Deze week was ik in gesprek met een organisatie die een progressiegerichte leercontext wil creëren. Er zijn in deze organisatie veel leeractiviteiten en doorlopend leren staat hoog in het vaandel, maar er heerste een gevoel dat het goed zou zijn om bepaalde verbeteringen aan te brengen in het leerklimaat. Om te expliciteren op welk gebied de organisatie de progressie zoekt, maakte ik een checklist aan de hand waarvan we in gesprek kwamen. Dit is die checklist, die je kunt gebruiken wanneer je wilt reflecteren op het leerklimaat in jouw organisatie.

Globale checklist progressiegerichte leeromgeving creëren
Progressiegerichte mindset
Groeimindset stimulereno    Ja, doen we alo    Willen we progressie in boeken
Condities creëren waarbinnen autonome motivatie ontstaato    Ja, doen we alo    Willen we progressie in boeken
Progressieprincipe benutteno    Ja, doen we alo    Willen we progressie in boeken
Wat wordt geleerd
Eigen interesses kunnen volgeno    Ja, doen we alo    Willen we progressie in boeken
Leren wat belangrijk en waardevol iso    Ja, doen we alo    Willen we progressie in boeken
Ontwikkelen van onderscheidende expertise (kennis, vaardigheden)o    Ja, doen we alo    Willen we progressie in boeken
Waartoe wordt geleerd
Rationale (goede reden) voor de leeractiviteit is aanwezigo    Ja, doen we alo    Willen we progressie in boeken
Rationale (goede reden) voor de leeractiviteit wordt onderschreveno    Ja, doen we alo    Willen we progressie in boeken
Focus op intrinsieke doelen (ipv extrinsieke doelen)o    Ja, doen we alo    Willen we progressie in boeken
Waar en wanneer wordt geleerd
Onderscheid tussen leerzone en presteerzone is heldero    Ja, doen we alo    Willen we progressie in boeken
Variatie in leervormen wordt benut (training, intervisie, buddykoppels, on the job, zelfstudie, coaching)o    Ja, doen we alo    Willen we progressie in boeken
Onderscheid in drie fasen is automatisme: voorbereiden, uitvoeren, reflectereno    Ja, doen we alo    Willen we progressie in boeken
Hoe wordt geleerd
Leerdoelen aanreiken (ipv prestatiedoelen)o    Ja, doen we alo    Willen we progressie in boeken
Deliberate practice vormgeveno    Ja, doen we alo    Willen we progressie in boeken
Effectieve leerstrategieën kennen, aanreiken en benutteno    Ja, doen we alo    Willen we progressie in boeken
Progressiegerichte opbouw en aanpak van leersessieso    Ja, doen we alo    Willen we progressie in boeken
Congruentie leeractiviteiten met overig werkcontextbeleid
Progressiegesprekken voereno    Ja, doen we alo    Willen we progressie in boeken
Overleg focust op bereikte en te bereiken progressieo    Ja, doen we alo    Willen we progressie in boeken
Interdependentie tijdens het werk creëreno    Ja, doen we alo    Willen we progressie in boeken
Overig:o    Ja, doen we alo   Willen we progressie in boeken

Trainingen progressiegericht werken