In gesprekssituaties waarin je je gesprekspartner wilt helpen om een helder beeld te krijgen welke progressie hij zoekt en wat voor hem werkt om die progressie te bereiken, is de CPW-zeven stappen aanpak bruikbaar. Hier kun je meer lezen over de zeven stappen.


Coaches, docenten, (studie-)loopbaanbegeleiders en leidinggevenden die willen coachen, die deze aanpak leren toepassen merken dat hun gesprekken beter verlopen; hun gesprekspartners voelen zich erkend en respectvol bejegend en ze boeken sneller progressie in de richting van hun eigen gekozen gewenste toekomst.


De zeven stappen goed leren toepassen klinkt eenvoudiger dan het is. Het vergt oefening van de technieken en begrip van waar je mee bezig bent (welke overtuigingen en theorieën liggen ten grondslag aan de interventies?) Een van de vragen waar mensen die de aanpak willen leren toepassen mee bezig zijn is: wanneer schakel je door?

Om jezelf te trainen om antwoord op die vraag te formuleren, kun je onderstaande tabel eens proberen in te vullen:

De zeven stappen aanpak van NOAM – CPW Wat is het doel van je vragen Wanneer kun je door naar volgende stap
1.       de nuttigheidsvraag  
 
 
 
 
 
2.        verhelderen verbeterbehoefte  
 
 
 
 
 
3.        definiëren gewenste toekomst  
 
 
 
 
 
4.        vaststellen platform  
 
 
 
 
 
5.        analyseren eerder succes  
 
 
 
 
 
6.        kiezen stap vooruit  
 
 
 
 
 
7.        nuttigheidsvraag  
 
 
 
 
 

Mocht je een uitgewerkt voorbeeld willen ontvangen, dan kun je die opvragen bij mij: info@progressiegerichtwerken.com

 

]