Category Archive: groeimindset

Podcast: 3 groeimindsetinterventies

In deze Podcast: 3 samenhangende groeimindsetinterventies ga ik in op:

  • de verklaringen die studenten kunnen geven voor tegenvallende studieresultaten
  • drie samenhangende groeimindsetinterventies
  • waarom de drie interventies in samenhang krachtig zijn
  • kleine sociaal-psychologische interventies: waarom werken ze?
  • het effect van een online groeimindsetinterventie van 2x 30 minuten in een nationaal onderzoek op middelbare scholen

De Leer Mindset

De Leer Mindset, of the learning mindset, dat is de term die langzamerhand de parapluterm is geworden van onderzoekers zoals Carol Dweck, David Yeager en David Paunesku.

Click here to read more »

Waar groeimindset leidt tot betere prestaties

In Nature is op 7 augustus 2019 een artikel verschenen waarin verslag wordt gedaan van een nationaal groeimindsetexperiment in de USA. Dit nationaal experiment laat zien waar een groeimindset leidt tot betere prestaties. Het onderzoek is onder leiding van David Yeager uitgevoerd door een onderzoeksteam van invloedrijke psychologen zoals Carol Dweck en David Paunesku.

Click here to read more »

Academische verwachtingen

Academische verwachtingen is een term die de onderwijspsycholoog Schunk gebruikt, en die aansluit bij de term mindset van Carol Dweck. Academische verwachtingen zijn overtuigingen ten aanzien van wat de persoon kan leren en bereiken.

Click here to read more »

Groeimindset uitrollen?

Net zoals individuen vanuit een entiteitstheorie of een incrementele theorie kunnen denken, is ook op organisatieniveau te zien welke van die twee theorieën leidend is.

Click here to read more »

Gaat mindsettheorie wel op voor adolescenten?

Gaat mindsettheorie wel op voor adolescenten? Laatst hoorde ik iemand concluderen dat groeimindsetinterventies niet werken voor adolescenten en volwassenen. Zijn redenering was: omdat adolescenten een speciaal persoon willen zijn en gewaardeerd willen worden om wat ze doen, werken groeimindsetinterventies bij hen averechts. Volgens mij is deze conclusie slordig geformuleerd en klopt die niet.

Click here to read more »

5 don’ts als je een groeimindsetcultuur wilt ontwikkelenMet het ontwikkelen van een groeimindsetcultuur in de organisatie kun je op elk moment een start maken. In dit artikel vind je 10 do’s daarvoor. Als je een groeimindsetcultuur wilt ontwikkelen is wat je echter niet doet zeker net zo belangrijk als wat je wel doet. Dit voorkom je liever:

Click here to read more »

10 do’s voor het ontwikkelen van een groeimindsetcultuur


Met het ontwikkelen van een groeimindsetcultuur in je team of organisatie kun je op elk moment beginnen. Hier zijn 10 do’s om dat te gaan bereiken:

Click here to read more »

Speeddaten: persoonlijkheid of interesses?

Een leuke oefening om deelnemers in een groep met elkaar in gesprek te laten komen is een variant op speeddaten. Je laat mensen dan in meerdere rondjes kennis met elkaar maken, waarbij telkens als er een signaal gaat gewisseld wordt van gesprekspartner. Maar welke focus geef je mee voor deze gesprekjes?

Click here to read more »

Geeft niks dat je bent gezakt, je hebt wel goed je best gedaan!

Geeft niks dat je bent gezakt, je hebt wel goed je best gedaan. Dat zei Jurgens vader tegen Jurgen die was gezakt voor zijn natuurkunde-examen.

Is dit een goede manier van reageren?

Uit groeimindsetonderzoek blijkt dat dit soort inspanningscomplimenten averechts kunnen werken. De opmerking van Jurgens vader kan door Jurgen worden geïnterpreteerd als teken dat hij weinig aanleg heeft voor natuurkunde. Mensen die denken dat er een inverse relatie is tussen aanleg en inspanning blijken een inspanningscompliment voor een slecht resultaat te interpreteren als een teken van lage aanleg. En er zijn veel leerlingen die denken dat degenen die het beste in een vak zijn, degenen zijn die weinig hoeven te doen voor hoge cijfers.

Preciezer

Carol Dweck pleit daarom voor een preciezere vorm van complimenteren. Dus niet in het algemeen iemand complimenteren met zijn geleverde inspanning. Maar complimenteren op de inspanning die gerelateerd is aan de uitkomst of het leerproces. Dan wordt duidelijk dat het niet alleen gaat om inspanning, maar om effectieve inspanning. Immers, uren lang boven je natuurkundeboek hangen terwijl je niks begrijpt is wel veel inspanning maar weinig effectief. En een inspanningscompliment zou ertoe kunnen leiden dat Jurgen nog meer uren op dezelfde ineffectieve manier gaat blokken.

Wat had Jurgens vader beter kunnen zeggen?

In deze situatie is het geven van een compliment niet zo nuttig. Wel is het belangrijk om erkenning te geven voor wat Jurgen al heeft geprobeerd en wat hem al lukt. Jurgens vader had bijvoorbeeld kunnen zeggen: ‘Vervelend voor je! Ik heb gezien dat je er genoeg uren in hebt gestopt, dus ik vermoed dat de manier waarop je hebt gestudeerd nog niet effectief genoeg is. Heb je een idee hoe je effectiever kunt gaan studeren voor natuurkunde zodat je er meer van leert begrijpen en je resultaten dus ook gaan verbeteren?’

Drie samenhangende groeimindsetinterventies

Een interessante en veelbelovende reactie zou ook zijn geweest om de drie samenhangende groeimindsetinterventies te gebruiken.

Het gaat erom dat Jurgen betere leerstrategieën gaat vinden, hulp krijgt, feedback krijgt, doorgaat met inspanning leveren maar dan op een effectievere manier. Daartoe is Jurgen bereid wanneer hij zijn onvoldoende verklaart in termen van ‘ik begrijp het nog niet goed genoeg’, in plaats van ‘ik heb hier geen aanleg voor’.