Emotieregulatie is een enorm populair construct, waarvan het wetenschappelijk bestaan behoorlijk twijfelachtig is. Dit artikel reflecteert op verschillende basisassumpties van vier theorieën die van elkaar verschillen ten aanzien van hun perspectief op emoties en emotieregulatie.

Basic emotion models

Dit perspectief houdt in dat emotiewoorden zoals boosheid, verdriet, angst elk een uniek mechanisme beschrijven, die elk een unieke mentale staat veroorzaakt met unieke meetbare uitkomsten. Er is een beperkt aantal biologische states, die uniek zijn in vorm en functie en die andere staten veroorzaken zoals cognitie en perceptie. Elke emotie wordt veroorzaakt door een mechanisme speciaal voor die emotie (een specifiek breinprogramma) en dat mechanisme produceert een gecoördineerd pakketje aan ervaringen, reflexmatige reacties, expressieve gedragingen (bijvoorbeeld gezichtsuitdrukking) en anatomische en neuroendocrine reacties.

Beer

Emotiegeneratie en emotieregulatie zijn in deze modellen twee onderscheiden psychologische en neurale processen. Objecten en gebeurtenissen in de wereld triggeren subcorticale processen op een standaard manier. Als er een beer op je pad komt ben je bang. Emotieregulatie is dan het aparte proces om de emotie te stoppen of te voorkomen dat het wordt geuit, en dat gebeurt voornamelijk door de cortex (net zoals de cortex ook andere homeostatische gedragingen kan onderdrukken, zoals wanneer je bewust je adem inhoudt). Dus emotieregulatie refereert hier naar de acties die de output van emotionele programma’s beïnvloeden.

Appraisal models

Emotiewoorden verwijzen in de appraisal models nog steeds naar een specifieke mentale staat (zoals in de basic emotion models), maar via een beoordelingsproces geeft het organisme betekenis aan de mentale staat. Die beoordelingen zijn als een setje switches, die als ze op een bepaalde manier geconfigureerd worden bepaalde biologische basic emotionele responses triggeren. Dat leidt tot sterke en bijna onvermijdbare tendensen om op de gebeurtenissen te reageren op een bepaalde manier. De beoordelingen beschrijven de inhoud van de betekenis die gegeven wordt aan de mentale staat. Boos zijn betekent dat je ervaart dat je bent beledigd of geschoffeerd. Verdrietig zijn betekent dat je ervaart dat je iets of iemand bent verloren.

Generatie en regulatie

Er is in deze modellen geen scherp onderscheid tussen emotiegeneratie en emotieregulatie. Emoties worden gegenereerd en gemodificeerd door een combinatie van overlappende breincircuits. Door een andere betekenis te geven aan de situatie, verandert de betekenis van de emotie en daardoor reguleert de persoon zijn emotie. Dat kan door te kiezen in welke situatie je je bevindt, door de situatie waarin je je bevindt te veranderen zodat je je meer gaat voelen zoals je je wilt voelen, door je aandacht te verleggen naar iets anders zodat je gevoel ook verandert, door cognitieve verandering aan te brengen (je denkt anders en daardoor ga je je anders voelen) en response modulatie (je verandert je ervaring, fysiologie en gedrag om een andere emotie te gaan voelen). Zo kunnen mensen bijvoorbeeld hun gevoel voor iemand anders verbergen door de emotionele gedragingen die bij die emotie horen te inhiberen. Dus emotieregulatie verwijst hier naar de verandering in intensiteit of kwaliteit van een emotionele reactie,ofwel voor ofwel nadat de emotionele reactie is begonnen.

Psychological construction models

Emoties zijn in de psychological construction models geen mentale staat die uniek zijn in vorm, functie en oorzaak, omdat emoties niet worden veroorzaakt door mechanismen die er specifiek zijn voor het ontstaan van die emoties. In plaats daarvan ontstaan alle mentale staten uit een voortdurend zichzelf aanpassend constructief proces dat basisingrediënten gebruikt die niet specifiek zijn voor emoties. Emoties zijn categorieën, en elke categorie is geassocieerd met een aantal meetbare uitkomsten.

Geconstrueerd

In de psychologische constructiemodellen is het lastig om onderscheid te maken tussen emotiegerenatie en emotieregulatie. Dat is omdat emoties, net zoals alle mentale events, worden gezien als voortdurend geconstrueerd. Dus dan vervalt het verschil tussen regulatie en generatie. Dus emotieregulatie verwijst hier naar het manipuleren van elementen die tezamen in combinatie een emotie bouwen.

Social construction models

In de social construction models zijn emoties zijn sociale artifacten of cultureel beschreven performances die gevormd zijn door sociaalculturele factoren en bepaald worden door de rol van de persoon in de sociale context en de sociale context zelf. Emoties zijn door mensen geconstrueerde psychologische concepten en geen aangeboren, biologische interne mentale states. Of een sociaal geconstrueerde gebeurtenis wordt gezien als emotie hangt af van het netwerk van sociale consequenties dat het veroorzaakt. Emoties zijn aangeleerd en hebben een sociale functie.

Emotie als actie

In deze modellen zijn emoties geen entities die gereguleerd moeten worden, omdat ze niet gepaard gaan met mechanismen binnen in het hoofd. In plaats daarvan zijn emoties acties of disposities richting acties met hun eigen regulerende functie. De grens tussen emotiegeneratie en emotieregulatie vervalt daarmee dus, omdat alle emoties geconstrueerd worden. Dus wat interessant is om te onderzoeken is emoties als scripts die gedrag reguleren en niet zozeer emoties als mentale staat.

Mentale categorieen

Onderscheid maken tussen emotie, emotieregulatie, zelfregulatie, geheugen, verbeelding, perceptie en meer mentale categorieën is cultureel gegroeid (niet alle culturen maken onderscheid tussen deze mentale categorieën) en ze ontstaan allemaal door betekenis te geven aan interoceptie en sensorische input vanuit de omgeving. Hier kun je meer lezen over de theorie van geconstrueerde emoties.

]