Deze week was ik in gesprek met een organisatie die een progressiegerichte leercontext wil creëren.

Leercontext

Er zijn in deze organisatie veel leeractiviteiten en doorlopend leren staat hoog in het vaandel, maar er heerste een gevoel dat het goed zou zijn om bepaalde verbeteringen aan te brengen in het leerklimaat.

Checklist

Om te expliciteren op welk gebied de organisatie de progressie zoekt, maakte ik een checklist aan de hand waarvan we in gesprek kwamen. Dit is die checklist, die je kunt gebruiken wanneer je wilt reflecteren op het leerklimaat in jouw organisatie.

Globale checklist progressiegerichte leeromgeving creëren
Progressiegerichte mindset
Groeimindset stimuleren o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Condities creëren waarbinnen autonome motivatie ontstaat o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Progressieprincipe benutten o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Wat wordt geleerd
Eigen interesses kunnen volgen o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Leren wat belangrijk en waardevol is o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Ontwikkelen van onderscheidende expertise (kennis, vaardigheden) o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Waartoe wordt geleerd
Rationale (goede reden) voor de leeractiviteit is aanwezig o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Rationale (goede reden) voor de leeractiviteit wordt onderschreven o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Focus op intrinsieke doelen (ipv extrinsieke doelen) o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Waar en wanneer wordt geleerd
Onderscheid tussen leerzone en presteerzone is helder o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Variatie in leervormen wordt benut (training, intervisie, buddykoppels, on the job, zelfstudie, coaching) o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Onderscheid in drie fasen is automatisme: voorbereiden, uitvoeren, reflecteren o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Hoe wordt geleerd
Leerdoelen aanreiken (ipv prestatiedoelen) o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Deliberate practice vormgeven o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Effectieve leerstrategieën kennen, aanreiken en benutten o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Progressiegerichte opbouw en aanpak van leersessies o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Congruentie leeractiviteiten met overig werkcontextbeleid
Progressiegesprekken voeren o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Overleg focust op bereikte en te bereiken progressie o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Interdependentie tijdens het werk creëren o    Ja, doen we al o    Willen we progressie in boeken
Overig: o    Ja, doen we al o   Willen we progressie in boeken

]