Groeimindsetcultuur en kansengelijkheid. Een recent onderzoeksartikel van Yeager et al (2023) geeft inzicht in de rol van leraren in het ontwikkelen van een groeimindsetcultuur in de klas. Een klassencultuur is het gedeelde systeem van overtuigingen, doelen en normen over wat het betekent om te leren en een leerling te zijn in die klas. Een groeimindsetcultuur in de klas is een veelbelovende manier om kansengelijkheid te bevorderen en ongelijkheid te dempen.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

De rol van leraren

Leraren spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van een bepaalde klassencultuur.  Of ze een groeimindsetcultuur of een statische mindsetcultuur ontwikkelen in hun klassen wordt niet alleen bepaald door wat ze zelf geloven over de ontwikkelbaarheid van capaciteiten maar ook door wat ze zeggen en doen in hun lessen. Hier zijn voorbeelden van wat leraren zeggen en doen als ze een statische mindsetcultuur stimuleren of als ze een groeimindsetcultuur stimuleren.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Ongelijkheid

De mindsetcultuur in de klas heeft op twee manieren een effect op ongelijkheid. Ten eerste is er een directe link met de verschillen in prestaties tussen leerlingen. Een groeimindsetcultuur in de klas dempt namelijk de prestatieverschillen tussen kwetsbare en niet-kwetsbare leerlingen. Kwetsbare leerlingen die in een groeimindsetcultuur functioneren blijken betere cijfers te krijgen dan kwetsbare leerlingen in een statische mindsetklas. De tweede manier waarop een groeimindsetcultuur een positieve uitwerking kan hebben voor ongelijkheid is door de psychologische voedingsstoffen te verschaffen waarmee leerlingen daadwerkelijk de vruchten kunnen plukken van hun eigen groeimindset. Een leerling met een groeimindset die in een omgeving zit waarin juist een statische mindset heerst wordt namelijk ontmoedigd om inspanning te gaan leveren en uitdagende stof te kiezen en door te zetten bij tegenslagen. Een leerling die een groeimindset heeft en in een klas zit waar een groeimindsetcultuur heerst kan zijn groeimindset ten volle benutten en daadwerkelijk effectievere inspanning gaan leveren en investeren in leren.

Leergerichte keuzes

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen goed herkennen of er een groeimindsetcultuur of een statische mindsetcultuur in de klas heerst. Daarnaast blijkt dat ze in een groeimindsetcultuur-klas zelf ook een groeimindset kregen en dat die positief geassocieerd was met hun bereidheid om leergerichte keuzes te maken. In de statische mindsetcultuur was die associatie nul. Deze effecten waren te zien voor alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond (ras, sociaal-economische status, geslacht). Alle leerlingen hebben dus baat bij een groeimindsetcultuur in de klas.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Groeimindsetcultuur en kansengelijkheid

Een van de manieren waarop kansengelijkheid bevorderd kan worden is door een groeimindsetcultuur in de klas te ontwikkelen. Leraren hebben een directe invloed op de mindsetcultuur in hun eigen klassen. Dus hoe kun je leraren ondersteunen om daadwerkelijk een groeimindsetcultuur te ontwikkelen en behouden in de klas?

 
Trainingen Progressiegericht Werken