Wat onze trainingen absoluut speciaal maakt is dat we intensief werken met deliberate practice. Het is een term die misschien niet bij iedereen bekend is. Dus daarom in dit stukje: wat is deliberate practice, wat levert het op en hoe ziet het eruit in onze trainingen.

Wat is deliberate practice

Deliberate practice is een term die door Anders Ericcson is bedacht en is gebaseerd op zijn onderzoek naar de ontwikkeling van topexperts in een bepaald vakgebied. Deliberate practice betekent dat je doelbewust oefent, op microniveau, met frequente feedback, gefocust en daar waar je een prestatieplafond ervaart.

Microstructuur

Hier kun je iets lezen over de microstructuur van deliberate practice. Hier kun je lezen over de kunst van het leren. Hier over deliberate practice zoals beschreven in Peak. Deliberate practice is belastend, zowel fysiek als mentaal. Met de overtuiging dat aanleg en talent bepalend is voor wat je kunt bereiken op een bepaald gebied, wordt deliberate practice niet zo nuttig gevonden.

Immers, waarom zou je als je een prestatieplafond ervaart aan deliberate practice gaan doen? Je hebt er immers aanleg of talent voor, dus dat is zinloos. Deliberate practice wordt pas zinnig wanneer je ervan uitgaat dat effectieve inspanning samenhangt met progressie boeken. Het maakt dus veel uit wat je gelooft dat er ten grondslag ligt aan goede prestaties, zie ook hier.

Naast de overtuiging dat je beter kunt worden door effectieve inspanning, is het ook belangrijk dat je beter wilt worden. Dat je de vaardigheid belangrijk en waardevol genoeg vindt om energie in te steken. Zie ook hier.

Wat levert het op

Deliberate practice levert op dat je door prestatieplafonds heen breekt. Je gaat functioneren op een hoger niveau dan je ervoer dat mogelijk voor je was. Dat geldt voor activiteiten zoals sporten en muziekinstrumenten bespelen, maar ook voor opereren, leidinggeven, lesgeven, presenteren, aardiger worden, intelligenter redeneren, extraverter worden, gesprekken voeren en ga zo maar door. Omdat je effectief oefent wat je moeilijk vindt en waar je fouten maakt, ontwikkel je steeds betere mentale representaties. Die complexere en betere mentale representaties zorgen ervoor dat je steeds makkelijker en automatischer de juiste dingen doet.

Hier vind je een samenvatting van een van de eerste wetenschappelijke publicaties over deliberate practice. Hier kun je een voorbeeld lezen van waar deliberate practice toe kan leiden. Hier kun je lezen waarom je zonder onderhoud achteruit gaat.

Hoe ziet deliberate practice er in onze trainingen uit

In onze trainingen komen mensen die de progressiegerichte aanpak willen benutten om vooruitgang te boeken in hun eigen werk en leven. Coaches die progressiegericht willen coachen. Leidinggevenden die progressiegericht willen leidinggeven. Trainers die progressiegericht willen trainen. Adviseurs die progressiegericht willen helpen. Docenten die progressiegericht willen lesgeven.

Lastige situaties

Wat we doen in onze trainingen is mensen de gelegenheid geven om werksituaties naar voren te brengen die ze lastig vinden. Vaak gaat het om dingen die hun gesprekspartners zeggen of doen, waarvan ze het lastig vinden om er zo op te reageren dat er progressie wordt geboekt.

Microniveau

We nemen die lastige situatie, en oefenen vervolgens met progressiegerichte interventies op microniveau hoe de persoon de situatie kan aanpakken. We zetten het gesprek regelmatig stop, reflecteren op wat er al goed werkt in de formuleringen en aanpak van de persoon en hoe hij het nog progressiegerichter kan formuleren en aanpakken.

Feedback en herhaling

Met frequente herhaling van kleine stukjes gesprek, slijt de persoon de progressiegerichte formuleringen in. In een minuut of twintig gefocust oefenen, is die lastige situatie opeens een heel stuk eenvoudiger geworden, omdat de persoon nu precies weet wat hij gaat doen en zeggen om vooruitgang te boeken. In de formuleringen komen geen minnetjes meer voor, de formuleringen zijn positief en doelgericht zonder om de hete brij heen te draaien.

Systematische zelfcorrectie

Zo leert de persoon om zichzelf systematisch te corrigeren vanuit een diep begrip van waar hij mee bezig is en waarom hij doet wat hij doet. Hij leert beter herkennen wanneer zijn eigen perspectief een rol speelt in de vragen die hij stelt. Hij wordt creatief in het ontwerpen van zijn eigen deliberate practice oefeningen. En vooral: zijn gesprekken en lastige werksituaties verlopen beter.

Enthousiast

We horen dan ook vaak dat mensen die een training bij ons gevolgd hebben vooral enthousiast zijn over deliberate practice. In het begin wel even wennen en zeker niet makkelijk om te doen, maar hoe vaker je het doet en begrijpt waarom je het doet, hoe meer plezier er ook vaak mee gepaard gaat.

]