Docenten die leerlingbesprekingen hebben gebruiken daarbij graag de cirkeltechniek. Het voordeel daarvan is dat zowel wat de leerling al heeft bereikt aan de orde komt, als wat de leerling verder moet gaan bereiken, en daarnaast focust deze manier van bespreken op de rol van de docenten daarbij. De aanpak gaat in drie stappen.

Stap 1. Welke progressie heeft de leerling al bereikt?

In deze stap schrijven de docenten individueel op een Post-it welke progressie zij al zien bij de leerling. Wat heeft de leerling al bereikt? Wat gaat er al beter dan eerder? Als de docenten klaar zijn, plakken ze de Post-its in de binnencirkel. Een procesbegeleider leest alle Post-its één voor één voor en vraagt aan degene die het heeft opgeschreven: waaraan merk je dat dit al is bereikt/goed werkt? De groep luistert alleen en vindt geen discussie plaats.

Stap 2. Welke progressie moet de leerling verder bereiken?

In deze stap schrijven de docenten individueel op een Post-it welke progressie zij belangrijk vinden dat deze leerling verder gaat bereiken. Wat moet de leerling verder bereiken? Wat gaat er dan beter? Als de docenten klaar zijn, plakken ze de Post-its in de buitencirkel. Een procesbegeleider leest alle Post-its één voor één voor en vraagt aan degene die het heeft opgeschreven: waaraan zou je merken dat de leerling deze progressie heeft geboekt? De groep luistert alleen en vindt geen discussie plaats.

Stap 3. Condities creëren zodat de leerling progressie kan gaan boeken

De procesbegeleider vraagt welke van de Post-its die nu in de buitencirkel hangen als eerste naar de binnencirkel gebracht moeten kunnen worden. Vervolgens bespreken de docenten gezamenlijk ideeën wat zij samen kunnen doen om de condities te creëren waarbinnen deze leerling die eerstvolgende belangrijke progressie die nu in de buitencirkel staat kan gaan realiseren. Wie wil wat gaan doen om ervoor te zorgen dat de leerling de betreffende progressie gaat boeken?
Een alternatieve aanpak is om de cirkels in tweeën te verdelen, waarbij de linkerkant staat voor de bereikte en te bereiken progressie van de leerling en de rechterkant voor wat de docenten al hebben gedaan dat werkt en wat ze verder willen of moeten gaan bereiken met deze leerling.

]