Er is een nieuwe studie die de theorie van geconstrueerde emoties ondersteunt. Lisa Feldman-Barett beschreef in haar boek How emotions are made de theorie van de geconstrueerde emoties. Haar theorie zegt onder andere het volgende.

Emoties zijn het product van menselijke consensus

Emoties zijn niet ingebouwd, maar worden geconstrueerd vanuit verschillende basisonderdelen. Ze zijn niet universeel, maar variëren van cultuur tot cultuur. Ze worden niet getriggerd, maar je creëert ze zelf. Ze ontstaan als combinatie van de fysieke kenmerken van je lichaam, een flexibel brein dat zichzelf bedraadt afhankelijk van de omgeving waarin het zich bevindt en de cultuur waarin je opgroeit. Emoties zijn echt, maar niet in materiële zin of in essentiële zin. Emoties zijn het product van menselijke consensus.

Klassieke benadering: vingerafdruk

De klassieke benadering van emoties gaat ervan uit dat elke emotiecategorie een specifieke vingerafdruk heft in het autonoom zenuwstelsel en dat emotie categorieën ook verschillende vingerafdrukken hebben. Dus bij boosheid hoort een bepaald patroon in het autonoom zenuwstelsel en bij vreugde hoort weer een ander patroon.
De theorie van geconstrueerde emoties zegt echter dat bij elke emotie categorie een verscheidenheid aan patronen in het autonoom zenuwstelsel gepaard kan gaan en dat juist variatie binnen de emotie categorieën de norm is.

Meta-analyse

Een nieuwe studie ondersteunt de theorie van geconstrueerde emoties. De auteurs Siegel, Sands et al (2018) voerden een meta-analyse uit van 202 studies, waarin sprake was van geïnduceerde emoties in een laboratorium setting. Uit de meta-analyse bleek dat er grote variatie was in expressie van emoties en dat de expressie van de ene emotie niet duidelijk onderscheiden kon worden van de expressie van een andere emotie. Binnen een emotiecategorie was ook sprake van grote variëteit. Deze meta-analyse ondersteunt de theorie van geconstrueerde emoties en niet de klassieke theorie dat elke emotie een blauw druk heeft.

Geconstrueerde emoties in progressiegerichte gesprekken

In progressiegerichte coachingsgesprekken zijn de emoties van de cliënt belangrijk, maar niet in de zin dat de coach actief en vanuit zichzelf focust op of vraagt naar de emoties van de cliënt. In plaats daarvan focust de coach de aandacht op de gewenste progressie voor de cliënt. Hier schrijf ik daar meer over. De vraag “wat doet dat met jou” zit dan ook niet in het arsenaal van vragen van de progressiegerichte coach, zie ook hier.
Meer lezen over de theorie van geconstrueerde emoties kan hier: