Groeimindsetcultuur via waardenondersteuning. Een groeimindsetcultuur in de klas heeft voordelen voor leerlingen en leraren hebben een directe invloed op welke cultuur er ontstaat. Maar leraren denken soms dat de groeimindsetinterventies een extra belasting in hun toch al drukke baan zal betekenen. Daarnaast willen veel leraren wel een groeimindsetcultuur ontwikkelen, maar zoeken ze naar eenvoudige en praktische manieren om dat te doen en vol te houden.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Belangrijke waarde

Hecht et al (2023) beschrijven een veelbelovende manier om dat te bereiken, door aan te haken bij de waarden die de leraren al hebben. Waardenafstemming is een benadering die is ontworpen om sterke geïnternaliseerde motivatie te creëren voor gedragsverandering op individueel niveau. Als een leraar ziet dat groeimindsetgedragingen in lijn zijn met één of meer kernwaarden die hij al koestert, en dat die kernwaarde ook wordt gedeeld in zijn professionele gemeenschap, zal de groeimindsetgedraging als ‘logisch om te doen’ voelen. Dan geeft de leraar automatisch prioriteit aan die groeimindsetgedragingen.

Prioriteit

Het fundamentele principe achter waardenafstemming is dat het over het algemeen veel gemakkelijker is om een gewenste gedragsverandering te koppelen aan de bestaande prioriteiten van mensen (bijvoorbeeld het verdienen van respect of bewondering van hun collega’s door te voldoen aan gedeelde waarden) dan om mensen ervan te overtuigen dat ze hun prioriteiten moeten veranderen (weer wat nieuws).

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Enthousiasme zonder druk

Uit onderzoek blijkt dat veel leraren de waarde koesteren dat ze enthousiasme bij leerlingen willen stimuleren, zonder autoritair op te treden en zonder leerlingen onder druk te zetten. Leraren die dat voor elkaar krijgen worden vaak gezien als de beste leraren. Door zicht te krijgen op welk concreet gedrag helpt om uiting te geven aan die waarde, wordt het gemakkelijker voor leraren om dat betreffende gedrag te gaan doen en te blijven doen. Zo voelt het stimuleren van een groeimindsetcultuur als iets wat de leraar automatisch wil doen en waar zijn aandacht logischerwijze naar uit blijft gaan.

Interventie

Hecht et al ontworpen een logisch verhaal waarin de groeimindsetgedragingen werden gekoppeld aan de kernwaarde van de leraren: enthousiasme bij leerlingen stimuleren. Daarnaast reikte de interventie praktische handvatten aan over hoe leraren precies die groeimindsetgedragingen konden uitvoeren.

Logica

De logica van het willen investeren in een groeimindsetcultuur in de klas klonk zo: Hormonale randeringen maken adolescenten extra gevoelig voor of ze al dan niet met respect behandeld worden door hun leraren. Subtiele uitingen van leraren kunnen de leerlingen doen geloven dat hun leraar al dan niet gelooft dat zij kunnen ontwikkelen en leren. Als ze oppikken dat hun leraar hen niet capabel acht om te leren kunnen ze gaan geloven dat hun leraar hen ziet als niet waard om tijd en energie in te steken. Wanneer leerlingen zich op die manier niet respectvol behandeld voelen door hun leraar gaan ze zich slecht gedragen, ze tonen dan ook geen respect door de leraar. Maar als hun leraar gevoelig is voor hun behoefte aan respect en ze respectvol behandelt, door ze te laten merken dat hij gelooft dat ze kunnen leren en ontwikkelen, dan zijn leerlingen geneigd om dit respect terug te geven aan hun leraar.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Groeimindsetcultuur via waardenondersteuning

Uit het onderzoek bleek dat het koppelen van groeimindsetgedragingen aan de waarden die de leraren al koesterden een effectieve manier was voor langdurige motivatie van leraren om groeimindsetgedragingen te laten zien. Dit vertaalde zich in betere cijfers voor de leerlingen in die betreffende klassen, vooral de cijfers van kwetsbare leerlingen. Groepsgerelateerde ongelijkheid in schoolprestaties bleken ongeveer half zo groot te zijn als wanneer de leraren een statische mindset hadden en uitstraalden. Welke gedeelde waarden hebben de leraren in jouw school? En hoe vertalen die waarden zich in eenvoudige en praktische groeimindsetgedragingen? Aan de hand van dit net verschenen boek Progressiegericht Lesgeven, florerend leren, kunnen leraren op ideeën komen die weinig tijd kosten en die aansluiten bij wat ze prioriteit willen geven.