Podcast: deliberate practice

Podcast: deliberate practice. In deze podcast ga ik in op drie vragen:

 1. hoe werkt deliberate practice?
 2. hoe kun je zelf deliberate practice vormgeven?
 3. hoe kun je als trainer of docent deliberate practice gebruiken?

Van verontwaardiging naar verwachting

Van verontwaardiging naar verwachting, zo zou het proces van het voorbereiden van een stuurgesprek kunnen beschrijven. De afgelopen week gaf ik een training aan leidinggevenden en we oefenden via deliberate practice hun eigen lastige cases. Ze bereidden samen een stuurgesprek voor en na 20 minuten kwam ik bij de groep en speelde ik hun medewerker. In die voorbereiding waren de leidinggevenden vooral verontwaardigd over het gedrag en de houding van de medewerker. Iets wat ik vaak tegenkom.

Click here to read more »

Medewerker tevreden na stuurgesprek

Een stuurgesprek is aan de orde wanneer een medewerker aan een bepaalde progressieverwachting moet voldoen. Kan de medewerker dan zelf ook tevreden uit een dergelijk stuurgesprek komen? Er is wellicht een negatieve aanleiding voor het gesprek dat de leidinggevende met hem voert. Er wordt iets van de medewerker verwacht dat hij wellicht niet zo interessant en prettig vindt om te doen.

Click here to read more »

Slaapverwekkend overleg

Slaapverwekkend overleg, waarin de deelnemers de energie voelen wegsijpelen en reikhalzend uitzien naar het einde ervan. Overleg is niet alleen regelmatig slaapverwekkend, maar ook vaak irritant en frustrerend. Illustratief hiervoor was het verhaal dat een team me vorige week vertelde.

Click here to read more »

Podcast: progressiegerichte lesaanpak

Podcast: progressiegerichte lesaanpak. In deze podcast ga ik in op de ontwerpcriteria van een progressiegerichte les. Deze ontwerpcriteria zijn zowel bruikbaar bij het ontwerpen van een les op bijvoorbeeld een lagere school, middelbare school, mbo of hoger onderwijs als bij het ontwerpen van trainingen.

Progressiegerichte lesaanpak

De ontwerpcriteria die ik in de podcast de revue laat passeren zijn:

 1. competentie
 2. verbondenheid
 3. autonomie
 4. interesses
 5. context personalisatie
 6. internalisatie
 7. keuzemogelijkheden
 8. structuur
 9. activerend
 10. volgorde
 11. leerzone en presteerzone
 12. not yet en goed uitgelegd?
 13. verbetering mogelijk
 14. progressiefeedback

Progressiegericht onderwijsklimaat

Scholen met een progressiegericht onderwijsklimaat hebben geen sfeer van autoritair communiceren, belonen en straffen en nadruk leggen op het handhaven van regels. Wat is wel kenmerkend voor een progressiegericht schoolklimaat?

Click here to read more »

Brede grijns na lastig gesprek

Brede grijns na lastig gesprek. Dat had een schoonmaker die ik vandaag even sprak. Hij liep met een glimlach op zijn gezicht. En dat terwijl zijn collega hem net op een verwijtende toon had toegesproken. Ik zag hem grinniken en vroeg hem naar zijn binnenpretje. Hij vertelde het me graag.

Click here to read more »

Podcast: eerdere successen

Podcast: eerdere successen. In deze aflevering van de podcast ga ik in op het uitvragen van eerdere successen in coachingsgesprekken.

 • wat zijn eerdere successen
 • hoe zijn eerdere successen in ons geheugen gerelateerd aan succes in de toekomst
 • wat kun je als coach doen wanneer de cli├źnt geen eerder succes vindt
 • drie situaties die de coach kan tegenkomen