Mijn docent heeft een statische mindset. Kroeper et al (2022) deden onderzoek naar waaraan studenten zeggen te merken dat hun docent een statische heeft. Immers, een docent kan van zichzelf vinden dat hij een groeimindset heeft, maar toch gedrag laten zien in de klas dat de studenten interpreteren alsof hij statische mindset overtuigingen koestert. Het blijkt dat wanneer een docent een statische mindset heeft, dit belemmerend werkt op de leerprestaties van kwetsbare studenten. Uit dit onderzoek blijkt dat studenten de volgende docentgedragingen interpreteren als een signaal van een statische mindset:

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

 • Bij de start van het semester zegt de docent: ‘sommigen van jullie zullen niet slagen voor dit vak, hoe zeer je ook je best doet’.
 • De docent moedigt studenten die worstelen aan om het vak te laten vallen
 • De docent moedigt studenten niet aan om buiten de lestijd om bij hem langs te komen, omdat hij niet gelooft dat die extra tijd de worstelende studenten zal helpen
 • De docent zegt: ‘ op basis van mijn ervaring zal slechts de slimste 80% van de klas slagen voor het examen’.
 • Bij de start van het semester zegt de docent: ‘als je de concepten niet snel en makkelijk oppikt kun je dit vak beter direct laten vallen’.
 • Bij de start van het semester zegt de docent: ‘niet alle studenten zijn in staat om het goed te doen in mijn vak’.
 • De docent biedt geen oefensessies aan voorafgaand aan elk examen
 • De docent zegt dat het studiemateriaal niet gewijzigd kan worden
 • De docent bestudeert de veelgemaakte fouten in examens niet en kijkt niet hoe hij die kan voorkomen
 • De docent weigert om vragen te beantwoorden over dingen die de studenten al zouden moeten begrijpen
 • De docent ontmoedigt studenten om vragen te stellen tijdens de les
 • De docent gelooft dat je nieuwe dingen kunt leren, maar dat je je basisintelligentie niet echt kunt verbeteren
 • De docent gelooft dat sommige studenten weinig progressie zullen gaan boeken dit jaar
 • De docent gelooft dat sommige studenten capabeler zijn dan andere
 • De docent is zelden buiten de lesuren beschikbaar om studenten te helpen
 • Tegen worstelende studenten zegt de docent: ‘het is niet erg, je bent gewoon geen wiskunde-type’.
 • De docent gelooft dat een topstudent speciale gaven en talenten heeft
 • De docent zegt: ‘ de slimste studenten hoeven waarschijnlijk niet naar de les te komen om toch te kunnen slagen’
 • De docent biedt geen kans om de stof opnieuw te bestuderen voorafgaand aan een examen omdat hij denkt dat de extra hulp geen verschil zal maken
 • Bij de start van een moeilijke les zegt de docent: ‘sommigen van jullie zullen deze les begrijpen en anderen niet’
 • De docent gelooft dat de capaciteiten van studenten constant zal blijven gedurende het jaar
 • De docent biedt geen inloopmogelijkheid
 • De docent geeft geen punten voor deels goede antwoorden – je hebt het goed of fout
 • De docent moedigt worstelende studenten aan om een ander vakkenpakket te kiezen
 • De docent geeft reprimandes als hij studenten dom vindt
 • De docent zorgt dat het eindcijfer voor zijn vak volledig bepaald wordt door het eindexamen
 • Bij de start van het semester zegt de docent: ‘als je de voorgaande concepten al niet begreep, neem dan serieus in overweging om dit vak te laten vallen. ‘
 • Als studenten hulp nodig hebben zegt de docent: ‘het is oke als je het niet zo goed doet als je zou willen, niet iedereen is voor dit vak in de wieg gelegd’
 • De docent geeft pas aan het einde van het semester cijfers, omdat tussentijdse feedback toch geen verschil maakt in hoe goed de studenten zullen presteren
 • De docent geeft geen mogelijkheid om je cijfer op te halen

Voor meer informatie over docentgedragingen die volgens studenten een indicatie van een groeimindset zijn en voor enkele kanttekeningen bij dit onderzoek, zie hier.