandacht te laten besteden door een conflict te genereren tussen bestaande kennis en nieuwe informatie, humor en de kans om vragen te stellen
  2. Strategieën om de relevantie van de stof te benadrukken, nu of in de toekomst
  3. Strategieën om het vertrouwen te versterken dat de student de lesstof net aankan
AandachtPerceptueel:

Nieuwe en verrassende informatie

Nieuwsgierigheid:

Vragen stellen en problemen voorleggen waardoor nieuwsgierigheid gestimuleerd wordt

Variatie:

Verschillende methoden en media inzetten om aan de verschillende behoeften van studenten tegemoet te komen

RelevantieDoeloriëntatie

Geef duidelijke doelen en nuttige instructie en reik verschillende methoden aan waarmee studenten succesvol kunnen presteren

Motief matching:

Match doelen met de behoeften en motieven van studenten

Bekendheid:

Presenteer inhoud zo dat studenten het kunnen begrijpen en het gerelateerd is hun ervaringen en waarden

VertrouwenLeerbehoeften:

Informeer studenten over leer- en prestatie-eisen en toetsingscriteria

Succesvolle kansen:

Geef uitdagende en betekenisvolle kansen om succesvol te leren

Persoonlijke verantwoordelijkheid:

Link leersucces aan de persoonlijke inspanning en vaardigheid van de student

TevredenheidIntrinsieke beloning:

ondersteun intrinsiek plezier in de leeractiviteit en moedig dit aan

Extrinsieke beloning:

Verschaf positieve bekrachtiging en motiverende feedback

Gelijkheid:

Handhaaf consistente standaards voor succes

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.